Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-02-21

Mielieji,

Įsiklausykime į popiežiaus Pranciškaus kvietimą: „Brangieji broliai ir seserys, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Vatikane vyks visų vyskupų konferencijų primininkų susitikimas, skirtas nepilnamečių apsaugai Bažnyčioje. Prašau jus melstis už renginį, kurį sušaukiau, kad jis sustiprintų sielovadinę atsakomybę šio didžiojo mūsų laikų iššūkio akivaizdoje.“ Šiame susitikime dalyvauja ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Vasario 16-ąją ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi kaip aktyvus Šventojo Sosto ir Lietuvos santykių plėtojimo puoselėtojas apdovanotas apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopezas Quintana. Apdovanojimą įteikė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija vasario 22–24 d. organizuoja pašaukimų savaitgalį, į kurį kviečia jaunuolius ir vyrus nuo 17 iki 35 m.

Katalikiški leidiniai ir susitikimai Vilniaus knygų mugėje
Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Vasario 16-osios šv. Mišiose
Dokumentinis filmas apie kun. Antaną Dilį (LRT Mediatekoje)
Dokumentinis filmas apie s. Nijolę Sadūnaitę (LRT Mediatekoje)

Kalendorius:
Vasario 21–24 d. Kairos rekolekcijos jaunimui Trinapolio rekolekcijų namuose
Vasario 21 d. 18.00 val. Susitikimas norintiems savanoriauti VA „Carite“
Vasario 21 d. 18.00 val. Apie pasaulio jaunimo dienas iš pirmų lūpų: susitikimas su piligrimais
Vasario 22–24 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 22 d. 18.30 val. Seminaras vyrams „Vyro tapatumas ir gyvenimas be kaukės“ Šv. Jono Teologo vienuolyne
Vasario 22 d. 19.00 val. Dr. Romualdo Kašubos paskaita „Ponas Dievas ir matematika“ Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II sielovados centre
Vasario 23–24 d. Tylos rekolekcijos merginoms ir jaunoms moterims Marijos namuose Vilniuje
Vasario 23 d. 11.00 val. Bendruomenės „Aš esu“ absolventų susitikimas
Vasario 24 d. 13.30 val. Meninės instaliacijos „Madona“ pristatymas Ramintojos bažnyčioje
Vasario 25–27 d. Rekolekcijos „Jokūbo glėbyje arba kaip pamilti savo gyvenimo istoriją“ Pranciškonų vienuolyne
Vasario 27 d. 18.00 val. Studentų ateitininkų iniciatyva „Suoprotis“. Paskaita „Kaip ginti Tėvynę?“ Vilniuje
Vasario 27 d. 19.00 val. Pasikalbėjime apie praktinę ekologiją – žvilgsnis į ekologinių produktų pasaulį. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Vasario 28 d. 17.00 val. Parodų „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai. Bernardinės“ ir „Atradimai. Šnipiškių Jėzus“ atidarymas Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 1 d. 14.00 val. Susitikimas kunigams apie sutuoktinių sielovadą Trinapolio rekolekcijų namuose
Kovo 1–3 d. Moksleivius ateitininkai kviečia į akademinį Šv. Kazimiero savaitgalį Vilniuje
Kovo 2 d. 11.00 val. Ekskursijos „Šv. Kazimiero gerbimo istorija“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 2 d. 12.00 val. Edukacinis užsiėmimas šeimoms „Karalaičio lelija“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 2 d. 13.00 val. Šv. Kazimiero diena jaunimui „Pašaukti gyventi meile“ Vilniuje
Kovo 2 d. 13.30 val. „RESTART. Apie misiją“: akademinio jaunimo atsinaujinimo diena

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus Katedroje – Šv. Kazimiero statulėlių paroda
Katechetikos centras pristato trumpus video reportažus jaunimui, besiruošiančiam Sutvirtinimo sakramentui
Piligriminė kelionė į Lenkiją, aplankant vietas, kur gyveno ir yra palaidoti pal. Mykolas Giedraitis ir šv. Rapolas Kalinauskas
LKMA Mažoji akademija pradeda paskaitų ciklą apie Šv. Augustiną
Vilniaus Šv. Juozapo mokykla skelbia priėmimą į priešmokyklinę grupę (iki vasario 22 d.)
Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija skelbia mokinių priėmimo datas
Vilniaus Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras ieško darbuotojų
Visų Šventųjų šeimos paramos centras pradeda naują programą šeimai „Tvirti santykiai“

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Tapti „Vilniaus arkivyskupijos žinių“ prenumeratoriumi galima el. paštu išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.