200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Ekskursijos „Šv. Kazimiero gerbimo istorija”

2019 kovo 2 11:00 - 2019 kovo 2 13:30

Kovo 2 d. kviečiame dalyvauti ekskursijose „Šv. Kazimiero gerbimo istorija“ Šv. Kazimiero koplyčioje, Vilniaus arkikatedroje ir jos požemiuose. Ekskursijos vyks 11.00 ir 13.30 val. Susitikimo vieta – Vilniaus arkikatedros varpinė.

Karalaičio Kazimiero idealą nusako psalmės žodžiai: „Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra“ (Ps 24, 4). Lietuvos globėjas yra vienas iš nedaugelio karališkos kilmės šventųjų, kurio nuopelnai ir dvasios tvirtumas buvo pripažinti netrukus po jo mirties. Karalaitis Kazimieras (1458–1484) gyveno tuo metu, kai karališkojo luomo pranašumai ir valdovo politinė galia turėjo ypatingą reikšmę. Tvirtai laikydamasis krikščioniškų vertybių, karalaitis priešinosi šeimos ir aplinkinių spaudimui gyventi „kaip visi“, vengė prabangos bei valdovo sūnui skirtų malonumų, eidamas valstybines pareigas, pasižymėjo teisingumu, išsiskyrė kaip rūpestingas ir tėvynės reikalams atsidavęs valdovas.

Vilniaus katedroje Šv. Kazimiero koplyčioje saugomos karalaičio relikvijos visais laikais buvo gerbiamos, ne kartą slepiamos nuo gresiančių pavojų. Koplyčios architektūra ir puošyba pasakoja šventojo gyvenimo istoriją, atskleidžia dorybes, parodo jo užtarimu įvykusius stebuklus bei tikinčiųjų patirtas malones. Bažnytinio paveldo muziejuje apžiūrėsime šv. Kazimiero relikvijorius, liturginius indus bei drabužius su šventojo karalaičio atvaizdais. Prisiminsime šių vertybių istorijas ir fundatorių pamaldumą šventajam Lietuvos globėjui.

Daugiau informacijos

Žymės: Jaunimas, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt