Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2018-02-15

Lietuviai sunkiais laikais laisvės sulaukę „neišpasakytai džiaugėsi ir linksminosi […]. Bruzdėjo į bažnyčias dėkoti Dievui už tą geradarystę“, – rašė vyskupas Motiejus Valančius.

Vasario 16-ąją 12.30 val. Varpų gausmas Šimtmečiui, o 13 val. šv. Mišios už Tėvynę Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje. Sveikiname Jus su Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiu!

Vasario 16-osios šv. Mišių laikas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Lietuvos vėliavos spalvomis nušvis Vilniaus Katedros varpinė
Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Arkivysk. G. Grušo homilija šv. Mišiose Trakuose
Vasario mėnesio Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas

Kalendorius:
Vasario 16 d. 12:30 val. Varpų gausmas Šimtmečiui
Vasario 16 d. 13:00 val. Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio šv. Mišios Vilniaus Katedroje
Vasario 16 d. 19:00 val. Koncertas Atkurtos Lietuvos 100-mečiui Bernardinų bažnyčioje
Vasario 17 d. 16:45 val. Gavėnios rekolekcijos šeštadieniais Vilniaus Katedroje
Vasario 18–22 d. Katechezės apie Fatimą su kun. Adamu Bocheńskiu iš Lenkijos Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)
Vasario 19 d. 18:30 val. „Laistytuvas“ jaunimui Vilniuje
Vasario 20 d. 10:30 val. Prasideda susitikimai ikimokyklinukų mamoms „Ko reikia kiekvienai mamai“ Pilaitės parapijoje
Vasario 20 d. 19:00 val. Koncertas „DUOK5“ klube „Tamsta“ VA „Carito“ Artumo programai paremti
Vasario 21 d. 18:00 val. Koncertas „Vilties medis“ vaikų hospiso statybai paremti Vilniuje
Vasario 21 d. 19:00 val. Prasideda ALFA kursas Vilniaus Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo (dominikonų) bažnyčioje (būtina registracija)
Vasario 22–25 d. Katalikiškų leidinių pristatymai ir renginiai Vilniaus knygų mugėje
Vasario 22 d. 12:10 val. Kultūros paveldas per pietus: Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia
Vasario 22 d. 18:00 val. Šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje
Vasario 22 d. 19:00 val. Prasideda ALFA kursas jaunimui Vilniaus Kalvarijų parapijoje (būtina registracija)
Vasario 23 d. Pasaulyje – maldos ir pasninko už taiką diena
Vasario 23 d. 10:30 val. Prasideda susitikimai ikimokyklinukų mamoms „Ko reikia kiekvienai mamai“ Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje
Vasario 23–25 d. Tylos rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos ministrantams (registracija iki 02-19)
Vasario 23–25 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (būtina registracija)
Vasario 23–25 d. Gavėnios rekolekcijos su vysk. A. Poniškaičiu Senųjų Trakų vienuolyne (būtina registracija)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Kviečiame registruotis į Lietuvos šeimos centrų metinę konferenciją „Tikėjimas ir kasdienybė“ Trakuose;
Iki 02-20 vyksta registracija į ateitininkų Šv. Kazimiero akademinį savaitgalį moksleiviams Vilniuje, o studentai kviečiami registruotis į akademinio jaunimo atsinaujinimo dieną „RESTART: apie šventumą“;
Gavėnios šeštadieniais – rekolekcijos Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje;
Virtuali ekskursija po Trakų baziliką su dr. Lina Leparskiene (video);
Magnificat Vaikams: filmukas „Pagauk Gavėnią!“;
Prasidėjo registracija į Natūralaus šeimos planavimo mokymus savaitgaliais nuo kovo 24 d.;
Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių ministrantai rungėsi krepšinio turnyre 3×3 (nuotraukos);
Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje – Ligonių diena ir Lietuvos paaukojimas Marijai (nuotraukos);
Vilniaus Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje pašventintas Pal. Jordano paveikslas, aut. S. Maslauskaitė-Mažylienė (nuotraukos);
Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje aukotos šv. Mišios už visas prieš 5 metus bažnyčioje susituokusias poras;
Lietuvos Caritas ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras rengia paramos Ukrainos vaikams akciją;
Marcinkonių bažnyčioje atidengtas Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro kun. Alfonso Petrulio biustas.