200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (būtina registracija)

2018 vasario 23 18:00 - 2018 vasario 25 11:59

„Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 18–20)

2018 m. vasario 23–25 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyks Pašaukimų savaitgalis, skirtas jaunuoliams ir vyrams nuo 17 iki 35 metų. Šis savaitgalis – tai gera proga susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu ir pasiruošimo kunigystei ypatumais. Dalyviai tris dienas gyvens seminarijos ritmu, taip pat jiems bus parengta atskira programa, kurią ves kunigų seminarijos vadovai ir klierikai.

Pradžia: vasario 23 d., penktadienį, 18 val.

Vieta: Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, Kalvarijų g. 325

Norintieji dalyvauti savaitgalyje prašomi registruotis tel. (8-5) 27 01 602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt.

DAUGIAU informacijos www.seminarija.lt

Žymės: Jaunimas, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt