Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (būtina registracija)

2018 vasario 23 18:00 - 2018 vasario 25 11:59

„Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 18–20)

2018 m. vasario 23–25 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyks Pašaukimų savaitgalis, skirtas jaunuoliams ir vyrams nuo 17 iki 35 metų. Šis savaitgalis – tai gera proga susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu ir pasiruošimo kunigystei ypatumais. Dalyviai tris dienas gyvens seminarijos ritmu, taip pat jiems bus parengta atskira programa, kurią ves kunigų seminarijos vadovai ir klierikai.

Pradžia: vasario 23 d., penktadienį, 18 val.

Vieta: Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, Kalvarijų g. 325

Norintieji dalyvauti savaitgalyje prašomi registruotis tel. (8-5) 27 01 602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt.

DAUGIAU informacijos www.seminarija.lt

Žymės: Jaunimas, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt