200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, širdžiai

2018 vasario 13
Paaukojimo aktas. Nuotraukos aut. Vladas Ščiavinskas
Paaukojimo aktas. Nuotraukos aut. Vladas Ščiavinskas

Pasitinkant Valstybės atkūrimo šimtmetį, vasario 11 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukojo iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo J. Em. kardinolas Audrys Juozas Bačkis, apatališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Vilniaus vyskupai augziliarai Arūnas Poniškaitis ir Darius Trijonis. Iškilmėje dalyvavo apie tris dešimtis kunigų, broliai ir sesės vienuoliai.

Į vyskupų kvietimą švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų Jubiliejų Marijos globai patikėti Lietuvos dabartį ir ateitį, atsiliepė tikintieji iš visos Lietuvos, itin gausiai susirinkę Trakų bazilikoje, dar daugiau žmonių jungėsi stebėdami tiesioginę transliaciją per LRT televiziją (transliacijos vaizdo įrašas) arba klausydami Marijos radijo. Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai malda tą sekmadienį buvo kalbama ir šv. Mišiose kitose Lietuvos bažnyčiose bei pasaulio lietuvių bendruomenėse.

Šv. Mišių metu sakytoje homilijoje arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė šeimas, visus Lietuvos žmones melstis namuose, kad visa Lietuva gyventų laisvėje. „Todėl šiandien aš kreipiuosi į Lietuvos šeimas, prašydamas atverti namų duris Marijai ir priimti ją į savo šeimą per kasdienę maldą. Nes atverdami jai savo namų ir širdžių duris, atveriame jas artimai bendrystei su Jos Sūnumi. Ji ne tik ramintoja sunkumuose, bet ir mūsų širdžių kelrodė žvaigždė, vedanti mus pas savo Sūnų“.

Prieš paaukojimo maldą ganytojas pažymėjo, kad „šiuo veiksmu mes pakartosime tai, ką jau yra padariusios ankstesnės Lietuvos kartos, kai sunkiausiu metu jos kreipėsi į Mariją, prašydamos pagalbos, ir buvo išgirstos“.

Iškilmingas Paaukojimo aktas įvyko po homilijos vyskupams kartu su visais tikinčiaisiais drauge sukalbėjus Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldą, kurios išrašytas tekstas simboliškai buvo padėtas ant altoriaus, po Trakų Dievo Motinos paveikslu.

Baigdamas šv. Mišias arkivyskupas G. Grušas dėkojo visiems įsijungusiems į bendrą maldą ir ragino visus tikinčiuosius melstis šia malda kiekvieną Trakų Dievo motinos ir Valstybės atkūrimo šimtmečio metų dieną (maldos tekstas).

Šv. Mišiose giedojo Vilniaus Šv. Jono Teologo vienuolyno choras „Adoramus“.

Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones.
Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
 

Vilniaus arkivyskupijos informacija

Nuotraukas iš šventės galima pažiūrėti Trakų bazilikos feisbuko profilyje

Žymės: ,

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt