200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vasario mėnesio Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas

2018 vasario 9
Nuotr. autorius Evaldas Lasys

Vasario 7 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Po Valandų liturgijos Dieninės maldos Kunigų solidarumo fondo valdytojas kun. Gintaras Petronis pristatė kunigams fondo veiklą. Į fondo biudžetą 131 arkivyskupijos kunigas moka nustatyto dydžio įmokas, o 16 vyresnio amžiaus kunigų, kurie sulaukė 67 metų amžiaus, gauna fondo išmoką.

Lietuvos kariuomenės vado patarėjas, karo istorikas prof. Valdas Rakutis aptarė temą „1918 metų vasario 16-oji ir Vilniaus kraštas“. Prelegentas kalbėjo apie tai, kaip praeityje klostėsi įvairių Lietuvos teritorijoje gyvenusių tautų, ypač lietuvių ir lenkų, gyvenimas ir santykiai, kodėl XIX a. pradžioje jie tapo sudėtingi. Kalbėtojas pabrėžė, jog svarbu suprasti, kad tarp abiejų tautų buvo daug bendrų dalykų, ir palaikyti pagarbų, taikų bendravimą.

Vilniaus arkivyskupo generalvikaras vyskupas Arūnas Poniškaitis priminė, kad vasario 11 d. Trakuose Lietuva bus iškilmingai paaukota Švč. Mergelei Marijai. Žmonės raginami kuo gausiau dalyvauti iškilmėse. Kunigai prašomi visose bažnyčiose kartu su pamaldų dalyviais tą dieną skaityti Paaukojimo maldą. Žmonės taip pat kviečiami šią maldą drauge ar asmeniškai kalbėti visus metus. Vasario 16-ąją, 12.30 val., minint Lietuvos Respublikos 100-metį, skambės miestų ir rajonų centrų bažnyčių varpai. Kviečiamos prisijungti ir kitos bažnyčios.

Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybos specialistai tęsia bažnyčių apžiūrą, įvertina jų būklę ir pateikia aprašymo dokumentus, kuriuose nurodomi būtiniausi atliktini darbai. Taip pat paskirtas specialistas, kuruojantis nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų tvarkymą. Klebonai kviečiami geranoriškai bendradarbiauti su specialistais. Be to, priminta parapijų administratorių ir klebonų pareiga atsakingai rūpintis parapinių lėšų apskaita ir saugojimu.

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt