Arkivyskupo pamokslai ir kalbos

Per kryžių išryškėjantis gailestingumas

„Tikėjimo klausimais mūsų mąstymas sustingęs”, – sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, šv. Velykų proga raginantis nebijoti irtis į gilumą, apmąstyti tai, ką išpažįstame.

Vilniaus vyskupų Velykinis laiškas, 2015

Mielieji, nuoširdžiai sveikiname kiekvieną iš jūsų, jūsų šeimas ir bendruomenes su Šv. Velykomis! Prisikėlęs Jėzus Kristus – tai mūsų tikėjimo centras. Kaip sako apaštalas Paulius,

Pamokslas Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Šiandien, kai susirinkome švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir melstis už Tėvynės laisvę, pirmasis skaitinys atkreipia mūsų dėmesį į tarpusavio santykių svarbą, į pirmųjų brolių

Lietuvos vyskupų vizitas Ad limina

Lietuvos vyskupų vizitas Ad limina. Vilniaus arkivyskupo, LVK pirmininko Gintaro Grušo sveikinimo žodis Šventajam Tėvui Šventasis Tėve, malda prie šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus kapų

Pamokslas Laisvės gynėjų dieną

Šiandienos Evangelija apie Jėzaus pagalbą, suteiktą piktosios dvasios varginamam žmogui, primena mums ne tik apie blogio veikimą pasaulyje, bet ir apie išganingąjį Dievo veikimą. Tiek

Šventosios Šeimos Sekmadienio pamokslas

Šventosios šeimos šventė kasmet švenčiama sekmadienį tarp Kalėdų ir Naujųjų metų – taip norima pabrėžti šeimos vaidmenį išganymo istorijoje. Kai Dievas nusprendė įsikūnyti, jis tai

Pamokslas Kryžių Kalno atlaiduose

Mus, susirinkusius Kryžių kalno papėdėje, ką tik girdėtas Dievo Žodis nukreipia giliau apmąstyti Kristaus Kryžiaus slėpinį. Šiais Šeimos metais pamąstykime apie šeimų kryžius ir kryžių