Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje

Dievo Gailestingumo savaitė, vykusi šių metų kovo 28 d. – balandžio 3 d. Vilniuje, buvo ypatinga ne tik dėl popiežiaus paskelbto Gailestingumo jubiliejaus. Pilna maldininkų Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė į visą pasaulį transliavo gailestingumo žinią. Piligrimų iš Lietuvos ir pasaulio širdyse Vilnius vis labiau įsitvirtina kaip gailestingumo miestas.

Švenčiant Dievo Gailestingumo savaitę centrinė vieta teko Eucharistijos slėpiniui. Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje buvo aukojamos kasdien bent šešis kartus per dieną lietuvių ir lenkų kalbomis, taip pat aukotos prancūziškai ir angliškai. Visą parą atviroje šventovėje buvo meldžiamasi Gailestingumo vainikėlis, rožinis, vyko Švč. Sakramento adoracija ir Valandų liturgija. Kartu su tikinčiaisiais meldėsi Lietuvos ganytojai – šventąsias Mišias aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai Gintaras Grušas ir Lionginas Virbalas SJ, Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupai Rimantas Norvila, Jonas Ivanauskas, Jonas Boruta SJ, Eugenijus Bartulis, Kęstutis Kėvalas, Arūnas Poniškaitis.

Tikintieji iš visos Lietuvos galėjo matyti šv. Mišių tiesioginę transliaciją puslapyje www.gailestingumas.lt, klausyti Marijos radijo vidurdienio šv. Mišių bei naktinės adoracijos transliacijų. Penktadienį šv. Mišios per Marijos radiją buvo transliuojamos į daugiau nei 70 šalių, o Dievo Gailestingumo sekmadienį šv. Mišias lietuvių kalba transliavo LRT „Kultūros“ kanalas, anglų kalba – EWTN Global Catholic Network televizija bei LRT „Lituanica“ kanalas.

Šeštadienio vakarą gausi tikinčiųjų procesija su žvakėmis rankose ėjo Šviesos kelią nuo Aušros Vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės. Kartu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu bei vyskupu augziliaru Arūnu Poniškaičiu meldėsi evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, broliai kunigai ir apie tūkstantį vilniečių bei miesto svečių. Procesijoje tarnavo nuolatinės diakonystės šventimams besiruošiantys kauniečiai, giedojo ateitininkai, tą savaitgalį iš visos Lietuvos susirinkę Vilniuje. Po procesijos Dievo Gailestingumo šventovėje Apreiškimą Jonui giedojo bendruomenė „Agnus Dei“, atvykusi iš Vokietijos.

Dievo Gailestingumo sekmadienį aukotose Mišiose Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė pažvelgti į Dievo Gailestingumo paveikslą ir atpažinti, jog Jėzaus laiminanti ranka – tai tas pats gestas, kuriuo Jis per savo kunigus atleidžia nuodėmes Sutaikinimo sakramente. Patirtas Gailestingumas žadina mūsų širdį atsiliepti meile ir patiems tapti Gailestingumo liudytojais.

„Konkretus Dievo Gailestingumo liudijimas bus Gailestingumo jubiliejaus pagrindinis renginys Lietuvoje – Nacionalinis gailestingumo kongresas, kuris vyks gegužės 6–8 dienomis Vilniuje. […] Ypatingu būdu jungsimės su visu pasauliu, nes  procesijai ir sekmadienio Šv. Mišių aukai vadovaus kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius […]. Kviečiu visus gausiai dalyvauti, kad galėtume melsdamiesi ir liudydami savo tikėjimą padėkoti Šventajam Tėvui už šiuos Gailestingumo metus ir dar kartą jį pakviesti apsilankyti Lietuvoje“, – kvietimu dalyvauti kongrese pamokslą užbaigė arkivyskupas Gintaras Grušas.

Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė, Dominikonų g. 12, atvira visą parą. Šventovėje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija ir gerbiamas originalus pagal šv. Faustinos regėjimus nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas.

Nuotraukas iš Dievo Gailestingumo savaitės galite rasti: www.facebook.com/gailestingumosventove/