Informacje dla wiernych o opiece duszpasterskiej w warunkach kwarantanny

Drodzy Wierni,
Pragniemy udzielić kilka praktycznych wskazówek dotyczących posługi duszpasterskiej na czas kwarantanny.
Życie toczy się dalej, stawiając przed nami nowe wyzwania, ale też daje nowe możliwości. W każdej sytuacji staramy się przy pomocy wiary rozpoznać bliskość Boga i uczestniczyć w dziele Bożego miłosierdzia. W poszukiwaniu rozwiązań w zaistniałej sytuacjacji zachowujmy zaufanie do Boga, szacunek i czynną miłość bliźniego. Bądźmy płonącym światłem, które świeci wszystkim (por. Mt 5, 15).

 1. „Pasterz jest tam, gdzie są owce”

W tym trudnym czasie posługa kapłańska przybiera inne formy. Ze względu na kwarantannę została zawieszona wspólna celebracja nabożeństw, nie odwiedza się parafian i rodzin w ich domach. Jednak kapłan ma okazję wesprzeć parafian:

 • pozostaje w miejscu swojej posługi,
 • codziennie modli się za parafian w ofierze Mszy Świętej, Liturgią Godzin,
 • sprawuje dyżur w wyznaczonym czasie w kancelarii lub w kościele, by móc udzielić posługi pojedynczym osobom poszukującym wsparcia w istotnych sprawach (spowiedź, pomoc duchowa, zamówienie Mszy Świętej i in.),
 • jest dostępny pod podanym numerem tel. lub przez inne środki komunikacji, by móc udzielić wypowiedzi publicznej, gdy zaistnieje taka konieczność.
 1. Chrzest

Jeśli dziecku zagraża niebezpieczeństwo śmierci, Chrzest jest udzielany niezwłocznie. (KPK, kan. 867 § 2).
Obecnie dziecko jest chrzczone tylko z udziałem rodziców oraz rodziców chrzestnych. Należy rozważyć odłożenie celebrowania Chrztu do odwołania kwarantanny.

 1. Eucharystia

Msze Święte są ofiarowane we wszystkich intencjach, które już zostały zamówione. Intencje mszalne nadal można zamawiać.
Po odwołaniu nabożeństw publicznych, Msze Święte są odprawiane bez obecności wiernych. Wierni tego dnia są zachęcani do modlitwy w domu we własnej intencji przez łączenie się z ofiarą Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu i internecie oraz przyjmując Komunię świętą duchową.
Kościoły obecnie są otwarte tylko dla prywatnej, niezorganizowanej modlitwy pojedynczych wiernych. W kościele nie są odprawiane wspólne nabożeństwa: nie odmawia się różańca świętego, Koronki do Miłosierdzia Bożego, litanii, nie jest odprawiana Droga Krzyżowa, w też tym na Wzgórzach Kalwarii.

 1. Sakrament pokuty

Nie są odprawiane wspólne nabożeństwa pokutne. Kapłani są gotowi do wysłuchania indywidualnych spowiedzi na prośbę wiernych.
Gdy nie ma możliwości odbycia spowiedzi sakramentalnej, bardzo zalecana jest tak zwana spowiedź duchowa: polega ona na wzbudzeniu żalu doskonałego za grzechy i na gotowości odbycia spowiedzi sakramentalnej. Żal doskonały za grzechy – jest to żal, którego jedynym motywem jest miłość do Boga, a nie lęk przed Bogiem. Żal doskonały gładzi grzech, aczkolwiek pozostaje obowiązek ich wyznania w spowiedzi sakramentalnej, gdy będzie to możliwe.

 1. Nawiedzanie chorych

Nie zważając na to, iż regularne nawiedzanie chorych zostało przerwane, można zaprosić księdza do osób, które ze względu na stan swojego zdrowia chcą niezwłocznie przyjąć sakrament namaszczenia chorych oraz inne sakramenty.
Podczas sprawowania posługi wśród osób chorych należy stosować niezbędne środki bezpieczeństwa i przestrzegać procedur obowiązujących w szpitalach.
Opieka nad osobami samotnymi, chorymi krewnymi lub sąsiadami, jest bardzo ważnym uczynkiem miłości bliźniego. Należy się zatroszczyć o to, by nie zabrakło im żywności, i pomocy, by nie pozostali osamotnieni i pozbawieni zwykłego kontaktu z ludźmi, choćby nawet telefonicznego.

 1. Pogrzeby

Msze Święte za zmarłych również są odprawiane bez obecności wiernych, a obrzędy są sprawowane tylko na cmentarzu. Znajdźmy nowe sposoby dotarcia do naszych bliskich i wspierania ich poprzez modlitwę i współczucie.

 1. Śluby

Zalecane jest przeniesienie zaplanowanych ślubów na późniejszy termin. W przeciwnym razie będą one błogosławione tylko w obecności narzeczonych i dwóch świadków.

 1. Most Modlitewny

Zachęcamy, by w miarę możliwości codziennie o godz. 20.00 podczas bicia dzwonów kościelnych odmawiać modlitwę o wstawiennictwo św. Józefa: Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli“. Jest to nasza wspólna modlitwa w tych trudnych czasach. Zachęcamy też do wspierania przez modlitwę osobistą lub rodzinną chorych, lekarzy, całego personelu medycznego oraz wszystkich, którzy przeżywają trudny czas.
Modlitwa do św. Józefa
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy, za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen
Biskupi Litwy
19 marca 2020 r. Uroczystość św. Józefa