200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniuje įsteigta Šv. Jono Pauliaus II parapija

2018 birželio 13
Fot. Itto Ogami

Siekdamas geriau užtikrinti Vilniaus miesto Pašilaičių seniūnijoje ir gretimose gyvenvietėse gyvenančių Kristaus tikinčiųjų sielovadą Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas 2018 m. birželio 13 d. įsteigė Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapiją. Naujosios parapijos klebonu skiriamas kun. Žydrius Kuzinas, iki šiol tarnavęs Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos tikintiesiems. Nors naujai steigiama parapija dar neturi savo bažnyčios, pirmiausiai bus statoma Gyvoji Bažnyčia, t. y. bendruomenė, kuri rūpinsis ir savo maldos namų statyba.

Naujos parapijos teritorija yra sudaryta iš vienos didžiausių visoje Lietuvoje Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos dalies, taip pat Vilniaus Šv. Juozapo ir Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijų teritorijų dalių. Naujai įsteigtos Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos ribos yra:

nuo Ukmergės g. į vakarus Pašilaičių ir Justiniškių seniūnijų riba iki šios ribos susikirtimo su Sudervės upeliu, toliau šiuo upeliu šiaurės kryptimi, kertant Buivydiškių VI tvenkinį, Gineitiškių ir Gilužio ežerus, iki upelio pabaigos ir pratęsiant menamą liniją iki Raisteniškių kaimo ribos, toliau statmena linija iki Ukmergės g., šia gatve į pietryčius iki Pašilaičių ir Justiniškių seniūnijų ribos.

„Pavedu šioje naujoje parapijoje gyvenančius Kristaus tikinčiuosius ir visus žmones, taip pat joje tarnausiančius dvasininkus parapijos Globėjo Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II užtarimui“, – rašoma arkivyskupo dekrete.

Naujoji parapija priklausys Vilniaus II dekanatui.

 

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt