Sekminės Vilniaus Kalvarijose

Gegužės 13–19 dienomis Vilniaus Kalvarijose bus iškilmingai švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė.

Sekminių atlaidų programa lietuvių ir lenkų kalbomis skelbiama Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) parapijose svetainėje. Bažnyčios zakristijoje kviečiami registruotis savanoriai, galintys talkinti bendruomenei atlaidų metu.

Šių metų atlaiduose apmąstoma eilutė iš laiško Romiečiams: „Kad Šventosios Dvasios galybe būtumėte pertekę vilties“ (Rom 15, 13).

Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kun. Jurgis Vitkovski, kviesdamas tikinčiuosius švęsti Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę Vilniaus Kalvarijose, kviečia ir į Šventosios Dvasios festivalį: „Brangieji, kaip ir kiekvienais metais visas pasaulis laukia ir švenčia Sekmines. Bet niekur kitur, o tik Vilniaus Kalvarijose, jos įvyksta su trenksmu. Tad kviečiame Jus, kviečiame Tave šiais metais šeštadienį, gegužės 18 dieną, į Šventosios Dvasios festivalį Vilniaus Kalvarijose – 12 valandų Viešpačiui. Ateik, šlovink ir išgyvenk nuostabiausią bendrystę su mumis.“

2024 m. Sekminių programa Vilniaus Kalvarijose:

 

Gegužės 13–15 d.

18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (PL)

19:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (LT)

 

Gegužės 16 d., ketvirtadienis. Adoracijos diena

Nuo 8:00 val. iki 18:00 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje ir išpažinčių klausymas

18:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (LT ir PL)

19:00 val. Taize pamaldos bažnyčioje

 

Gegužės 17 d., penktadienis. Kunigų ir vienuolių diena

10:00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios

14:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje

18:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (LT ir PL)

19:00 val. Choro „Aidija“ koncertas

 

Gegužės 18 d., šeštadienis. Šeimų ir jaunimo diena

9:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (LT)

9.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios (PL)

13.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios pievoje šalia bažnyčios (PL). Po jų – užkandžiai ir meninė programa

Nuo 17:00  Sekminių vigilija (LT ir PL)

 

Programa vaikams ir tėvams:

10:00 val. Šv. Mišios prie Marijos Sopulingosios koplyčios

11:00–14:00 val. Šeimų Kryžiaus kelias.

 

Gegužės 19 d., sekmadienis. Sekminės

9:00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios (LT)

9.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (PL)

13:00 val. Iškilmingos Šv. Mišios pievoje šalia bažnyčios. Po jų – šokiai ir vaišės pievoje.


Septynių kilometrų ilgio Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelias yra vienas didžiausių Europos Kryžiaus kelių, užimantis 160 ha plotą. Sakralinį architektūrinį ansamblį sudaro Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir 35 stotys. Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia yra pagrindinė Sekminių šventimo vieta Vilniaus arkivyskupijoje. Kelio ilgis, atstumai tarp stočių žingsniais atitinka Jėzaus laikų Jeruzalės topografiją, todėl Vilniuje esančios Kalvarijos vadinamos „Jeruzalės miestu“. Būtent dėl Kryžiaus kelio ši Vilniaus miesto dalis gavo Jeruzalės vardą.


Parengta pagal Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijos) parapijos informaciją