200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvės

2018 spalio 5

Spalio 5–6 d., Vilniuje vyksta Laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado, Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16-osios deklaracijos signataro, Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko pirmojo pavaduotojo, nuo 1953 m. – aukščiausiojo Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio ir dėl nepriklausomybės kovojančios Lietuvos pareigūno, brigados generolo ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO valstybinių laidotuvių ceremonija.

Spalio 5 d., penktadienis
~9.30 val. Velionio palaikų atvežimas į Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios vidinį kiemą.

10.00–20.00 val. Visuomenės atsisveikinimas su velionio palaikais Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje.

18.00 val. Šv. Mišios Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje.

Spalio 6 d., šeštadienis
10.00–12.00 val. Visuomenės atsisveikinimas su velionio palaikais Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje.

12.00 val. Karsto išnešimas iš Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios. Lietuvos kariuomenės atsisveikinimo ceremonija vidiniame Šventųjų Jonų bažnyčios kieme. Po ceremonijos − gedulingos procesijos vykimas į Arkikatedrą baziliką.

13.00 val. Šv. Mišios Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje. Mišias aukos J. E. arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

14.00 val. Laidotuvių procesijos vykimas į Antakalnio kapines.

15.00 val. Laidotuvės Antakalnio kapinėse.

Kategorijos: Lietuvoje, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt