W maju zapraszamy wiernych do uczestnictwa w Krajowym Kongresie Miłosierdzia

W dniach 6-8 maja odbędzie się w Wilnie Krajowy Kongres Miłosierdzia – największe spotkanie w Jubileuszu Miłosierdzia, do uczestnictwa w którym już teraz zapraszamy wszystkich wiernych z Litwy. Większość inicjatyw w ramach Kongresu odbędzie się na Wileńskiej Starówce, a centralnym miejscem spotkania będzie plac katedralny.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy, arcybiskup Gintaras Grušas, 19 stycznia zwołał grupę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie kongresu. Podczas pierwszego spotkania akcentował fakt, iż to właśnie z Wilna przesłanie Bożego Miłosierdzia rozeszło się na cały świat. Dlatego, jak dodał, decyzją biskupów Litwy Wilno zostało wybrane na miejsce najważniejszego spotkania Jubileuszu Miłosierdzia. Organizatorzy będą starali się, aby kongres dla każdego uczestnika stał się impulsem do autentycznego, zarówno osobistego, jak i wspólnotowego, przeżycia Jubileuszu Miłosierdzia .
Arcybiskup G. Grušas powiedział: „Każdego wiernego zapraszamy do wejścia na drogę nawrócenia serca, pielgrzymowania do Wilna, które jest nazywane Miastem Miłosierdzia“. W czasie trwania kongresu mieszkańcy Wilna oraz goście będą zaproszeni, by wspólnie się modlić, poznawać tajemnicę Miłosierdzia Bożego oraz doświadczać go poprzez sakrament pojednania. Organizatorzy także zachęcają osoby do otwarcia się na pełnienie dzieł miłosierdzia. Mieszkańcy Wilna są proszeni do przyjęcia na nocleg przybywających z innych miejsc, aby w ten sposób dokonać dzieła miłosierdzia.
W piątkowy wieczór przewidziane są spotkania o charakterze kulturalno – ewangelizacyjnym w różnych kościołach Wilna oraz na placach Starego Miasta. W sobotę będą miały miejsce zajęcia i konferencje na temat praktykowania miłosierdzia w codzienności oraz w chwilach prób. Po południu uczestniczy wezmą udział we Mszy Świętej na placu katedralnym, a po Niej będzie czas na wspólne spotkanie przy stole oraz koncert. W niedzielę ukoronowaniem całego spotkania będzie radosne świadectwo dla miasta i kraju – procesja wiernych od Sejmu Republiki Litewskiej do placu katedralnego, gdzie sprawowana będzie Msza Święta. Pozostaje żywić nadzieję, że wysłuchane w czasie kongresu myśli, przeżyte doświadczenia oraz podjęte zobowiązania natchną w przyszłości uczestników do osobistego i wspólnotowego dzielenia się tajemnicą miłosierdzia.
Już teraz wszyscy wierni są zaproszeni do przygotowania się do tego wydarzenia. Organizatorzy spotkania zachęcają do odmawiania modlitwy papieża Franciszka. W Wilnie została stworzona grupa organizacyjna kongresu, zaś prace w diecezjach koordynować będą wcześniej wyznaczeni kapłani. Już wkrótce zostanie przedstawiony program kongresu oraz uruchomiona internetowa rejestracja uczestników i wolontariuszy.
Szczególny Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez papieża Franciszka bulą „Misericordiae Vultus“, rozpoczął się w grudniu 2015, a zakończy się w listopadzie 2016. Papież zaprasza, aby szczególnie ten rok „były przepojone miłosierdziem i byśmy wychodzili na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga!“ (MV 5)
Biskupi Litwy napisali w skierowanym do wiernych na Julbileusz Miłosierdzia liście: „Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Kongresie Miłosierdzia, który będzie miał miejsce w Wilnie od 6 do 8 maja 2016 roku. Będziemy podczas jego trwania umacniać swą więź z Chrystusem, wspólnie wgłębiać się w misterium miłosierdzia, publicznie dawać świadectwo wiary, dzielić się z innymi radością przynależenia do Jezusa Chrystusa, przez którego obficie spłynęło na nas Miłosierdzie Boże.”
 
Więcej informacji–
Živilė Šeporaitytė, Rzecznik Prasowy Kurii Archidiecezji Wileńskiej,
tel. 8  646 67 844, email: komunikacija@vilnensis.lt
www.kongresas.lt