Światowy Dzień Chorego

Modlitwa wiernych
Ks.: Miłosierny Ojcze, dziś w modlitwie wraz z Kościołem powszechnym pamiętamy o wszystkich chorych i opiekujących się nimi. Modlimy się, byś wysłuchał nasze modlitwy, ale jeszcze bardziej prosimy, byś nauczył nas słuchać i wypełniać Twoją wolę.
– Wspieraj, Panie, pasterzy Twego Kościoła: papieża, biskupów i księży, by ucząc innych, sami wiernie Ci służyli.
– Potrzebnych łask udziel wszystkim chorym, by w chwilach rozpaczy i bólu nie załamywali się, lecz pozwól zbliżyć się do Jezusa, który niesie krzyż, idzie z nami.
– Przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia, wspieraj rodziny, personel medyczny i wolontariuszy, którzy pomagają i opiekują się chorymi, by ze zrozumieniem i miłością zauważali nawet najmniejsze potrzeby chorych.
– Błogosław wolontariuszy naszej parafii, którzy odwiedzają samotnych i ludzi w trudnych sytuacjach, nauczy ich rozpoznawać Twoją twarz i służyć Tobie w każdym z nich.
– Panie, otwórz bramy nieba dla wszystkich konających, bo nie zachwiałeś się i poszedłeś za nich cierpieć i nauczy nas wszystkich przyjąć Twoją wolę.
Ks.: Miłosierny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i naucz Cię słuchać i służyć Tobie. Prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.