Vilniaus arkivyskupijos žinios. Kvietimas maldai už Taiką | 2022-02-24

Mielieji,

šią naktį prasidėjus plataus masto kariniams veiksmams Ukrainoje, Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius ir toliau už taiką melstis Rožinio malda. „Sekmadienį, vasario 27 d., visi drauge burkimės į maldą savo bažnyčiose, religinėse bendruomenėse, maldos grupėse ir šeimose. Melskime, kad liautųsi pražūtingas kraujo liejimasis Ukrainoje ir Ukrainos žmonės vėl galėtų netrukdomi gyventi taikoje.“ – rašo vyskupai.

Vaizdo žinioje arkivyskupas Gintaras Grušas sako: „Būkime atviri, atverkime savo širdis ir užjauskime tuos, kurie kenčia. Su malda, su gailestingumo darbais mes galime padėti kitiems ir su Dievo pagalba sustabdyti karo veiksmus.” Arkivyskupas taip pat kviečia ištiesti ranką tiems, kurie bėga nuo karo.

Pelenų trečiadienį, kovo 2 dieną, popiežius Pranciškus skelbia pasninko dieną už taiką. „Taikos Karalienė teapsaugo pasaulį nuo karo beprotybės“ – sakė popiežius Pranciškus.

Šiandien, vasario 24 d., 18 val. Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose vyks Vienybės ir solidarumo su Ukraina akcija „Laisvė šviečia“. 20 val. Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje, kurioje meldžiasi ukrainiečių bendruomenė (Aušros Vartų g. 7B), vyks Taizė pamaldos už taiką vienybėje su Ukrainos tauta. Kviečiame dalyvauti!

Vyskupo Dariaus Trijonio kvietimas maldai už taiką Ukrainoje (vaizdo žinia)
Popiežiaus Pranciškaus žinia 2022 m. gavėnios proga
Rekomenduojami renginiai Vilniaus knygų mugėje

Kalendorius:
Vasario 24 d. 19.00 val. ALFA kursas lenkų kalba pradedamas Vilniaus Šv. apašt. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje (internetu)
Vasario 25–27 d. Pašaukimų savaitgalis vyrams Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 25 d. 14.00 val. Knygos „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai“ (kard. S. Tamkevičiaus dienoraščiai) sutiktuvės
Vasario 25–26 d. Adoracija Vilniaus Bernardinų parapijos Kristaus laiptų koplyčioje
Vasario 26 d. Rekolekcijos Bernardinų bažnyčioje „Gilyn į dogmas“ (registracija)
Vasario 28 d. 18.00 val. Knygos „Adelė Dirsytė“ pristatymas ir iliustracijų parodos atidarymas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Kovo 1 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupijos Carito Nuteistųjų konsultavimo centro bendruomenę
Kovo 1 d. 18.30 val. Seminaras vyrams „Drąsa mūšio įkarštyje. Kaip išlikti drąsiam nesaugiame pasaulyje?“
Kovo 2 d. Pradedama „Kviečio grūdo“ gavėnios programa moterims
Kovo 4–5 d. Jaunimo sielovados forumas
Kovo 4–6 d. Rekolekcijos „Sutuoktinių susitikimai“ Pavilnyje
Kovo 5 d. 12.00 val. Šeimų edukacija „Karalaičio lelija“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 6 d. Maldos už lietuvius visame pasaulyje diena

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Ses. Viktorijos Voidogaitės kalba atsiimant Tolerancijos žmogaus apdovanojimą
Vilniuje Šv. Kryžiaus namai ieško socialinės(-io) darbuotojos(-o)
Pradedamas Sutvirtinimo sakramento kursas sužadėtiniams pas brolius joanitus
Tinklalaidė „Žiedas ir priesaika“ su Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovu Algirdu Petroniu apie sužadėtinių kursus (garso įrašas)
Bernardinai.lt skelbia tekstų konkursą ir kviečia rašyti
Virtuali paroda „Šventojo Rašto vertėjas Kunigas Česlovas Kavaliauskas“
Vilniaus Kalvarijų parapija rengia parodą apie Kryžiaus kelio tradiciją ir kviečia pasidalinti nuotraukomis, knygomis, pasakojimais, senųjų koplyčių plytomis ir kitais liudijimais
Šv. Kazimiero konkursas – statulėlių ir piešinių paroda Katedroje bei vaizdo filmukai
Užsieniečių integracijos programa kviečia savanorius prisidėti organizuojant užimtumo veiklas Pabradėje

Parapijose ir bendruomenėse vyksta sinodinio kelio susitikimai. Informacijos apie juos kviečiame ieškoti parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info