Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia maldai už taiką Ukrainoje

Prasidėjus invazijai Ukrainoje, arkivyskupas Gintaras Grušas primena, kaip svarbu jungtis maldoje už taiką, už Ukrainą, už jos žmones. Arkivyskupas kviečia būti atviromis širdimis, kad galėtume priimti atvykstančius pabėgėlius, ištiesti ranką tiems, kurie bėga nuo karo. 

„Būkime atviri, atverkime savo širdis ir užjauskime tuos, kurie kenčia. Su malda, su gailestingumo darbais mes galime padėti kitiems ir su Dievo pagalba sustabdyti karo veiksmus.” – arkivyskupas Gintaras Grušas.