Bažnyčiose bus renkamos aukos žmonėms Ukrainoje pagelbėti

Vasario 27 d. visose Lietuvos bažnyčiose organizuojama rinkliava, kurios metu bus renkamos lėšos itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai Ukrainai. Taip paliudysime savo brolišką solidarumą su karo veiksmų draskoma šalimi.

Kviečiame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones malda bei auka prisidėti prie Ukrainos žmonių kančių palengvinimo.

Taip pat galima aukoti į specialią Lietuvos Caritas banko sąskaitą:
LT027300010137182270
AB bankas Swedbank
Paskirtis: Pagalba Ukrainai.

Jūsų paaukotos lėšos bus perduotos Ukrainos Caritas organizacijai, turinčiai platų pagalbos tinklą visoje šalies teritorijoje, ir tikslingai panaudotos, atliepiant pačius aktualiausius Ukrainoje likusių žmonių poreikius.

Lietuvos Caritas informacija