Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-29

Mielieji,

sekmadienį, spalio 31 dieną, Lietuvos vyskupai kviečia malda bei auka padėti krikščionims Libane. Tądien bažnyčiose bus renkamos aukos, aukoti galima ir į specialią Lietuvos vyskupų konferencijos sąskaitą LT40 7044 0600 0107 0355(mokėjimo paskirtis: Pagalba Libanui). Jau kurį laiką Libane labai trūksta medikamentų, degalų, trūkinėja elektros energijos tiekimas. Nepaisydami sunkumų libaniečiai rūpinasi 2 milijonais pabėgėlių, dabar besiglaudžiančių mažoje šalies teritorijoje.

Lapkričio 1-ąją švęsime Visų Šventųjų iškilmę, kai prisimename ne tik Bažnyčios paskelbtus šventuosius, bet ir tuos, kurių vardus žino tik Dievas. Lapkričio 2-ąją – mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės). Vėlinių išvakarėse, lapkričio 1 d. 15 val., šv. Mišias už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Jas transliuos LRT televizija.

Už mirusiuosius įprastai meldžiamės Vėlinių aštuondienį (lapkričio 1–8 dienomis). Bažnyčios ir parapijos skelbia Visų Šventųjų iškilmės ir Vėlinių oktavos pamaldų laikus. Kviečiame pasitikrinti informaciją jų skelbimų lentose, socialinių tinklų paskyrose, interneto svetainėse.

Šventojo Tėvo maldos intencija lapkričiui: „Melskimės, kad nuo depresijos ar perdegimo kenčiantys žmonės sulauktų paramos ir šviesos, atveriančios gyvenimui.“

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už pandemijos varginamus žmones, už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų, už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu. Nuo lapkričio mėnesio adoracija tęsis vis kitoje Vilniaus arkivyskupijos bažnyčioje.

Mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Marek Gladki
Lapkričio 13–21 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų atlaidai (atlaidų programa)

Kalendorius:

Spalio 30 d. 15.00 val. Choro „Aidija“ paskaita-koncertas „Cantio“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 30 d. 15.00 val. Visų Šventųjų šventė Vilniaus Šventosios Dvasios parapijoje (lenkų k.)
Lapkričio 1 d. 15.00 val. Šv. Mišios už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse
Lapkričio 3 d. 18.00 val. Ekskursija „Hic mortui vivos docent“ Vilniaus Katedroje bei Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
Lapkričio 3 d. 19.15 val. Ses. Viktorijos Voidogaitės knygos „…ir tarp puodų vaikšto Dievas“ pristatymas Ramintojos bažnyčioje
Lapkričio 7 d. 17.00 val. Vilties liepsna – malda už mirusius nuo priklausomybių
Lapkričio 12–14 d. Seminaras „Kančios problema krikščioniškoje tradicijoje“ Guronyse
Lapkričio 12–13 d. Seminaras poroms „Per juokus į geresnę santuoką“
Lapkričio 12–14 d. Rekolekcijos „Marijos pagundos. Viešpaties tarnaitė“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Lapkričio 12 d. 18.00 val. Vilniaus Kalvarijų parapijoje pradedmas kursas sutuoktiniams „Gyvenimas poroje“
Lapkričio 13 d. Vilniuje prasideda Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkikatedros bazilikos kamerinis choras kviečia prisijungti naujus narius
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos: įvairiems padaliniams reikalingi socialiniai darbuotojai ir projektų vadovai(darbo skelbimai); Socialinis centras „Betanija“ ieško savanorių su automobiliais, galinčių pristatyti maistą į namus senjorams ar turintiems negalią; Užsieniečių integracijos programa ieško savanorių maisto dalijimui ir veikloms su vaikais
Šeimos centras kviečia: į kursus besilaukiančioms šeimoms (lapkritį, internetu); bendravimo įgūdžių ugdymo mokymų grupę (lapkritį)
Vilniaus ateitininkai pirmais mėnesio trečiadieniais kviečiami į šv. Mišias Šv. Kryžiaus bažnyčioje 19 val.
„Mažosios studijos“ pokalbis su kun. Alessandro Barelli. Misionierystė vakar ir šiandien (garso įrašas)
Atlaidai Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje (nuotraukos)
Šv. Juozapo skulptūra sugrįžo prie Šv. Faustinos namelio (nuotraukos)
Vilniaus miesto universitetų dėstytojų piligriminė kelionė po „Dvasingumo oazės“ (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info