Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-09

Mielieji,

sveikiname su Kristaus Prisikėlimu! Penkiasdešimt dienų nuo Velykų iki Sekminių yra tarsi viena džiaugsmingai švenčiama šventė, tarsi vienas „didysis sekmadienis“. Tai dienos, kuriomis daugiausia giedama „Aleliuja“.

Artimiausią sekmadienį – Dievo Gailestingumo sekmadienis, vainikuosiantis nuo šv. Velykų švenčiamą Dievo Gailestingumo savaitę. Detali Gailestingumo savaitės programa lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis skelbiama čia.

Balandžio 11 d. 12.30 val. šv. Mišias Dievo Gailestingumo šventovėje aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jas transliuos LRT Plius televizija, Marijos radijas.

15.30 val. šv. Mišias lenkų kalba aukos vyskupas Arūnas Poniškaitis, jas transliuos TVP Wilno televizija

17.00 val. šv. Mišias anglų kalba aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. EWTN Global Catholic Network televizijos transliacijos pagalba Mišias matyti galės JAV ir kitų pasaulio šalių tikintieji.

Vilniaus vyskupų velykinis sveikinimas
Arkivyskupas Gintaras Grušas: Viltingų ir Dievo džiaugsmo kupinų šv. Velykų!
Arkivysk. Gintaro Grušo pamokslas Velyknakčio Mišiose
Vysk. A. Poniškaičio pamokslas Kristaus kančios pamaldose

Kalendorius:
Balandžio 9 d. 19.00 val. Dievo Gailestingumo savaitės susitikimai. Gintautas Vaitoška: „Kaip užauginti Šv. Juozapą? Apie mergaičių šešėlyje augančius berniukus“
Balandžio 9 d. 21.00 val. Dievo Gailestingumo savaitės susitikimai. Jurgitos ir Vytauto Salinių liudijimas
Balandžio 10 d. 14.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje | Virtualiai
Balandžio 10 d. 15.00 val. Nuotolinė ekskursija po Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčią
Balandžio 10 d. 19.00 val. Dievo Gailestingumo savaitės susitikimai. Algirdas Petronis: „Ar sunkus pokalbis gali suartinti?“
Balandžio 10 d. 19.00 val. Šviesos kelias su Nukryžiuotojo Kristaus seserimis (internetu)
Balandžio 10 d. 21.00 val. Šviesos kelias, organizuojamas Dievo Gailestingumo šventovės (internetu)
Balandžio 11 d. Dievo Gailestingumo sekmadienis
Balandžio 11 d. 15.00 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis: meldžiasi jaunimas iš viso pasaulio
Balandžio 13 d. 19.00 val. Pradedamas paskaitų kursas „Kalbanti Bažnyčia: kūnas ir lytiškumas“ (registracija)
Balandžio 13 d. 19.00 val. Laukiant Sekminių. Kassavaitinis paskaitų apie Šventąją Dvasią ciklas su kun. A. Končiumi (internetu)
Balandžio 14 d. Pradedamas Beta kursas Vilniaus Bernardinų parapijoje (internetu)
Balandžio 14 d. 17.00 val. Virtualios atvirų durų dienos Vilniaus Šv. Juozapo mokykloje
Balandžio 14 d. 19.00 val. „Emociškai brandus dvasingumas“ – pradedamas kursas 18–40 metų jauniems žmonėms (internetu)
Balandžio 16–18 d. Rekolekcijos moterims „Veidrodėli atsakyk“. Lektorius t. Mateusz Stachowski OFM Conv (internetu)
Balandžio 20 d. 10.30 val. Mokymų ciklas sielovadininkams ir katechetams: „Nežaloti sielos maistu: kaip padėti sergantiems?“

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ balandžio mėnesio naujienlaiškis
„Kristus priima kiekvieną žmogų“: susitikimas su kun. jėzuitu James Martin (internetu)
„Bendrakeleiviai“ kviečia į paskaitų ciklą „Tapti laisvu mylėti labiau“ su ses. Linda Ceple SJE(internetu)
Gailestingumo savaitę Šv. Faustinos namelyje eksponuojama dailininko Vaidoto Kvašio kūrinių ciklas „Gailestingumo darbai“
Pranciškonai pasauliečiai gailestingumo savaitę kviečia aukoti Kroatijos pranciškonams, nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo
Gailestingumo savaitės susitikimų apie šeimą vaizdo įrašai (kitų paskaitų transliacijos vyks vakarais iki balandžio 10 d. feisbuke):
Algirdo Petronio paskaita „Vidiniai trukdžiai santykiuose“
A. Svirbuto paskaita „Sėkmės istorija jaunai šeimai“
Sigitos ir Liudo Mikalauskų šeimos liudijimas
Justa Petronienė – „Gedėjimas: kai savo geluoniu įgelia mirtis“

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parapijoms, katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms ar katalikiškai žiniasklaidai. Informacijos, kaip tą padaryti, ieškokite jų interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose.

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.