Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje – balandžio 4–11 dienomis

Balandžio 4–11 dienomis kviečiame švęsti Dievo Gailestingumo savaitę. Daugelis šios savaitės įvykių bus transliuojama internetu, per radiją ar televiziją, tad patirti Dievo Gailestingumo šventę galės ne tik vilniečiai. Savaitę vainikuos Dievo Gailestingumo sekmadienis, – balandžio 11 d. šv. Mišias 12 val. aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Detali Dievo Gailestingumo savaitės programa skelbiama Dievo Gailestingumo šventovės tinklalapyje lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Visas pamaldas iš Dievo Gailestingumo šventovės dėl karantino apribojimų tikintieji kviečiami stebėti internetu. Norintys gali surašyti artimųjų, už kuriuos prašoma maldos, vardus ir perduoti Gailestingumo šventovei. Šios užrašytos intencijos bus padėtos po Gailestingojo Jėzaus atvaizdu ir jomis meldžiamasi kiekvienose šv. Mišiose. Asmeninei maldai šventovė atvira visą parą.

Gailestingumo savaitę kasdien žmonės galės internetu klausytis pranešimų šeimos, bendravimo, ugdymo temomis. Vilniaus piligrimų centras kviečia į piligrimystę Gailestingumo keliu (taip pat ir virtualiai), laikantis saugumo reikalavimų aplankyti Šv. Faustinos namelį Antakalnyje. Šiomis dienomis namelį puoš dailininko Vaidoto Kvašio paroda „Gailestingumo darbai“.

Tikintieji jau nuo Didžiojo Penktadienio kviečiami melstis Gailestingumo noveną. „Gailestingumo šventei rengiamasi novena, kuri pradedama Didįjį Penktadienį. Devynias dienas – vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli Sūnų, o per Jį ir mus,– kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis,“ – rašo Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Povilas Narijauskas.

Norintys gali jungtis į bendrą Dievo Gailestingumo novenos maldą, stebėdami kasdienes 15 val. transliacijas iš Gailestingumo šventovės ar iš Šv. Faustinos namelio. Čia 16 val. Novena bus meldžiamasi ir kitomis kalbomis. Sekmadienį 15 val. feisbuke vyks ir bendra akademinio jaunimo Gailestingumo vainikėlio malda įvairiomis kalbomis.

Trokštu, – kalbėjo Jėzus šv. Faustinai, – kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač – vargšams nusidėjėliams. […] Nepaisant mano skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį – savo Gailestingumo šventę. […] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės Versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. […] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo Šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. […] Tegul nė viena siela nebijo prisiartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras.

 

Vilniaus Piligrimų centro informacija
Dievo Gailestingumo šventovės informacija
Vilniaus akademinės sielovados centro informacija