Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-11-06

Mielieji,

Lietuvos vyskupai, reaguodami į epidemiologinę situaciją, kviečia nesiliauti nuoširdžiai Dievui užtarti vieni kitus: palaikyti malda ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybėje priima sprendimus bei užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems!

Šia intencija Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija (tvarkaraštis).

Karantino metu šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m ploto vienam žmogui ir ne mažiau kaip 2 m tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)). Besimeldžiantys lauke tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito.

Jaučiant simptomus, būdingus peršalimo ligoms, verčiau susilaikyti nuo Eucharistijos šventimo bažnyčioje, o likus namie į maldą jungtis naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

Pamaldžiai klausyti šv. Mišių kasdien galima per Marijos radiją ar stebėti vaizdo transliacijas internetu iš įvairių parapijų. Karantino metu LRT sekmadieniais taip pat transliuos šv. Mišias. Šį sekmadienį 12.30 val. šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros bazilikos per LRT Plius kanalą.

Informacija dėl Bažnyčios veiklos 2020 m. lapkričio 7–29 d.
„Knyga mažutėliams“ – kiekvienam, kuris bendrauja su vaikais
Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Antakalnio kapinėse

Kalendorius:
Lapkričio 7– 8 d. Studentų ateitininkų rudens akademija, skirta Šv. Jonui Pauliui II (internetu)
Lapkričio 7 d. 11 val. „Knyga mažutėliams“ pristatymas (internetu)
Lapkričio 11 19:00 d. Pažinimo ir maldos kelionė su pranašo Ozėjo knyga (internetu). Susitikimus ves kun. E. Puzynia SJ ir s. A. Balčiūnaitė SJE
Lapkričio 13 d. 14:00 Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas „Betanijoje“
Lapkričio 14–22 d. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Lapkričio 15 d. Pasaulinė vargstančiųjų diena

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
„Negera žmogui būti vienam (Pr 2, 18)“ – karantino metu Išklausymo tarnystę pasiryžusios vykdyti Nukryžiuotojo Kristaus seserys. Kreipkimės!
Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje parengta koplyčia oriam ir sakraliam artimųjų urnų saugojimui karantino metu
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ lapkričio mėnesio naujienlaiškis
Trečiadieniais Vilniaus akademinės sielovados centras rengia Šventojo Rašto seminarus su kun. D. Dikevič (interetu)
Dievo Apvaizdos seserys kviečia registruotis į Advento vakarų rekolekcijas (internetu)
Padėkime joanitams transliuoti šv. Mišias – prenumeruokime jų jutubo kanalą
„Carito žvakių dirbtuvės“ siūlo, kaip Pyragų dienos akciją įvykdyti karantino sąlygomis
Vaizdo reportažas apie parodą „Pamokslininkai, stebukladariai ir architektas“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios jaunimas prieš Vėlines tvarkė kunigų kapus
Lietuvos jaunimo dienos perkeltos į 2022 metus

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.