Informacija Aušros Vartų atlaidų dalyviams

Lapkričio mėn. 14–22 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Visa atlaidų programa skelbiama šiame tinklalapyje: https://ausrosvartai.lt/atlaidai-2020/. Atlaidų temai šiemet parinkti žodžiai „Totus Tuus“ (lietuvių k. – Esu visas Tavo). Ši frazė, žinoma kaip Šv. Jono Pauliaus II šūkis, yra paimta iš šv. kunigo Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio traktato Apie tikrąjį pamaldumą Marijai.

Šiemet atlaidai vyksta karantino metu, todėl šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Norintys jungtis į bendrą maldą iš kitų miestų, sergantys, neturintys galimybių saugiai atvykti, esantys izoliacijoje ar ribojami kitų aplinkybių yra kviečiami stebėti pamaldų transliacijas internete, per radiją ar televiziją.

Apsisprendę dalyvauti šv. Mišiose tikintieji prašomi nuolat dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes, išlaikyti saugius bent 2 metrų atstumus tarp atlaidų dalyvių tiek viduje, tiek lauke. Komunija dalijama į rankas. Žmonės raginami rinktis dalyvauti tik vienose Mišiose per dieną.

Siekiant reguliuoti srautus, į šv. Mišias bažnyčioje žmonės bus įleidžiami pro šoninį įėjimą, išleidžiami – pro centrines duris.

Šv. Mišios, kurios bus aukojamos Aušros Vartų koplyčioje, vyks prie atviro lango, tikintiesiems meldžiantis Aušros Vartų gatvėje.

Atlaidų Šv. Mišios aukojamos aukotojų ir dalyvių intencijomis. Intencijas galima užrašyti bažnyčios zakristijoje, paskambinus telefonu (8 5) 212 3513 arba parašant el. laišką rastine@ausrosvartai.lt. Auką galima pervesti internetu.

Dėl karantino keičiasi ir dalis anksčiau skelbtos Aušros Vartų atlaidų programos: 8 val. bažnyčioje nevyks Švč. M. Marijos valandos, o 18 val. nebus giedamas Akatistas Aušros Vartų koplyčioje.

Apie galimybę pelnyti visuotinius atlaidus kviečiame skaityti šiose nuorodose:
http://www.lcn.lt/bzinios/bz0012/012str.html
https://lvk.lcn.lt/naujienos/,400
https://lvk.lcn.lt/naujienos/,430

Informacija paruošta pagal Vilniaus šv. Teresės parapijos informaciją