Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-02

Mielieji,

spalio 4 d. Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos, skirtos remti visuotinę šv. Petro įpėdinio misiją ir popiežiaus gailestingumo darbus vargstantiesiems. Ši rinkliava vadinama „Šv. Petro skatiku“.

Pirmadienį, spalio 5 d., minėsime šv. Faustiną Kovalską – vienuolę, Dievo Gailestingumo apaštalę. Šios dienos programa Dievo Gailestingumo šventovėje.

Artėjant Seimo rinkimams Lietuvos vyskupai primena, kad išrinkti tuos, kurie mums atstovauja ir kuria įstatymus, – garbinga kiekvieno krikščionio artimo meilės pareiga.

Dešimtys tūkstančių dalyvių – Dievo Gailestingumo konferencijoje (registracija)
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia švenčia 500 metų konsekracijos jubiliejų
Alfa kursai Vilniaus arkivyskupijoje (2020 m. ruduo)
Spalis – misijų mėnuo

Kalendorius:
Spalio 2–4 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios konsekracijos 500 metų jubiliejaus atlaidai
Spalio 2 20.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Dievo Gailestingumo šventovėje
Spalio 3 8.00 val.  Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose
Spalio 3 12.00 val. Ekskursija „Dangaus miestas. Vilniaus vienuolijų palikimas Bažnytinio paveldo muziejaus rinkiniuose“
Spalio 3 19.00 val. Druskininkuose Šv. Augustino religijos studijų centras pradeda rudens susitikimus (registracija)
Spalio 5 d. 18.30 val. Pradedamas 3 dalių seminaras „<…> dėl Tavo žodžio užmesiu tinklus. I dalis. POREIKIAI ir TROŠKIMAI“ Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje
Spalio 6 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Laikinųjų namų bendruomenę
Spalio 6–8 d. Rekolekcijos „Lectio Divina. Dvasinis ryšys su Tėvu“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje (registracija)
Spalio 6 d. 19.00 val. Buriama Šv. Rašto skaitymo grupė Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje
Spalio 6 d. 19.00 val. Šv. Jonų bažnyčios Gospel choro naujų narių atranka
Spalio 9–11 d. Rekolekcijos moterims „Sveika Marija“ Marijos namuose Vilniuje (registracija)
Spalio 9–11 d. Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams Trinapolio rekolekcijų namuose
Spalio 9 d. 16.00 val. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Laikinųjų namų 21-asis gimtadienis ir tarptautinės benamystės dienos minėjimas
Spalio 9–10 d. Seminaras šeimoms „Per juokus į geresnę santuoką“ VA Šeimos centre (registracija)
Spalio 10 d. 16.30 val. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ priklausomų asmenų bendruomenės „Aš Esu“ šeimadienis

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Radijo laida apie Gailestingumo miestą Vilnių su Piligrimų centro vadove Inesa Čaikauskiene
Suaugusiųjų pasiruošimas įkrikščioninimo Sakramentams Vilniaus Bernardinų bažnyčioje (renkama grupė ir anglų kalba)
Konkursas „Šv. Jonas Paulius II – šių dienų influenceris“ moksleiviams (registracija iki 10.04)
Šeštadieniais – ekskursijos po Bažnytinio paveldo muziejų (registracija)
Dukart per mėnesį centre „Bendrakeleiviai“ teikiamos nemokamos teisininkų konsultacijos šeimos teisės klausimais (registracija)
Šeštadieniais Vilnelės kultūros centre paskaitų ciklas mamoms apie dorybes (registracija)
Visų Šventųjų Šeimos paramos centras ieško savanorių Vilniuje
Pasirodė naujas žurnalo vaikams „Bitutė“ numeris
Netrukus pasirodys knyga „Mažutėliams“ – apie vaikų ugdymą nuo pat mažumės. Vyksta išankstinis užsakymas
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios choras kviečia prisijungti naujus narius
„Katalikų bažnyčia sovietmečiu ir Jono Pauliaus II vaidmuo mūsų kelyje į Lietuvos laisvę“ – pokalbis su prof. Arūnu Streikumi (vaizdo įrašas)
Tikybos mokytojai ir katechetai leidosi į piligriminį žygį Gailestingumo keliu (nuotraukos)
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje eksponuojami tautodailininkės Onos Pusvaškytės grafikos darbai

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.