Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia švenčia 500 metų konsekracijos jubiliejų

Š. m. spalio 2–4 dienomis Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje vyks tituliniai atlaidai. Parapijos iškilmės, truksiančios 4 dienas, kiekvieną dieną prasidės šv. Mišiomis ir tai dienai skirtomis įvairiomis veiklomis: nuo bažnyčios altoriaus šventinimo, labdaros bėgimo iki pietų stokojantiems bei šventinių koncertų. Visi renginiai ir iniciatyvos šiemet skirtos paminėti 500 metų bažnyčios konsekracijos (pašventinimo) jubiliejų.

„Švęsdami bažnyčios pašventinimo jubiliejų prisimename mūsų tikrąjį pašaukimą – dėmesį mažiausiems. Tiek mes, vienuoliai, tiek parapijos bendruomenė siekiame atkreipti miesto gyventojų dėmesį į labiausiai pažeidžiamas miesto gyventojų grupes – stokojančius. Ta proga vilniečius bei miesto svečius kviečiame į paramos bėgimą, kurio metu visos surinktos lėšos bus paaukotos tiems, kam labiausiai to reikia”, – sakė Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios klebonas br. kun. Evaldas Darulis OFM.

Atlaidų metu žinomi Lietuvos atletai, kiti žymūs miestiečiai ir visi norintys prisijungti bėgs 9 km aplink teritorines parapijos ribas senamiestyje ir aplink Vilnių. Tuo tarpu Lietuvos virtuvės šefai ir parapijos bendruomenė vaišins nemokamais pietumis stokojančius.

Šventės metu tradiciškai bus minima Pasaulinė gyvūnijos ir švento Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena. Todėl spalio 4 dieną, sekmadienį, kviečiami gyvūnų mylėtojai su savo augintiniais. Išklausius 12.30 val. Šv. Mišias bus laiminami atvykusių vilniečių naminiai gyvūnai (13.30 val.).

„Mūsų parapijos šventasis – Pranciškus – yra gamtos bei gyvūnų globėjas, todėl per atlaidus laiminame žmonių auginamus bei prieglaudose laikomus gyvūnus. Šiemet kviečiame su savo gyvūnais atvykti į sekmadienio Šv. Mišias ir švęsti gyvūnų globėjo dieną kartu”, – sakė Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios klebonas br. kun. Evaldas Darulis OFM.

 Visa atlaidų programa čia.

Spalio 2 d., penktadienis
7.30 val. Šv. Mišios.
18.00 val. Pamaldos, kurių metu vyks šlovinimas bei bus klausomasi išpažinčių. Po pamaldų visą naktį vyks Adoracija prie Švenčiausiojo Sakramento Kristaus kančios laiptų koplyčioje (įėjimas iš Maironio gatvės).

Spalio 3 d., šeštadienis
9.00 val. Šv. Mišios
10.30 val. Paramos bėgimas parapijos teritorijoje (startas prie Bernardinų bažnyčios).
13.00 val. Pietūs stokojantiems.
18.00 val. Šv. Mišios, kurias aukos Vilniaus arkivyskupas, metropolitas Gintaras Grušas. Jų metu bus konsekruojamas altorius. Gieda Bernardinų bažnyčios choras „Langas“. Po Šv. Mišių bus atliekama lietuvių kompozitorių muzika, sukurta  pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio maldų tekstus. Pirmą kartą skambės dvi specialiai chorui „Langas“ šia proga sukurtos Donato Zakaro giesmės bei Algirdo Martinaičio kūriniai.
20.00 val. Filmo „Šv. Pranciškus, Dievo kvailelis“ peržiūra. Režisierius Roberto Rossellini.

Spalio 4 d., sekmadienis
9.00 val. Šv. Mišios anglų kalba.
10.30 val. Iškilmingos Šv. Mišios, kurias aukos Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM. Gieda Artūras Chalikovas ir grupė „Glorija“.
12.30 val. Šv. Mišios, į kurias kviečiame atsivesti naminius gyvūnus. Po Šv. Mišių – naminių gyvūnų laiminimas ir agapė (suneštinės parapijiečių vaišės).  Šias Šv. Mišias tiesiogiai transliuos LRT. Gieda šlovinimo grupė „Ichtus“
17.00 val. Šv. Mišios. Gieda Bernardinų bažnyčios  giedojimo mokyklos vaikų choras „Šv. Pranciškaus paukšteliai“.

Daugiau informacijos: parapijos puslapyje ir feisbuko paskyroje.