Lietuvos vyskupų kreipimasis artėjant rinkimams

Netrukus vyks rinkimai į Lietuvos Seimą. Tai proga išreikšti savo įsitikinimus balsuojant, galimybė išsirinkti tuos parlamentarus, kurie, mūsų nuomone, galėtų geriausiai mums atstovauti. Nuo išrinktų įstatymų leidėjų veiklos tiesiogiai priklausys tai, kaip mūsų šalis gyvens per artimiausius ketverius metus: kaip bus rūpinamasi jaunais ir senais, puoselėjama kultūra ir tradicijos ar atsižvelgiama į žmogaus prigimtį kuriant ateities visuomenę, kokie ryšiai bus mezgami su užsienio šalimis, kokios sąlygos atsivers verslui.

Bažnyčia moko, kad išrinkti tuos, kurie mums atstovauja ir kuria įstatymus, – garbinga kiekvieno krikščionio artimo meilės pareiga. Kaip rašė šv. Jonas Paulius II, „Bažnyčia vertina demokratiją kaip sistemą, kuri garantuoja piliečiams teisę dalyvauti politinėje veikloje, ir valdomiesiems laiduoja galimybę rinkti savo vadovus, taip pat – kai to reikia – taikiu būdu juos pakeisti kitais“ (enciklika Centesimus annus, 46).

Pasinaudokime šia teise kurti valstybę ir neleiskime, kad pastaruosius mėnesius dėl šalyje vyraujančios epideminės situacijos susidaręs netikrumas atgrasytų mus atlikti šią pareigą. Eidami balsuoti, neužmirškime asmeninės apsaugos priemonių – taip apsaugosime save ir kitus nuo virusinių susirgimų.

Kurdami nepriklausomą Lietuvos valstybę nuėjome nemažą kelią. Kiekvienu metu reikia atsiliepti į naujus iššūkius ir spręsti skirtingas problemas. Vis dėlto šalia besikeičiančių aplinkybių visad išlieka pastovios vertybės: atjauta, gailestingumas, jautrumas silpniausiam, visuomeninis solidarumas, prigimtinė šeima ir gyvybės neliečiamumas, atida kūrinijai – mūsų bendriesiems namams bei gėrio siekianti laisvė. Rinkimės ir rinkime tuos kandidatus, kurie pritaria šių krikščioniškų ir bendražmogiškų vertybių visumai. Rinkdami tokius kandidatus, balsuojame ne tik už krikščionišką visuomenę, bet ir už darnią bei stiprią valstybę.

„Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei!“, – užtikrina apaštalas Paulius Laiške galatams (Gal 5, 13a). Savo veikliu dalyvavimu rinkimuose ne tik išsaugosime prieš 30 metų iškovotą laisvę, bet ir prisidėsime prie jos puoselėjimo bei krikščioniškomis vertybėmis besiremiančios Lietuvos klestėjimo.

Lietuvos vyskupai
2020 m. spalio 2 d.