Spalis – misijų mėnuo

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Jo iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje.

Šv. Popiežius Jonas Paulius II yra sakęs: „Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuotinės misijos mėnesiu. Priešpaskutinis spalio sekmadienis pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena yra katalikiško šventiškumo ir visuotinio solidarumo viršūnė.“

Popiežius Pranciškus šiemet parašė žinią pasaulinės Misijų Dienos proga (tekstas lietuvių kalba). Šiųmetė tema – „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Ja pabrėžiama, kad šiemet Pasaulinę misijų dieną širdis atsiveria begalinėms misijų erdvėms: kiekvienas turime pasijusti nepakeičiamai svarbus Bažnyčiai vykdant įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Popiežius Pranciškus mus kviečia ne tiek leisti kitiems evangelizuoti pasaulį, o patiems nedelsiant to imtis. Esame įsitikinę, kad misionieriška vietinės Bažnyčios savimonė kyla iš suvokimo, jog kiekvienas tikintysis ir kiekviena bendruomenė turi misionierišką pašaukimą. Todėl kiekviena parapija ir bendruomenė tampa misionieriška, jei priima savo misiją ir atlieka ją broliškai vienydamasi su visais tikinčiaisiais.

2020 m. spalio mėnesiui yra išleistas plakatas ir speciali knygelė (galima parsisiųsti lietuvių kalba ir lenkų kalba). Kaip rašo leidinio rengėjai, „ši knygutė yra priemonė ir paskata kasdienei maldai, apmąstymams ir geriems darbams spalio mėnesio dienomis, kai Bažnyčia mus ragina melstis ir aukoti už misijas. Suvokime, kad ne tik esame siunčiami į pasaulį nešti Jėzaus Gerąją Naujieną, bet ir turime judėti ta linkme.“

Misijų mėnesio ir dienos medžiaga parsisiuntimui (lietuvių ir lenkų kalbomis): https://misijos.katalikai.lt/medziaga/leidiniai

2019-tais metais Lietuvoje buvo įsteigta nacionalinė Misijinės veiklos tarnyba, kurios vadovu paskirtas kun. Alessandro Barelli SDB. Ši tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos vyskupijomis, pristato Bažnyčiai ir visuomenei iniciatyvas, kurių paskirtis – sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. Be konkrečių siūlymų, misijinės veiklos skatinimo tikslas taip pat yra atkreipti dėmesį į tai, kas jau esame ir ką jau veikiame krikščioniškos bendruomenės viduje bei už jos ribų: skelbti čia ir dabar savo tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Informacija parengta pagal misijos.katalikai.lt ir Misijinės veiklos tarnybos medžiagą.