Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-04-26

Mielieji,

Sekmadienį švęsime Dievo Gailestingumo sekmadienį. Ypatingai kviečiame į šv. Mišias Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje, pasimelsti prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Išvakarėse, šeštadienį, kviečiame į ekumeninę Šviesos kelio procesiją iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę. Procesijos pradžia 21 val.

Nuo Dievo Gailestingumo sekmadienio iki Motinos dienos kartu su dešimtmetį mininčia bendruomene „Aš Esu“ esame kviečiame jungtis į maldos aštuondienį už priklausomus asmenis ir jų artimuosius.

Sekmadienį taip pat minima ir Pasaulinė gyvybės diena. Gegužės 5 d. Vilniuje vyks Gyvybės apdovanojimai.

Šventojo Tėvo intencija gegužės mėnesiui: kad savo narių padedama Bažnyčia Afrikoje suvienytų tautas ir taptų šio žemyno vilties ženklu.

Kviečiame paskirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parapijoms, katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms ar žiniasklaidai. Informacijos, kaip tą padaryti ieškokite jų interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose.

Arkivyskupo G. Grušas sveikina su šv. Velykomis (vaizdo žinia)
Arkivyskupo G. Grušo pamokslas Velyknakčio šv. Mišiose

Kalendorius:
Balandžio 26 d. Ilgasis penktadienis Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 26 d. Ilgasis penktadienis Vilniaus katedros varpinėje
Balandžio 27 d. „Open House Vilnius“ atviros architektūros savaitgalis Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 27 d. 15.00 val. Sutvirtinamųjų popietė su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu
Balandžio 27 d. 16.30 val. Piligrimystė Dievo Gailestingumo keliu Vilniuje
Balandžio 27 d. 17.00 val. Gailestingumo šventovės ansamblio koncertas teatre „Vilniaus Klasika“
Balandžio 27 d. 18.30 val. Velykinis Šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje
Balandžio 27 d. 21.00 val. Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę
Balandžio 28 d. Dievo Gailestingumo sekmadienis Vilniuje
Balandžio 28 d. 15.00 val. Susitikimas ir paskaita šeimoms „Nauja Gailestingumo kultūra mūsų šeimose“ Vilniuje
Balandžio 28 d. 17.00 val. Šv. Mišios už priklausomus asmenis ir jų artimuosius Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Balandžio 28 d. 18.30 val. Velykų koncertas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje
Balandžio 29 d. 9.30 val. Konferencija „Žmogaus orumas gyvybės ir mirties akivaizdoje“ Seime
Gegužės 3–4 d. Seminaras „Žmogaus gyvybės pradžios etika“ Guronyse (būtina registracija)
Gegužės 4 d. 7.30 val. Vyrų Rožinis Aušros Vartuose pirmaisiais mėnesių šeštadieniais
Gegužės 4 d. 15.30 val. Parodos „Misijų stotelės“ uždarymo ekskursija Bažnytinio paveldo muziejuje
Gegužės 5 d. 12.00 val. „Bendrakeleiviai“ kviečia į grupę patyrusiems skyrybas
Gegužės 5 d. 15.00 val. Gyvybės apdovanojimai 2019
Gegužės 5 d. 21.00 val. Paramos koncertas „Laiškai mamai“ Vilniuje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
VA „Carito“ Užsieniečių integracijos programos komanda ieško socialinės integracijos kuratoriaus Vilniuje
Auga Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso vaikų skyriaus pastatas
Vaidotų parapijos vaikų dienos centras ieško socialinio darbuotojo
Pasiruošimo Sutvirtinimo Sakramentui kursai sužadėtiniams Vilniaus Šv. Jono Teologo vienuolyne(prasideda balandžio 29 d.)
Gegužę Senųjų Trakų Viešpaties apreiškimo vienuolynas rengia „Vaikų rekolekcijas“ (atskirai mergaitėms ir berniukams)
Kiekvieno mėnesio 4 d. 12.30 val. Vilniaus Arkikatedroje prie šv. Kazimiero aukojamos šv. Mišios
Vysk. Kęstučio Kėvalo paskaitos Vilniuje „Ar laisvoji rinka tik liberalams? Požiūris iš Socialinio Bažnyčios mokymo perspektyvos“ įrašas

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info.