Dievo Gailestingumo savaitę švenčiame iškart po šv. Velykų

Vilniuje kasmet su šv. Velykomis pradedama švęsti Dievo Gailestingumo savaitė, trunkanti iki Atvelykio – Dievo Gailestingumo sekmadienio (šiemet – balandžio 28 d.)

Visą Gailestingumo savaitę vilniečiai ir miesto svečiai ypač kviečiami atvykti į visą parą atvirą Dievo Gailestingumo šventovę (Dominikonų g. 12) ir pasimelsti prie stebuklingo Dievo Gailestingumo paveikslo.

Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje tą savaitę kasdien aukojamos:
lietuvių kalba – 9.00 (išskyrus šv. Velykų dienas), 10.00, 12.00, 13.30, 18.00 ir 20.00 val.;
lenkų kalba – 8.00 ir 16.00 val.

Dvyliktos valandos šv. Mišias kas dieną aukos vis kitas Lietuvos vyskupas. Tarp šv. Mišių bus meldžiamasi Rožinio, Gailestingumo vainikėlio malda, Valandų liturgija, vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių (detali programa). Vakarais nuo 22 val. iš šventovės tiesiogiai transliuos Marijos radijas, vyks šlovinimas, naktinė adoracija, melsis Vilniaus miesto parapijų jaunimas.

Balandžio 27 d. (šeštadienio) vakarą 21.00 val. krikščionys kviečiami į ekumeninę Šviesos kelio procesiją Vilniaus gatvėmis nuo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios iki Dievo Gailestingumo šventovės. Procesija, primenanti apie visus jungiantį Dievo Gailestingumą, iš Aušros Vartų pajudės 21 val. Dalyviai kviečiami atsinešti žvakę. Pasibaigus procesijai šventovėje bus giedamas Apreiškimas Jonui (Apocalypsis Joannis).

Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 28 d., 12.00 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, jas tiesiogiai stebėti bus galima per LRT Kultūrą. 16.00 val. lenkų kalba šv. Mišias aukos Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Jau tampa tradicija, kad Gailestingumo savaitės metu į anglų ir prancūzų kalba aukojamų šv. Mišių bendrą maldą gali jungtis tikintieji iš kitų pasaulio šalių ir žemynų. Balandžio 28 d. (sekmadienį) 17.00 val. anglų kalba šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas (tiesioginė transliacija per EWTN Global Catholic Network kanalą). Prancūzų kalba šv. Mišios bus aukojamos: balandžio 26 d. (penktadienį) 22.00 val. ir balandžio 28 d. (sekmadienį) 22 val. Abejas šv. Mišias girdėti galės Radio Espérance klausytojai.

Dievo Gailestingumo sekmadienis per Atvelykį švęsti pradėtas 2000 metais, kai tam pakvietė popiežius šv. Jonas Paulius II, atsiliepdamas į Vilniuje gyvenusiai šv. Faustinai išsakytą Jėzaus norą pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų švęsti Dievo Gailestingumo šventę – malonės metą kiekvienam, kad ir kokios sunkios būtų žmogaus nuodėmės ir klaidos. Dabar ši šventė švenčiama visame pasaulyje. Dievo Gailestingumo paveikslas, kuris pagal sesers Faustinos regėjimus buvo nutapytas dalyvaujant pačiai šventajai, yra Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje. Kasmet pasimelsti prie šio paveikslo atvyksta tūkstančiai piligrimų iš viso pasaulio.

Tikintieji taip pat kviečiami aplankyti namelį, kuriame gyveno mistikė sesuo šv. Faustina Kovalska. Namelis, įsikūręs Vilniuje, Antakalnyje, V. Grybo g. 29a, Gailestingumo savaitę atidarytas kasdien nuo 10 val. iki 17 val.

Dievo Gailestingumo šventovės durys atviros visą parą.

Detali Dievo Gailestingumo savaitės programa

www.gailestingumas.lt