Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-03-29

Mielieji,

Nuo kovo 29 d. vakaro iki kovo 30 d. vakaro pasaulyje bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje visą parą nuo penktadienio 18.30 val. bus klausoma išpažinčių, vyks adoracija ir sutaikinimo pamaldos.

Kovo 30 d. Vilniuje vyks Pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas. Kviečiame visus dalyvauti Džiaugsmo sekmadienio vigilijoje ir šlovinime su Lietuvos vienuoliais Vilniaus Bernardinų bažnyčioje.

Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda „Atradimai: Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos“. Kviečiame apsilankyti!

Balandžio mėnesį Šventasis Tėvas kviečia mus melstis už karo zonose dirbančius medikus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus.

Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose (pildoma)
Laidoje „Šventadienio mintys“ – keliaujantys maldininkai vyrai

Kalendorius:
Kovo 29–31 d. Gavėnios rekolekcijos Vilniaus joanitų vienuolyne
Kovo 29 d. 18.00 val. Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno atminimo vakaras Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Kovo 29 d. 18.00 val. Ilgasis penktadienis Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 29–30 d. 24 val. Viešpačiui: adoracija ir sutaikymo pamaldos Vilniaus Arkikatedroje
Kovo 30 d. 8.00 val. Pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas Vilniuje
Kovo 30 d. 11.00 val. Gavėnios rekolekcijos su Šventosios Šeimos bendruomene Vilniuje
Kovo 30 d. 18.00 val. Džiaugsmo sekmadienio vigilija ir šlovinimas su Lietuvos vienuoliais Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Balandžio 2 d. 18.30 val. Vilniaus piligrimų centre – pokalbiai apie krikščionišką Vilnių: miestas, kurio dangų remia bokštai
Balandžio 4 d. 17.00 val. Paskaita „Nekasdieniai nutikimai Vilniaus vienuolynuose“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 4 d. 18.00 val. Susitikimas norintiems savanoriauti VA „Carite“
Balandžio 4 d. 18.30 val. „Šventasis Raštas: knyga man ir apie mane“. Kun. Mozės Mitkevičiaus paskaita Ramintojos bažnyčioje
Balandžio 5–7 d. Gavėnios rekolekcijos jaunimui Trinapolyje su br. Ramūnu Mizgiriu OFM
Balandžio 5 d. 18.00 val. Vilniuje kursas tėvams, auginantiems paauglius
Balandžio 5–7 d. Gavėnios rekolekcijos Vilniaus universiteto studentams
Balandžio 5–6 d. Gavėnios rekolekcijos Pavilnio rekolekcijų namuose
Balandžio 6 d. 15.30 val. Ekskursija po parodą „Misijų stotelės“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 7 d. 18.00 val. Filmo „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“ peržiūra Bernardinų bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Paskelbta Dievo Gailestingumo savaitės programa;
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai pradeda katechezių ciklą „Znad Wilii“ radijo eteryje;
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje pradedamas susitikimų poroms ciklas;
Registracija į VA Šeimos centro kursą tėvams, auginantiems paauglius;
Bažnytinio paveldo muziejus Fribūro universitete atidaro parodą „Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir Lietuvos valstybės kūrimasis“;
Registracija į Sutvirtinimo sakramento kursus sužadėtiniams Vilniaus joanitų vienuolyne;
Renkama psichoedukacinė priklausomų asmenų artimųjų grupė(būtina registracija);
Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos vaikų dienos centras kviečia vaikus į veiklas(lenkų k.);
Šv. Juozapo mokykla šventė šv. Juozapo dieną;
Marijos Legiono šventė Švenčionių Visų Šventųjų parapijoje.

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info.