Vysk. D. Trijonis: kiekvienas turime savo gyvenimo užduotį

Nuotraukos autorė Laima Penek

Balandžio 2 d. pasirodė popiežiaus Pranciškaus posinodinis apaštalinis paraginimas jaunimui „Christus vivit – Kristus gyvena“ (santrauka lietuvių kalbasantrauka ir visas tekstas anglų kalba).

LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Darius Trijonis spalį vykusiame Jaunimo sinode buvo jauniausias iš ganytojų.

„Labai svarbu suprasti, kad jaunystė ne tik gražus gyvenimo laikotarpis, kurį mes galime gyventi nerūpestingai, bet yra pasiruošimas mūsų gyvenimo užduočiai“, – kalbėdamas apie pašaukimą, kurį akcentavo jaunuoliai, sakė vysk. D. Trijonis.

Pasak ganytojo, kiekvienas turime savo gyvenimo užduotis ir talentus, kuriuos galime atskleisti, savo dovanomis pasidalindami su kitais, prisidėdami prie bendruomenės, kurioje gyvename, Bažnyčios.

Kas sieja popiežiaus Pranciškaus paskelbtą apaštalinio paraginimo jaunimui temą su Lietuvos jaunimo dienomis, kurios 2020 metais vyks Šiauliuose ir ką vyskupui Dariui asmeniškai reiškia žodžiai „Christus vivit – Kristus gyvena“ – videosiužete. 

Oficialus popiežiaus Pranciškaus posinodinio apaštališkojo paraginimo jaunimui pristatymas įvyko antradienį, balandžio 2 dieną. Vatikano spaudos salė pranešė, kad dokumentas dienos šviesą išvydo iš karto keliomis kalbomis.

Kaip visi posinodiniai apaštališkieji paraginimai, šis svarbus dokumentas ilgo proceso rezultatas.

Prieš jaunimui skirtą Vyskupų sinodą 2017 m. sausio mėnesį popiežius Pranciškaus paskelbė laišką jaunimui, kurį sekė konkretūs pasirengimų etapai.

Pernai kovą Romoje vyko priešsinodinis jaunimo forumas, birželį paskelbtas oficialus Sinodo asamblėjos darbo dokumentas, kuris buvo redaguojamas atsižvelgiant į viso pasaulio Vyskupų konferencijų pateiktas pastabas ir daugiau kaip 100 tūkst. jaunuolių atsakymus į Sinodo sekretoriato parengtą klausimyną.

Galiausiai praėjusį spalį tris savaites vyko jaunimui skirto Vyskupų sinodo susirinkimas, kuriame dalyvavo visų vyskupų konferencijų atstovai, jaunimo sielovados ekspertai ir patys jaunuoliai.

Sinodo darbo rezultatas – 167 baigiamieji pasiūlymai. Remdamasis jais, tačiau neįpareigotas tiksliai laikytis pasiūlymų, popiežius skelbs oficialų savo mokymo dokumentą – posinodinį apaštališkąjį paraginimą jaunimui, informavo VaticanNews.

Parengė Lietuvos vyskupų konferencija