Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-01-17

Mielieji,

Penktadienį, sausio 18 d., pradėsime maldos už kriškčionių vienybę aštuondienį tema „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“. „Ir šiemet esame kviečiami melstis, kad krikščionys vėl būtų viena šeima, paklusdami Dievui, kuris nori, kad „visi būtų viena“. Turime visi kartu vieningai liudyti teisingumą, padėti silpniesiems, konkrečiais, tinkamais ir veiksmingais darbais“ – kviečia popiežius Pranciškus.
Sausio 25 d. 18.00 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje vyks pamaldos už krikščionių vienybę.

Sausio 12 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje klierikas Valdemar Širvinski iš Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo rankų priėmė diakono šventimus. Malda lydėkime diakoną Valdemarą jo kunigystės kelyje!

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas minint Laisvės gynėjų dieną
Vyskupo Arūno Poniškaičio pamokslas kun. jubil. Antano Dilio laidotuvėse
Sutvirtinimo sakramento teikimas Vilniaus arkivyskupijoje 2019 m.
Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje veikia paroda, skirta Vilniaus Romos katalikų vyskupijos 630-osioms įkūrimo metinėms

Kalendorius:
Sausio 18 d. Pradedamas Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Sausio 18–20 d. Marijos mokykla rengia krikščioniško ugdymo savaitgalį-rekolekcijas suaugusiems
Sausio 18 d. 18.30 val. Pradedamas susitikimų ciklas sutuoktiniams „Santuokos kursas“
Sausio 19 d. 8.30 val. Šv. Jono brolių vienuolyne „Katalikybės programos“ susitikimas „Petras, Paulius – Misija“
Sausio 19 d. 9.30 val. Rekolekcijos moterims Senųjų Trakų vienuolyne
Sausio 19–20 d. Ikonų dirbtuvės vaikams ir suaugusiems Ramintojos bažnyčioje
Sausio 19 d. 18.00 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į filmo „Karmeličių dialogai“ peržiūrą
Sausio 20 d. 13.30 val. Paskaita „Meno kūriniai Kalvarijų bažnyčioje“ Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje (lenkų k.)
Sausio 20 d. 14.30 val. Sekmadienio popietė vaikams Senųjų Trakų vienuolyne
Sausio 20 d. 16.00 val. Paskaita „Kad Kryžiaus ženklas neliktų be galios“ Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje
Sausio 21 d. 18.15 val. „Bendrakeleiviai“ kviečia: Santuoka + Sakramentas = nesuardoma. O jei iširo? Kaip su tuo gyventi?
Sausio 21 d. 18.30 val. Paskaita studentams „Ankstyvosios Bažnyčios menas ir simboliai“
Sausio 23 d. 19.00 val. Alfa kursas jaunimui pradedamas Vilniaus Šv. Jono brolių vienuolyne
Sausio 24 d. 19.00 val. Paskaita-diskusija apie liturgiją Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II sielovados centre
Sausio 25–27 d. Rekolekcijos moterims „Šalia jo. Moteris – vyro atrama“ Pranciškonų vienuolyne
Sausio 25 d. 18.00 val. Pamaldos už krikščionių vienybę Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Sausio 25–27 d. Meno savaitgalis Senųjų Trakų vienuolyne
Sausio 25–26 d. Susikaupimo dienos „Pašaukti gailestingumui“ Pavilnyje
Sausio 26–27 d. Pasaulio jaunimo dienų iš Panamos stebėjimas Raudondvaryje
Sausio 26 d. 18.30 val. Šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Kviečiame dalyvauti šv. Kazimiero statulėlės ir teksto konkurse (iki vasario 15 d.)
VA „Carito“ Užsieniečių integracijos programos komanda ieško socialinės integracijos kuratoriaus Vilniuje
LRT laidoje „Šventadienio mintys“ apie moteris, sveikstančias nuo priklausomybių (anonsas)
VA Šeimos centras pradėjo registraciją į Besilaukiančiųjų mokyklėlę kovo mėn.
Vyksta registracija į LKMA Mažosios akademijos pavasario semestro kursus
Iki vasario 1 d. vyksta registracija į Evangelizacijos mokyklą – nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo – 2019
Gausus kunigų ir tikinčiųjų būrys palydėjo amžinybėn kun. jubil. Antaną Dilį (nuotraukos)
Pašventintas statomos Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčios varpinės kryžius (nuotraukos)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Tapti „Vilniaus arkivyskupijos žinių“ prenumeratoriumi galima el. paštu išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.