200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Diakonu įšventintas Valdemar Širvinski

2019 sausio 14
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos nuotrauka

Sausio 12 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje klierikas Valdemar Širvinski iš Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo rankų priėmė diakono šventimus. Šv. Mišias koncelebravo vyskupas Arūnas Poniškaitis, vyskupas Algirdas Jurevičius, seminarijos vadovybė, broliai kunigai, dalyvavo šventinamojo artimieji, draugai, seminarijos bendruomenė.

Diakonas Valdemar Širvinski yra iš Vilniaus Šv. Dvasios parapijos.

Malda lydėkime diakoną Valdemarą jo kunigystės kelyje!

Šventės nuotraukos

 

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt