Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2018-10-12

Mielieji,

Šį šeštadienį ir pirmadienį, spalio 13 ir 15 d., Bažnytinio paveldo muziejus kviečia nepraleisti paskutinės galimybės apžiūrėti parodą „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“. Parodos uždarymo proga muziejų bus galima aplankyti nemokamai.

Spalio 21 d., sekmadienį, visose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios, dėkojant už popiežiaus Pranciškaus vizito metu gautas malones. Vilniaus ganytojai iškilmingas padėkos Mišias aukos 12.00 val. Trakų bazilikoje ir 12.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Spalio 21 d. taip pat švenčiamas Misijų sekmadienis, renkamos aukos misijų veiklai paremti.

Lietuvos vyskupai lapkričio 28–29 d. vyks į Romą, kad padėkotų Šventajam Tėvui už jo vizitą Lietuvoje. Audiencijoje su Popiežiumi ir šv. Mišiose Didžiojoje Švč. Marijos bazilikoje kviečiami dalyvauti ir piligrimai iš Lietuvos. Informacija apie registraciją.

Kitą savaitę Lietuvoje viešės teologas dr. Ralph Martin (JAV), pirmą kartą į mūsų šalį kartu su evangelizacine komanda atvykęs 1993 m., kai Lietuva rengėsi sutikti popiežių Joną Paulių II. Po popiežiaus Pranciškaus vizito kviečiame drauge su dr. Ralph Martin bei Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu permąstyti Pranciškaus žinią, paliktą Lietuvos žmonėms. Susitikimas „Popiežius Pranciškus, evangelizacija ir šventumas: plėtoti tradiciją, atnaujinti kultūrą“Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyks spalio 20 d. nuo 10 val.

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvių šv. Mišiose

Skelbiamas Vilniaus Kalvarijų giesmės-himno konkursas

Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptartas popiežiaus vizitas

 

Kalendorius:

 

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:

 

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Tapti „Vilniaus arkivyskupijos žinių“ prenumeratoriumi galima el. paštu išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.