Sekmadienį Trakų Bazilikoje ir kitose šventovėse – padėka už popiežiaus vizitą

Šį sekmadienį, spalio 21 d., visoje Lietuvoje šv. Mišiose bus dėkojama už popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo vizito metu gautas malones. Vilniaus arkivyskupijos tikintieji ypač kviečiami atvykti į Trakus, kur Trakų bazilikoje 12 val. padėkos šv. Mišias aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Šią dieną prie Švč. M. Marijos, Lietuvos Globėjos, paveikslo arkivyskupas padės popiežiaus Pranciškaus dovanotą votą: italų auksakalių kaldintą aukso rožę.

Vilniaus mieste žmonės kviečiami į Vilniaus arkikatedrą baziliką, kur 12.30 val. šv. Mišias aukos vysk. Arūnas Poniškaitis. Negalintys atvykti į šias šventoves kviečiami melstis visose vyskupijos šventovėse, šv. Mišiose dėkojant už popiežiaus vizito metu gautas malones.

Kitose vyskupijose tikintieji kviečiami rinktis padėkos maldai už gautas malones į vyskupijų katedras ir kitas šventoves.

Padėkoti Šventajam Tėvui bus galimybė ir Romoje. Lapkričio 28 d. yra numatyta bendroji audiencija su popiežiumi Pranciškumi (registracija į Bendrąją audienciją iki lapkričio 15 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate. Apie tai informacija skelbiama internete). Lapkričio 29 d. 15.15 val. Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias Didžiojoje Švč. Marijos bazilikoje. Piligrimai, norintys vykti į šiuos įvykius, kviečiami kelionę organizuotis savarankiškai.

Šį sekmadienį viso pasaulio bažnyčiose, taip pat ir Lietuvoje, minimas Misijų sekmadienis: meldžiamasi už misijas ir misionierius.

Vilniaus arkivyskupijos informacija