200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

„Popiežius Pranciškus, evangelizacija ir šventumas: plėtoti tradiciją, atnaujinti kultūrą“ su dr. Ralph Martin ir arkivysk. Gintaru Grušu

2018 spalio 20 10:00 - 2018 spalio 20 19:00

Spalio 20 d. praėjus beveik mėnesiui po džiugaus Popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje, Vilniaus akademinės sielovados centras kviečia drauge su dr. Ralph Martin (JAV) bei Vilniaus Arkivyskupu Gintaru Grušu prisiminti bei permąstyti Popiežiaus žinią, paliktą Lietuvos žmonėms.
Renginys vyks Vilniaus Šv. vysk Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.

Registracija

Programa:
10:00 val. Malda ir šlovinimo giesmės (Tėvo vaikai)
11:00 val. I Konferencija (dr. Ralph Martin)
12:00 val. Impulsas
12.30 – 14:00 val. Pietų pertrauka (dalyviai pietumis pasirūpina patys)
14:00 val. II Konferencija (dr. Ralph Martin)
15:00 val. Laikas Dievui ir artimui (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimo giesmės (Naujas Kraujas), Gailestingumo Vainikėlis, užtarimo malda, išpažintis, grupelės)
17:30 val. šv. Mišios (vadovauja Arkivyskupas Gintaras Grušas)

Daugiau informacijos

Ralph Martin – teologas, teologijos daktaro laipsnį sisteminės teologijos srityje įgijo Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete. Nuo 2002 metų sisteminės teologijos, dvasingumo teologijos ir evangelizacijos kursus dėsto Švč. Jėzaus Širdies seminarijoje Detroite. Jis taip pat vadovauja aukštesniųjų mokslinių laipsnių programoms Naujosios evangelizacijos srityje. 2011 m. paskirtas patarėju Popiežiškojoje naujosios evangelizacijos taryboje, 2012 m. kaip ekspertas dalyvavo Vyskupų sinode naujosios evangelizacijos klausimais.

Dr. Ralph Martin su FIRE evangelizacine komanda pirmą kartą atvyko į Lietuvą 1993 m. per rengimąsi popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui. Jo vadovaujama evangelizacijos Renewal Ministries tarnyba įvairiopai jau daugiau kaip 25 metus remia charizminio atsinaujinimo ir evangelizacijos iniciatyvas Lietuvoje. Su Renewal Ministries keliauja po visą pasaulį skaitydamas paskaitas atsinaujinimo kongresuose bei veda seminarus kunigams. R. Martin yra daugelio knygų autorius ir įvairių televizijos bei radijo laidų vedėjas. Neseniai „Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido jo knygą „Troškimų išsipildymas“ lietuvių kalba.

Žymės: Jaunimas, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt