Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-11-03

Mielieji,

Vėlinių aštuondienį ypatingai prisimename ir meldžiamės už mirusiuosius. Parapijose ir bažnyčiose aukojamos šv. Mišios, lankomos ir meldžiamasi kapinėse. Informacijos apie pamaldų laikus kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose.

Lapkričio 8-oji – arkivyskupo Mečislovo Reinio žūties diena. Šiemet sueina 70 metų nuo jo mirties Vladimiro kalėjime Rusijoje. Tądien 17 val. visi tikintieji kviečiami Katedroje išgirsti apie Mečislovo Reinio asmenybę, kuo jis aktualus šiandien. Pranešimą skaitys Dievo tarno M. Reinio bylos postulatorius kun. Mindaugas Sabonis.

Lapkričio 12–19 d. visi laukiami Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje. Atlaidų metu jaunimas ypatingai kviečiamas atvykti į Jaunimo dieną lapkričio 18 d., o ateitininkai moksleivius kviečia į akademinį savaitgalį lapkričio 17–19 d. Katechetikos centras Aušros Vartų atlaidų metu rengia edukacines programas (lietuvių ir lenkų k., vyksta registracija).

Lapkričio mėnesio maldos intencija: už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę.

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Antakalnio kapinėse Mirusiųjų minėjimo dieną
Popiežiaus Pranciškaus Apaštališkasis paraginimas Laudate Deum. Visiems geros valios žmonėms apie klimato krizę

Kalendorius:
Lapkričio 3 d. 18.30 val. Maldos vakaras už taiką Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčioje
Lapkričio 5 d. 13.15 val. Kun. Alain-Marie de Lassus CSJ knygos „Ką dvasia kalba Bažnyčiai“ pristatymas ir susitikimas su autoriumi
Lapkričio 5 d. 17.00 val. „Vilties liepsna“ – malda už mirusius nuo priklausomybių
Lapkričio 8 d. 17.00 val. Katedroje – apie Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį
Lapkričio 8 d. 18.00 val. Minint 80-ąsias Vilniaus geto likvidavimo metines – koncertas „Musica Dolorosa“ Bernardinų bažnyčioje
Lapkričio 8 d. 18.00 val. Šv. Mišios už mirusius menininkus ir koncertas „Tą rūsčiąją valandą vėlei džiazuos“ Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Lapkričio 8 d. 18.00 val. Atviras jaunimo susitikimas Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre. Linksmavakaris
Lapkričio 10–12 d. Rekolekcijos „Ko ieškote?“ psichologams, psichologijos studentams ir psichoterapeutams Pavilnyje
Lapkričio 12–19 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Lapkričio 16 d. Carito ir MRU konferencija „Kūrybiškumas kaip priemonė ieškant sprendimų socialinio darbo situacijose“
Lapkričio 17–19 d. Ateitininkai kviečia: akademinis savaitgalis moksleiviams apie krikščionybės ženklus Vilniuje
Lapkričio 18 d. 15.00 val. Jaunimo dienos šventė Vilniuje
Lapkričio 18 d. 18.00 val. Lietuvos jaunimo dienų choras švęs 10-metį Vilniaus Bernardinų bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Mažoji akademija kviečia ugdytis ir geriau pažinti krikščionybę kursuose, prasidėsiančiuose lapkritį
Vilniuje vyksiančiai Jaunimo dienai’23 ieškomi savanoriai
„Bendrakeleiviai“ pradeda naują paskaitų ciklą „Kaip išbūti vienam ir sutikti kitą?“ su dr. I. E. Laumenskaite (nuo lapkričio 8 d.)
Dokumentinis filmas „Visa yra vienis. Šventasis Juozapatas“
Dokumentinis filmas „Būti tiesos pusėje“. Apie vienuoles, dirbusias su Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
Esė konkursas 10–12 klasių moksleiviams „Religija ir mokslas: sąsajos ir sankirtos“ (iki lapkričio 10 d.)
Dievo Apvaizdos seserys jau kviečia registruotis nuotolinius į Advento rekolekcijų vakarus (Zoom)
Lapkričio 4 d. įvairiose bažnyčiose bus aukojamos Mišios už mirusiuosius, kuriuos palaidoti padėjo Laidojimo paslaugų centas
Visų Šventųjų šventė vaikams Vilniaus Šventosios Dvasios parapijoje (nuotraukos); Vilniaus Kalvarijų parapijoje (nuotraukos) ir Paluknio parapijoje (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
„Alternatyvaus mokymosi centras jaunimui“ už jaunimo įgalinimą Kazickų Šeimos Fondas suteikė apdovanojimą
Vyko parapijų animatorių sąskrydis (nuotraukos)
Užsieniečių integracijos programos dalyviams – rudens šventė (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info