Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-08-31

Mielieji,

nuoširdžiai visus kviečiame rugsėjo 1–8 dienomis susitikti Trakuose, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaiduose. Programa lietuvių ir lenkų kalbomis.
Šeštadienį, rugsėjo 2 dieną, pėsčiomis iš Vilniaus į atlaidus Trakuose keliaus jaunimas.Sekmadienį, rugsėjo 3 d., šv. Mišias Trakuose 10 ir 12 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. 12 val. šv. Mišias transliuos LRT Plius.

Vilniaus akademinis jaunimas Rugsėjo 1-ąją kviečiamas švęsti ir naująjį sezoną pradėti iškilmingai: šv. Mišiose Katedroje ir vakaronėje universitete.

Nuo rugsėjo kasdien vis kitoje Vilniaus arkivyskupijos bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija (tvarkaraštis). Šiais metais kviečiama melstis: už taiką, už pašaukimus į šeimą, pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę.

Šventojo Tėvo maldos intencija rugsėjui: melskimės, kad žmonės, atsidūrę visuomenės paribiuose, gyvenantys nežmoniškomis sąlygomis, nebūtų pamiršti institucijų ir nė vienas nebūtų atmestas. Popiežiaus vaizdo žinia.

Parapijos ir bažnyčios pradeda skelbti apie registraciją į pasiruošimo Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentams grupes. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, teirautis zakristijose.

Rugsėjo 1 – spalio 4 d. minimas Kūrinijos laikas (popiežiaus žinia)

Gailestingumo (r)evoliucija: 35-asis Carito sezonas atidarytas

Pasiruošimą kunigystei pradės šeši kandidatai

Kalendorius:
Rugsėjo 1 d. 16.30 val. Mokslo metų pradžios šventė akademiniam jaunimui Vilniuje
Rugsėjo 2–24 d. Šventinis rugsėjis Visagino parapijoje
Rugsėjo 2 d. Piligriminis jaunimo žygis Aušros Vartai – Lentvaris – Trakai’23
Rugsėjo 2 d. 11.00 val. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ paramos mugė „Menas dalintis“ Bernardinų sode
Rugsėjo 2 d. 19.30 val. Vargonų koncertas Vilniaus Išganytojo bažnyčioje
Rugsėjo 3 d. Šeimų bendruomenės „Namų Bažnyčia“ diena Rudaminoje
Rugsėjo 6 d. 19.00 val. Šv. Juozapato metams skirtas kariliono koncertas
Rugsėjo 8–10 d. Rekolekcijos sutuoktiniams Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne
Rugsėjo 12–16 d. Europos paveldo dienų renginiai apie auksakalystę Bažnytinio paveldo muziejuje
Rugsėjo 14 d. 18.20 val. ALFA kursas pradedamas pas brolius joanitus
Rugsėjo 15–17 d. Rekolekcijos patiriantiems valgymo sutrikimus ir sergančiųjų artimiesiems
Rugsėjo 15–17 d. Studijų savaitgalis „Krikščionybė Europoje XXI amžiuje?“ Liškiavoje
Rugsėjo 16–17 d. Rekolekcijų savaitgalis vyrams „Adomai, kur esi?“
Rugsėjo 22–24 d. Rekolekcijos Vilniaus Pranciškonų vienuolyne. Gyvenimo stebuklas. Ar žinai, kad esi unikalus / unikali?
Rugsėjo 28 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Rugsėjo 28 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Rugsėjo 29 d. 11.00 val. Kryžiaus namuose pradedamas ALFA kursas SENJORAMS

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Mažoji akademija skelbia registraciją į 2023 m. rudens semestro kursus
Moksleivių klubas „Uola“ pristato įvairius užsiėmimus 3–12 klasių moksleivėms ir kviečia registruotis
Pokalbis su Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro darbuotojais apie piligriminį žygį į Trakus
Virtuali paroda, skirta 2021 metų Laisvės premijos laureatams, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ bendradarbiams
Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapijoje vyks Anoniminių alkoholikų grupės susitikimai
Rūdiškių Švč. Trejybės parapija renka aukas parapijos namų atnaujinimui
Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija prašo prisidėti atnaujinant bažnyčios stogą
Vilniaus Kalvarijų parapijoje sekmadienį parapijiečiai kviečiami dalintis rudens gėrybėmis
Nuteistųjų konsultavimo centras prisidėjo rengiant šeimų dienos renginius Panevėžio ir Alytaus kalėjimuose(nuotraukos)
Jaunieji Maltiečiai šventė veiklos 30-metį (nuotraukos)
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ kviečia į rudens veiklas: Moterų bendrystės ir saviugdos grupė „Moters perlai“; Krikščioniškosios moters tapatybės atkūrimo programa „Ievos Žavesys“; Išėjimo iš skyrybų krizės grupė (gyvai ir nuotoliu)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info