Rugsėjo pradžioje – Trakinių atlaidai

2023 metų rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose vyks Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Kviečiame susipažinti su programa ir dalyvauti (programos plakatai lietuvių ir lenkų kalbomis).

Pasveikinti Trakų Dievo Motiną ir prašyti jos globos keliaus tikintieji iš Vilniaus arkivyskupijos dekanatų ir kitų Lietuvos vietų.

Atlaidai Trakuose pradedami išvakarėse, rugpjūčio 31 d., 19 val. iškilmingais mišparais.

Šeštadienį, rugsėjo 2 d., jaunimas iš visos arkivyskupijos pėsčiomis keliaus iš Aušros Vartų į Trakus (žygio pradžia – 8 val., informacija apie piligriminį žygį). 19 val. šv. Mišias aukos kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Atlaidų dienomis šv. Mišios aukojamos 10 ir 17 val. lenkų kalba, o 12 ir 19 val. lietuvių kalba. Prieš kiekvienas šv. Mišias vyks katechezės. Švenčiausiojo Sakramento adoracija kasdien vyks 20–21 val. Sutinkant pagrindinę atlaidų dieną – sekmadienį – per naktį numatyta Švč. Sakramento adoracija Trakų bazilikoje (iš rugsėjo 2 į 3 d.).

Pagrindines atlaidų šv. Mišias rugsėjo 3 d. 10 ir 12 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.

Atlaidai tęsis iki rugsėjo 8 d.

Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis auksinėmis karūnomis. Vainikavimo dieną – 1718-ųjų rugsėjo 4-ąją – lydėjo aštuonių dienų iškilmės, apeigos vyko pagal Vatikano Šv. Petro bazilikos kapitulos rekomendacijas, o Trakų Dievo Motina buvo paskelbta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės globėja.