Pasiruošimą kunigystei pradės šeši kandidatai

2023 rugpjūčio 22 dieną Telšiuose vyko stojamieji egzaminai į kunigų seminariją.

Priėmimo komisijos nutarimu šeši iš aštuonių kandidatų buvo priimti į seminariją. Keturi iš jų nuo 2023 metų rudens pradės pasiruošimą kunigystei Lietuvos seminarijų propedeutiniame kurse Telšiuose, o du pradės filosofijos studijas Kaune.

Tegul Viešpats stiprina ir globoja pašaukimo kelyje!

Pagal Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos informaciją