Vilniaus arkivyskupijos naujienos 2018-01-26

Pamaldomis Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje baigėsi Maldos už krikščionių vienybę savaitė, tačiau ir toliau vieningai melskimės, drauge su visa Bažnyčia:

Kitą penktadienį, vasario 2 d., švenčiant Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias), minėsime Pašvęstojo gyvenimo dieną, melsimės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Šią dieną taip pat šventinamos žvakės.

Vysk. Dariaus Trijonio pamokslas ekumeninėse pamaldose už krikščionių vienybę

Kalendorius:
Sausio 26 d. 20:00 val. Studentų šv. Mišios ir šlovinimo vakaras Dievo Gailestingumo šventovėje
Sausio 27 d. 9:00 val. Prasideda Natūralaus šeimos planavimo mokymai Vilniuje (būtina registracija)
Sausio 27 d. 12:00 val. Šv. Tomo Akviniečio šventė Dominikonų vienuolyne Vilniuje
Sausio 27 d. 13:00 val. Susitikimas su kun. K. Dvarecku „Yra vilties kelias…“ Naujajame Daugėliškyje
Sausio 27 d. 18:30 val. Šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Sausio 28 d. 12:00 val. Atlaidai Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Sausio 29 – vasario 1 d. Kairos rekolekcijos studentams Guopste (registracija sustabdyta)
Sausio 29 d. 19:00 val. Šlovinimo vakaras „Viena Kristuje“ Bernardinų bažnyčioje
Sausio 31 d. Baigiasi registracija į Studentų ateitininkų žiemos akademiją Marijampolėje
Sausio 31 d. 18:30 val. Prasideda BETA kursas Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčioje (būtina registracija)
Vasario 1 d. 11:00 val. Prasideda grupės ikimokyklinukų tėvams susitikimai Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre
Vasario 1 d. 18:00 val. Prasideda šv. Ignaco dvasinių pratybų susitikimai Jėzuitų bažnyčioje Vilniuje (būtina registracija)
Vasario 2 d. 16:30 val. Kristaus Paaukojimo ir Pašvęstojo gyvenimo dienos Švč. Sakramento adoracija ir šv. Mišios Katedroje
Vasario 2–4 d. Savaitgalis vyrams apie Eucharistiją Senuosiuose Trakuose (būtina registracija)
Vasario 3 d. 9:00 val. Tarptautinė mokslinė konferencija Vilniaus kunigų seminarijoje, skirta atkūrimo 25-mečiui
Vasario 3 d. 9:15 val. Ekumeninė diena jaunimui „Krikščionių vienybė – misija įmanoma?“ Vilniuje
Vasario 3 d. 15:30 val. Ekskursija po parodą „Siuvinėtas dangus“ Bažnytinio paveldo muziejuje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Kviečia jaunimą į susitikimus Vilniuje apie šv. Jono Pauliaus II plėtotą Kūno teologiją;
Kviečia registruotis į tėvystės įgūdžių ugdymo grupes Vilniuje: Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre ir Visų Šventųjų šeimos paramos centre;
VA „Caritas“ kviečia parapijų bendruomenes jungtis į akciją „Pasninko dėžė“;
Prasidės sužadėtinių kursai Vilniaus Katedros parapijoje ir Šv. Jonų bažnyčiojeVA Šeimos centre;
Skelbiamas šv. Kazimiero statulėlės ir teksto konkursas;
Moksleiviai ateitininkai kviečia bendraamžius dalyvauti konkurse „Dovanoju Lietuvai“ (iki 02-01);
Baigėsi seminarai studentams „Ar šv. Raštas gali būti knyga man ir apie mane?“ (nuotraukos iš praėjusių seminarų, netrukus ketinama pradėti naują ciklą);
Maldos už krikščionių vienybę savaitė Vilniaus kunigų seminarijoje: dalyvavo ekumeninėse pamaldose ir lankėsi Naujojoje Apaštalų bažnyčiojeSeminarijoje vyko Pastoracinė savaitė;
VA „Carito“ darbuotoja Žavinta: „Visų pirma, aš labai labai myliu žmones“ (video);
Vaikų ir paauglių dienos centre „Vilties angelas“ vyko metų apžvalgos šventė;
Vyko susitikimas su s. Nijole Sadūnaite – disidente, Laisvės premijos laureate (nuotraukos);
Bernardinų parapijiečių įspūdžiai iš tarptautinės šlovinimo konferencijos MEHR Vokietijoje;
Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos atlaidai (nuotraukos);
Pasižvalgykime po Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką (video);
Populiariausios „Katalikų pasaulio leidinių“ praėjusios savaitės knygos.

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.