Pamaldomis Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje baigėsi Maldos už krikščionių vienybę savaitė

Sausio 25 d. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje vyko tradicinės ekumeninės pamaldos, vainikavusios Maldos už krikščionių vienybę savaitę, kuri šiais metais maldai kvietė Išėjimo knygos mintimi „Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6).

Pamaldos subūrė skirtingų krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių tikinčiuosius ir jų vadovus. Už krikščionių vienybę kartu meldėsi: Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis ir kunigas Ričardas Dokšas, Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje kunigas Vladimiras Seliavko, Graikų apeigų katalikų kunigai: t. Vinkentij Pelykh OSBM ir t. Dominik Nalysnyk OSBM, Lietuvos Jungtinės Metodistų Bažnyčios kunigas Andrus Kask, Krikščionių bendruomenės „Tikėjimo Žodis“ vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius, Lietuvos naujosios apaštalų Bažnyčios vyskupas Artūras Strelčiūnas, kunigas Jonas Drevnickis, krašto vyresnysis Andrej Andrijanov, krašto evangelistas Darius Ezerskis, krašto evangelistas poilsyje Antanas Blynas, Katalikų Bažnyčios Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis, kunigai ir tikintieji. Pamaldoms vadovavo vysk. Darius Trijonis. Giedojo – Dievo Gailestingumo šventovės ansamblis.

„Jo dešinė daro nuostabius darbus kiekvienoje bendruomenėje, ar esame katalikai, ar ortodoksai, ar krikščionys evangelikai. Kiekvienas, tikintis į Kristų, gali patirti Jo ypatingų malonių“, – pamoksle sakė vysk. Darius Trijonis, pabrėždamas, jog tikinčiuosius vienybėn suburia Viešpats, kad tik Jis žmogų pakelia iš nevilties, o skirtingose bendruomenėse galima matyti Jo veikimą, džiaugtis juo ir dalintis.

Taip pat vyskupas kvietė stiprinti ekumeninę bendrystę karitatyviniu veikimu: „nes nei liga, nei vargas nepažįsta sienų“. Ganytojas ragino atrasti naujų artimo meilės darbų formų ir būdų, „pasilenkti prie tų skirtingų konfesijų žmonių, kurie jungiasi su kenčiančiu Kristumi ligoninėse, įkalinimo įstaigose, labdaros valgyklose ir kitur“.

Ekumeninėse pamaldose, meldžiant krikščionių vienybės, šauktasi Šventosios Dvasios, klausytasi Dievo Žodžio skaitinių, išpažintas Apaštalų tikėjimas, melstasi „Tėve mūsų“ malda, pasikeista ramybės ženklu. Pamaldų metu vyko rinkliava, skirta Lietuvos Biblijos draugijai – ekumeninei organizacijai, besirūpinančiai, kad kiekvieną, ieškantį Dievo Žodžio, pasiektų Biblija. Po pamaldų susirinkusieji buvo kviečiami pasilikti agapės.

Tradicinis atsidėjimo Maldai už krikščionių vienybę laikotarpis Šiaurės pusrutulyje yra sausio 18–25 d. Šią datą 1908 m. pasiūlė tėvas Paulas Wattsonas, nes ji yra tarp Šv. Petro katedros ir Šv. Pauliaus atsivertimo švenčių, todėl reikšminga simboliškai. Nuo 1968 m. yra nustatoma bendra maldos už krikščionių vienybę savaitės tema, kurią pasiūlo Ekumeninė Bažnyčių taryba ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Taip pat pavedama kurios nors šalies arba regiono krikščionims parengti bendrus tekstus ekumeninės savaitės šventimui. Šiemet juos rengė Karibų regiono krikščionys.

Ekumeninių pamaldų nuotraukas galite rasti Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos feisbuke. Nuotraukų autorius – seminaristas Linas Braukyla.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija