Bažnytinio paveldo muziejus 2022-aisiais atsinaujina ir plečia veiklą

Bažnytinio paveldo muziejus 2021 metais buvo daugiau kaip 3 mėnesius uždarytas, vėliau veikė su apribojimais, tačiau sulaukė daugiau nei 30 tūkst. lankytojų muziejuje, tik pusę metų vykusiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo daugiau nei 6000 mokinių. Su vietos ir tarptautiniais partneriais surengtos 4 didžiosios parodos. Muziejus tęsė savo misiją saugoti ir tinkamu būdu visuomenei pristatyti vertybes iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių ir pradėjo ruoštis Vilniaus 700-ajam gimtadieniui.

Trečiadieniais muziejus prailgino darbo laiką iki 20 valandos.

 • Parodoje „Pamokslininkai, stebukladariai ir architektas. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių atvaizdai“ buvo pristatytas 21 šventųjų paveikslas, dauguma jų restauruoti arkivyskupijos restauratorių dirbtuvėse.
 • Kartu su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi parengta ir eksponuota paroda „Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų“ (kuratorės Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė) atskleidė nepažintą sakralų sostinės pasaulį.
 • Minint Pamokslininkų ordino įkūrėjo šv. Dominyko (Domingo de Guzmán, apie 1170–1221) mirties 800 metų jubiliejų, surengta paroda „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“ (kuratorė Birutė Valečkaitė). Pristatytą šimtmečius besitęsiančią atminties tradiciją parodoje liudijo turtingas vienuolijos palikimas, buvo prisimintas Lietuvos globėjas šv. Hiacintas ir jo atminties vietos Vilniuje.
 • Šv. Kalėdas muziejus kvietė pasitikti apmąstant Gerąją Naujieną parodoje „Gimimo scena: nuo Alpių kalnų iki Baltijos jūros“ (kuratorė Kamilė Jagėlienė). „Kalėdos sostinėje 2021“ programos dalimi tapusi paroda ir didelius, ir mažus lankytojus džiugino įspūdingo dydžio, šimtus figūrėlių turinčiomis, dešimtmečiais pildytomis ir plėstomis bavariškomis ir tirolietiškomis prakartėlėmis iš Freisingo Diecezinio muziejaus (Vokietija), mažiausia pasaulyje lietuvių kurta nanoprakartėle bei daugeliu kitų įdomių objektų.
2022 metais kviečiame nepraleisti naujų parodų, iniciatyvų ir veiklų muziejuje!
Muziejus atsinaujina ir keliauja po Lietuvą

Prieš 12 metų Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir bernardinių vienuolyno ansamblyje duris visuomenei atvėręs muziejus siekia kokybiškai pristatyti reprezentacinius miesto objektus, todėl didina saugyklas, atnaujina eksponavimo įrangą ir 2022 metais pristato naują įvaizdį. Muziejus plečia savo veiklą ir per ekspedicijas regionuose, miestelių parapijose kvies vietos bendruomenes susipažinti su sakraliu menu bei Lietuvos krikščionybės istorija.

Vilniaus katedros varpinė minės jubiliejus

2022 m. pavasarį Vilniaus katedros varpinė švęs Kelno arkivyskupijos dovanotų didžiųjų varpų įkėlimo dvidešimtmetį. Kviesime susipažinti su varpų fenomenu, jų vieta kultūriniame miesto peizaže, liturgine ir muzikine skambinimo praktikomis. Vilniečių ir miesto svečių laukia specialiai šiai progai sukurtas muzikinis kūrinys, skambėsiantis iš varpinės. Lankytojai galės išvysti parodas-instaliacijas, skirtas „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 50-metų ir karalienės Barboros Radvilaitės gimimo 500 metų jubiliejams.

Tęsiami Vilniaus katedros požemių tyrinėjimai

Nelankytos ir neprieinamos buvusios požemių erdvės – šiaurinė katedros požemių dalis bei XVIII a. drenažinė sistema – buvo atvertos lankytojams 2019 metais. Siekiant išlaikyti erdvių autentiškumą, paliktos originalios kriptos ir koridoriai. Dėl erdvių specifikos toliau bus tęsiami čia nuolatos reikalingi archeologų ir antropologų tyrimai.

2022 metų planuose – dvi didžiosios parodos

Svarbiausias muziejaus metų renginys pavasarį atidaroma paroda „Pro Rytų vartus: Orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje XVI–XX a.“ (kuratorės Rita Pauliukevičiūtė, Gabija Surdokaitė-Vitienė). Pasaulietiniu pavidalu beveik neišlikusi Lietuvos senoji tekstilė buvo išsaugota kaip pašventinti, išskirtinai branginami bažnytiniai drabužiai. Iš jų galime skaityti gerokai platesnę, ne tik bažnytinės tekstilės istoriją. Paroda pristatys liturginius drabužius ir kitus bažnytinius reikmenis, kurių pasiuvimui naudoti iš Osmanų imperijos, Persijos ir Indijos atkeliavę audiniai. Iš Rytų atvykę meistrai darė įtaką vietiniams amatams ir kūrė unikalų tekstilės gaminių stilių.

Rudenį muziejuje lankytojai galės susipažinti su XVIII a. senovės Romos karių apranga apipavidalintų, gausiai išpuoštų, iš Romos į Lietuvą atgabentų „šventųjų kūnų“ fenomenu parodoje „Corpisanti: skulptūros-relikvijoriai Lietuvos kultūroje. Valkininkų šv. Bonifaco atvejis“ (kuratorės Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Ruth Sargent Noyes). Manytina, jog Šv. Bonifaco relikvijorius-skulptūra yra ne tik vienintelis išlikęs šio tipo pavyzdys Baltijos šalyse, bet ir vienas ankstyviausių „šventojo kūno“ tipo relikvijorių Europoje.

Mokykis muziejuje!

Muziejus plečia edukacinių programų pasirinkimą. Šiais metais ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams neformalias patirtis siūlo 42 edukacinės programos. 19 iš jų prieinamos per Kultūros pasą. Vasarą moksleivių lauks akademinė savaitė „Istorijos dirbtuvės“. Muziejus kvies šeimas kartu su edukatoriais išbandyti įvairias kūrybines veiklas, susitikti gyvuose ir nuotoliniuose renginiuose bei aplankyti muziejų po darbo, per ilguosius trečiadienius.

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija
www.bpmuziejus.lt

ALFA kursai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. žiema

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį ir užmegzti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Dalyviai gali pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus ir rasti bendraminčių.


Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius):


Vilniaus Šv. Jono Teologo vienuolyne (Antakalnio g. 27):


Informaciją pildysime

Jeigu turite informacijos apie kitose Vilniaus arkivyskupijos parapijose vykstančius Alfa kursus, prašome pranešti el. paštu agne.markauskaite@vilnensis.lt

Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje – dėmesys Sinodui

2022 m. sausio 7 d. Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasidžiaugė sklandžia Sinodinio kelio Lietuvoje eiga ir palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

LVK generaliniam sekretoriui kun. K. Smilgevičiui pristačius Lietuvos vyskupų konferencijos komisijų ir tarybų sudėčių sąrašą, ganytojai jį patvirtino. Liturgijos komisijoje, vadovaujamoje vysk. R. Norvilos, dirbs vysk. L. Vodopjanovas, vysk. A. Poniškaitis, arkivysk. L. Virbalas, sekretorius – kun. K. Palikša. Švietimo reikalų komisijoje, vadovaujamoje arkivysk. K. Kėvalo, dirbs arkivysk. G. Grušas, vysk. A. Jurevičius, sekretorius – mons. R. Gudlinkis. Visuomenės informavimo priemonių komisijoje, vadovaujamoje arkivysk. G. Grušo, dirbs arkivysk. K. Kėvalas, arkivysk. L. Virbalas, sekretorė – Ž. Peluritienė. Vienuolijų reikalų komisijoje, vadovaujamoje vysk. L. Vodopjanovo, dirbs vysk. E. Bartulis, vysk. A. Poniškaitis, sekretorė – s. A. Venskauskaitė. Ekumeninių reikalų tarybai vadovauja vysk. D. Trijonis, sekretorius – br. kun. S. Rumšas. Jaunimo reikalų taryboje, vadovaujamoje vysk. A. Jurevičiaus, dirbs K. C. Trinkūnaitė, M. Macevičius, A. Grigaitytė, O. Eigirdaitė, kun. V. Mazirskas, s. A. V. M. Gedzevičiūtė, G. Eitavičienė, kun. A. Jankauskis, R. Jagelavičiūtė, sekretorė – s. E. Masalskaitė. Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija taryboje, vadovaujamoje vysk. J. Ivanausko, dirbs vysk. R. Norvila, vysk. A. Jurevičius, sekretorius – kun. A. Šuškevič. Socialinių reikalų taryboje, vadovaujamoje arkivysk. K. Kėvalo, dirbs vysk. D. Trijonis, mons. Ž. Vabuolas, S. Matulevičius, A. Kučikas, D. Puidokienė, D. Bukeikaitė, sekretorė – s. D. Kuzmickaitė. Šeimos reikalų taryboje, vadovaujamoje vysk. A. Poniškaičio, dirbs V. Vitkauskienė, N. Liobikienė, A. Petronis, diak. D. Chmieliauskas, kun. R. Doveika, kun. G. Jankūnas, sekretorė – V. Vitkauskienė.

Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė 2021 m. spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. vietinėse Bažnyčiose prasidėjusiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui. Kaip žinoma, šios Vyskupų sinodo asamblėjos tema yra Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija. Laikotarpis, per kurį bus meldžiamasi bei apmąstomas sinodinis Bažnyčios charakteris, suskirstytas į keletą etapų, kurių pirmasis – diecezinis baigsis 2022 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvoje veikia internetinė svetainė https://sinodas.katalikai.lt, į lietuvių kalbą išversti ir paskelbti visi Sinodo dokumentai bei pagalbinė medžiaga, vyskupijose dirba Sinodinio kelio koordinatoriai, suformuotos Sinodinio kelio vyskupijose komandos. Sinodinio kelio Lietuvoje Nacionalinis referentas vysk. A. Jurevičius posėdžio metu išsamiai apžvelgė Sinodinio kelio Lietuvoje eigą, moderatorių nuveiktus darbus ir pasiūlė kelias datas Sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgoms apibendrinti. Vyskupams pritarus, iki šių metų birželio 1 d. kas mėnesį bus apsvarstoma viena iš pateiktų temų, tuo pat metu siekiant susisteminti Sinodinės kelionės metu gautus atsakymus. Nuo birželio 1 iki 20 d. vyskupijų sinodinės grupės rengs diecezinių įžvalgų apibendrinimus, kurie bus publikuojami vyskupijų internetinėse svetainėse. Iki rugpjūčio 15 d. vyskupijose vyks ir Sinodinio kelio pabaigos šventės. Išanalizavusi diecezinių įžvalgų apibendrinimus, birželio 20–26 d. Nacionalinė sinodo grupė rengs Nacionalinį sinodinio kelio įžvalgų projektą ir pateiks jį svarstyti Lietuvos vyskupų konferencijai. Šį projektą Lietuvos vyskupai svarstys ir tvirtins 2022 m. birželio 28–29 d.

Visuotinė Bažnyčia šiuo metu švenčia popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos – Amoris laetitia metus, kurie baigsis birželio 26 d. Šių metų pabaiga bus švenčiama atskirai kiekvienoje vyskupijoje.

Posėdžio dalyviai pritarė vysk. L. Vodopjanovo pasiūlymui šalyje tęsti jau daugelį metų vykstančią nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją. Šiemet iš parapijos į parapiją keliaujančios nuolatinės adoracijos metu kviečiama melstis trimis intencijomis: už taiką, už Sinodinį kelią ir už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą bei į šeimą.

Vysk. L. Vodopjanovas taip pat pasiūlė šiemet adoraciją praplėsti kiekvienoje parapijoje vykstančia kassavaitine adoracija už pašaukimus. Po diskusijų, giliai suvokdami santykio su gyvuoju Jėzumi svarbą ir pašaukimų į kunigystę bei pašvęstojo gyvenimo reikšmę Bažnyčiai, Lietuvos vyskupai nutarė kviesti brolius kunigus, pašvęstuosius ir visus tikinčiuosius, ypač maldos grupių narius, šeimas ir jaunus žmones parapijose kiekvieną savaitę adoruoti Švč. Sakramentą. Iškilus klausimams dėl adoracijos rengimo parapijos klebonas aptaria ir suderina su vietos ordinaru.

Ganytojai apsvarstė ir patvirtino personalines įvairių struktūrų sudėtis, pratęsė Lietuvos bei užsienio lietuvių sielovados kapelionų kadencijas. Mississauga Lietuvos kankinių parapijos (Kanada) sielovadininku kitus trejus metus dirbs kun. N. Šmerauskas. Kitai trejų metų kadencijai pratęsta ir Katalikių moterų sąjungos dvasios tėvo kun. V. Rapalio kadencija. Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos dvasios tėvu penkerių metų kadencijai išrinktas iki šiol laikinai šias pareigas ėjęs kun. A. Jakušovas.

Trejų metų kadencijai patvirtinta nauja Katalikų radijo Mažoji studija valdybos sudėtis: jos nariais nuo šiol yra prof. P. Subačius, G. Tamaševičius ir kun. G. Blužas. Tokiam pačiam laikotarpiui patvirtinti ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatai Biblijos draugijoje. Šios delegatūros nariais nuo šiol yra vysk. J. Ivanauskas (vadovas), br. kun. R. Mizgiris, s. B. Rollin, kun. K. Smilgevičius, kun. M. Mitkevičius ir kun. L. Nedveckas.

Lietuvos vyskupai patvirtino patikslintą Europos skautų Religinio patarėjo Vade mecum projektą. Taip pat nutarta parvežti į Lietuvą šiuo metu Romoje esantį išeivijoje mirusio Kauno arkivyskupo augziliaro V. Brizgio (1903–1992) asmeninį archyvą. Parvežtas į Lietuvą šis archyvas bus saugomas Kauno arkivyskupijoje, kuriai vysk. V. Brizgys tarnavo iki 1944 m.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2022 m. kovo 23–25 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

www.lvk.lcn.lt

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-12-23

Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose.
Lk 2, 16

Mielieji,

Jau rytoj sėsime prie Kūčių stalo. Lietuvoje šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikinimo vakarienės stalo, dalijamės kalėdaičiu. Kūčių vakarienę kviečiame pradėti malda.

Kūčių vakarą, Kalėdų dienomis bei pasitinkant Naujuosius metus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose. Kalėdų laiko šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Šventinės transliacijos per LRT Kalėdų laikotarpiu:
Kūčių dieną:
19.00 val. Piemenėlių šv. Mišios iš Vilniaus Arkikatedros bazilikos per LRT Plius ir LRT radiją;
20.30 val. Kalėdų nakties šv. Mišios iš Vatikano per LRT televiziją.

Pirmąją Šv. Kalėdų dieną:
12.55 val. Popiežiaus sveikinimas Urbi et Orbi iš Vatikano per LRT televiziją;
13.30 val. Kalėdinis interviu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu per LRT televiziją.

Antrąją Šv. Kalėdų dieną:
12.00 val. Kalėdų šv. Mišios iš Kauno Prisikėlimo bazilikos per LRT Televiziją.

Informacija apie Sinodinį kelią Vilniaus arkivyskupijoje – vilnensis.lt/sinodas

Kalendorius:
Gruodžio 24 d. 19.00 val. Kalėdų nakties piemenėlių šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gruodžio 25–26 d. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo iškilmė – šv. Kalėdos
Gruodžio 26 d. 12.00, 14.00 ir 16.00 val. Kalėdinės ekskursijos „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 26 d. 12.00 val. Kalėdinės muzikos popietės Dievo Gailestingumo šventovėje
Gruodžio 26 d. 12.30 val. Kalėdinė mugė (pagal ukrainietiškas tradicijas) pas Bazilijonus
Gruodžio 26 d. 18.00 val. Labdaringas Kalėdų koncertas Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje
Gruodžio 28 d. 19.00 val. Bernardinų kalėdinis koncertas „Šventų Kalėdų giesmė“
Gruodžio 29 d. 18.00 val. Vakarinė ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 30 d. 12.00 val. Advento ir šv. Kalėdų muzika. Vargonų koncertai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gruodžio 30 d. 19.00 val. Adeste Fideles. Kalėdinių giesmių koncertas Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Sausio 2 d. 12.00 val. Kalėdinės muzikos popietės Dievo Gailestingumo šventovėje
Sausio 4 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programos bendruomenę
Sausio 5 d. 18.00 val. Vakarinė ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Sausio 6 d. 12.00 val. Šv. Kalėdų muzika. Vargonų koncertai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:

Mažoji akademija jau kviečia registruotis į Pavasario semestro kursus
Dievo Motinos Komandos kviečia į seminarų ciklą „Meilės kryžkelėse: ką apie lytiškumą Katalikų Bažnyčia kalba šiandienos žmogui“
Jaunimo programa Dievo Gailestingumo šventovėje
Švenčionių parapijos vaikų ir jaunimo choro išvyka į prakartėlių parodą Bažnytinio paveldo muziejuje (nuotraukos)

Bažnytinio paveldo muziejaus naujienos:
Vaizdo pasakojimas apie prakartėlių parodą Bažnytinio paveldo muziejuje
Bažnytinio paveldo muziejų ir Katedros varpinę aplankyti bus galima ir antrąją šv. Kalėdų dieną
Bažnytinio paveldo muziejaus idėjos kalėdinėms dovanoms

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Suruošti kalėdiniai lauknešėliai „Artumo“ programos savanorių lankomiems seneliams
„Adventas kitaip“ – vaikų dienos centras „Vilties angelas“ kvietė vilniečių šeimas visą adventą dalintis su centrą lankančių vaikų šeimomis
Marijos radijo laida apie leidinį „Susigrąžinti gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ žmonių istorijos“

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-12-17

Mielieji,

skelbiame 2021 m. šv. Kalėdų laiko Mišių tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Vilniuje gruodžio 11 d. rinkosi Vilniaus arkivyskupijos parapijų, rektoratų, bendruomenių ir organizacijų sinodinio kelio koordinatoriai. Į kvietimą susitikti atsiliepė daugiau nei 80 paskirtų koordinatorių iš visos vyskupijos.

Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (gruodis–sausis)
Migrantų stovykloje liūdesį džiaugsmu perkeičia šv. Mišios

Kalendorius:
Gruodžio 17 d. 23.00 val. Vyrai kviečiami į Švč. Sakramento adoraciją Dievo Gailestingumo šventovėje
Gruodžio 18 d. 14.00 ir 16.00 val. Advento ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 18 d. 16.00 val. Paskaita-susitikimas apie šv. Pranciškų ir jo sekėjus. Bernardinų jaunimo centre
Gruodžio 19 d. 11.00 val. Koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje
Gruodžio 19 d. 11.00 val. Sekmadieniniai Advento susibūrimai šeimoms su vaikais Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje
Gruodžio 19 d. 18.30 val. Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Gruodžio 21 d. 19.00 val. Taizé pamaldos akademinei bendruomenei Vilniuje
Gruodžio 22 d. nuo 11.00 val. Atviras šventinis trečiadienis Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre
Gruodžio 22 d. 18.00 val. Vakarinė ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 22 d. 19.00 val. Choro „Aidija“ šv. Kalėdų paskaita-koncertas „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 23 d. 12.00 val. Advento ir šv. Kalėdų muzika. Vargonų koncertai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gruodžio 28 d. 19.00 val. Bernardinų kalėdinis koncertas „Šventų Kalėdų giesmė“
Gruodžio 29 d. 18.00 val. Vakarinė ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 30 d. 12.00 val. Advento ir šv. Kalėdų muzika. Vargonų koncertai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gruodžio 30 d. 19.00 val. Adeste Fideles. Kalėdinių giesmių koncertas Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus piligrimų centro langai advento laikotarpiu atspindi laukimą ir kelionę. Kviečiame balsuoti už juos miesto vitrinų konkurse
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia papuošti namus popierinėmis Freisingo diecezinio muziejaus prakartėlėmis(įsigyti galima muziejuje)
Bažnytinio paveldo muziejus ieško komunikacijos koordinatoriaus (-ės)
Šventinis Bažnytinio paveldo muziejaus darbo laikas
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ ieško administracijos vadovo (-ės)
Nauji žurnalų numeriai: „Bitutė“ vaikams, „Ateitis“ jaunimui
Tautodailininkės Laimos Dzigaitės kūrinių paroda Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Žvakių dirbtuvių bendruomenės liudijimai (vaizdo įrašas)
Darbo pasiūlymas – ieškomas Žvakių dirbtuvių vadovas (-ė)
Socialiniam centrui „Betanija“ reikia kalėdinių dovanų maišelių bei produktų kalėdiniams krepšeliams
Meduolių kepimo dirbtuvės Motinos ir vaiko namuose (nuotraukos)

Seminarijoje pristatyta knyga „Jono Pauliaus II žinia Bažnyčiai, pasauliui ir Lietuvai“ (vaizdo įrašas ir nuotraukos)
Įvilktuvių šventė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dienoje vykusio pokalbio „Kad neatsibostų laukti“ įrašas
Katechezė „Šv. Juozapas: tyrasis sužadėtinis“ (Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapija) (vaizdo įrašas)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

VA Bendruomenių sinodinio kelio koordinatoriai dalyvavo mokymuose

Vilniuje gruodžio 11 d. rinkosi Vilniaus arkivyskupijos parapijų, rektoratų, bendruomenių ir organizacijų sinodinio kelio koordinatoriai. Į kvietimą susitikti atsiliepė daugiau nei 80 paskirtų koordinatorių iš visos vyskupijos, dalyvavo pastoracinių centrų darbuotojai. Vilniaus arkivyskupijos sinodinė komanda, organizavusi susitikimą, dėkoja visiems šiems iniciatyviems žmonėms, skyrusiems šeštadienį gilinimuisi į sinodo temą ir sinodinio kelio bendruomenėse klausimus.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišioms Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje, kurioms vadovavo kardinolas J. Em. Audrys Juozas Bačkis. Vėliau dalyviai „Domus Maria“ salėje klausėsi kardinolo padrąsinimo drauge eiti sinodiniu keliu. Ses. Gintautė Giedrimaitė CC pasidalino mintimis apie sinodą ir jo kelią.

Galimą sinodinių susitikimų turinį ir metodus, kaip susitikimus rengti, pristatė Agnė Markauskaitė, sinodinio kelio Vilniaus arkivyskupijoje koordinatorė. Kalbėta apie įžvalgų iš susitikimų užrašymą ir jų surinkimą. Bendruomenės kviečiamos apsitarti viduje, kaip sinodinis kelias atrodys jų bendruomenėje, kokius žmones ir kaip pakviesti į susitikimus. Živilė Peluritienė pristatė siūlomus komunikacijos įrankius bei kryptis, kur ieškoti daugiau informacijos apie sinodą ir sinodinį kelią. Kaip parinkti ir kalbinti moderatorius grupelėms ir kaip moderuoti susitikimą, praktiniais patarimais dalijosi Algis Petronis, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovas.

Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda spalio mėnesį kvietė parapijų klebonus, rektorius, organizacijų vadovus paskirti sinodinio kelio koordinatorius bendruomenėje. Po gruodžio mėnesį vykusių mokymų sinodinio kelio koordinatoriai bendruomenėse kartu su kunigais, pastoracinėmis tarybomis, iniciatyvinėmis grupėmis ar organizacijų vyresniaisiais planuos, kaip sinodiniu keliu keliaus jų konkreti bendruomenė ir kaip bendruomenė pasieks tuos, kurie nėra jos nariai. Bendruomenėse bus renkami žmonės, kurie moderuos susitikimus grupelėse (grupelių moderatoriai), o netrukus prasidės ir susitikimai sinodo klausimais.

Šiame sinodiniame kelyje kviečiami prisijungi visi, norintys išreikšti savo nuomonę, pasidalinti mintimis, tad jei Jūsų nepasiekė pakvietimas per bažnyčios bendruomenę ar kitais kanalais, kviečiame suburti grupelę sinodiniam pokalbiui savarankiškai. Medžiaga, kaip moderuoti pokalbį ir teikti įžvalgas Vilniaus arkivyskupijoje, skelbiama viešai internete.

Vilniaus arkivyskupijos parapijos, organizacijos, dar nepaskyrusios sinodinio kelio bendruomenėje koordinatorių, tai vis dar gali padaryti, rašydamos el. paštu sinodas@vilnensis.lt. Negalėję dalyvauti mokymuose koordinatoriai netrukus gaus mokymų medžiagą el. paštu.

Koordinatorių susitikimo nuotraukos Feisbuke

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2021-12-03

Mielieji,

Pradedame skelbti Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyksiančių advento rekolekcijų ir sutaikinimo pamaldų laiką. Sąrašas yra pildomas, tačiau, jei nerasite savo bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijos puslapyje, socialinių tinklų paskyrose ar skelbimų lentoje.

Bažnyčių zakristijose galima gauti kalėdaičių Kūčių stalui.

Iki šv. Kalėdų galima už auką įsigyti Caritas žvakeles ir taip prisidėti prie pagalbos stokojantiems ir vargstantiems. Šiemet „Gerumas mus vienija“ žvakelių ieškokite bažnyčiose, Caritas centruose, dalyje „Maxima“ parduotuvių arba uždekite virtualią žvakelę internetu. Išsamiau čia.

Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (gruodis–sausis)

Popiežiaus Pranciškaus žinia Tarptautinei neįgaliųjų dienai

Gruodžio 11 d. Vilniuje vyks Sinodinio kelio Vilniaus arkivyskupijos parapijose ir bendruomenėse koordinatorių mokymai

Kalendorius:

Gruodžio 3 d. 19.00 val. Bernardinai.lt Advento pokalbis: apie pranašus Biblijoje ir šiandien (internetu)
Gruodžio 4 d. 10.00 val. Knygos „Šv. Jono Pauliaus II žinia pasauliui ir Lietuvai“ pristatymas Seminarijoje
Gruodžio 4 d. 12.00 val. Šeimų edukacija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 4 d. 14.00 ir 16.00 val. Advento ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 5–8 d. Į Advento rekolekcijas Vilniuje kviečia broliai pranciškonai konventualai (lietuvių ir lenkų k.)
Gruodžio 5 ir 12 d. 11.00 val. Sekmadieniniai Advento susibūrimai šeimoms su vaikais Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje
Gruodžio 5 d. 15.00 val. Apaštalinė bendruomenė „Fiat“ kviečia merginas ir moteris į susitikimą „Skaistybė – iššūkis ar galimybė šiuolaikinėje visuomenėje?“ (internetu)
Gruodžio 5 d. 18.00 val. Advento vakaras Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje
Gruodžio 5 d. 18.30 val. Maldos vakaras Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
Gruodžio 7–9 d. Nuotolinės Advento rekolekcijos su t. Antanu Saulaičiu SJ (būtina registracija)
Gruodžio 7 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupijos Carito kavinės-mokymų centro „Agapė“ ir Žvakių dirbtuvių bendruomenes
Gruodžio 8 d. 18.00 val. Šv. Mišios nusikaltimų paliestiems žmonėms Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje
Gruodžio 8 d. 18.00 val. Vakarinė ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 8 d. 19.00 val. „Giesmės ir gėlės Mergelei Marijai“ Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje
Gruodžio 9 d. 12.00 val. Advento ir šv. Kalėdų muzika. Vargonų koncertai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Gruodžio 9 d. 18.00 val. Choro „Aidija“ paskaita-koncertas „Non confundar” (apie bendrą LDK laikų Lietuvos ir Lenkijos muzikinį bažnytinį paveldą) Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 10–12 d. Advento rekolekcijos „Mergelės Marijos džiaugsmas“ pas brolius joanitus Vilniuje
Gruodžio 11–12 d. Advento rekolekcijos su Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimu (Pakutuvėnuose)
Gruodžio 11 d. 14.00 ir 16.00 val. Advento ekskursija „Štai žvaigždė!“ Bažnytinio paveldo muziejuje

Visi gruodžio mėnesio renginiai čia.

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Visą gruodžio mėnesį knygyne „Katalikų pasaulio leidiniai“ – 20 proc. nuolaida leidyklos knygoms
Skambinant trumpaisiais numeriais galima paremti Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) bažnyčios statybas
Paaukoti bažnyčios remontui kviečia Vilniaus Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bendruomenė
Choras „Adoramus“ kviečia prie kolektyvo prisijungti tenorus ir bosus
Kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį 16 val. – šv. Mišios už LMTA ir VDA bendruomenes Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje

Advento kelionei:
Paskelbtas Pranciškoniškas prakartėlių konkursas
Lietuvos šeimos centras parengė Advento kalendorių šeimoms
Interaktyvus Advento kalendorius vaikams (parengė Vilniaus Visų Šventųjų parapija)
Kasdienes meditacijos „Adventas prie stalo su šv. Dominyku” rengia dominikonai pasauliečiai
„Advento kalendorius”: kasdieniai evangelijos apmąstymai su broliais pranciškonais
Vilniaus arkikatedros bendruomenė kiekvienai advento savaitei siūlys Šventojo Rašto mąstymą, liudijimą, savaitės mintį ir kalendorių

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Socialinis centras „Betanija“ kviečia prisidėti ruošiant kalėdinius krepšelius vargstantiems
Socialinis centras „Betanija“ kviečia kasdien 11–13 val. savanorystei ruošiant arbatą. Taip pat kviečia padovanoti arbatos, medaus, vienkartinių puodelių
Dovanų idėjos, kurias siūlo „Žvakių dirbtuvės“ ir nauja natūralaus vaško kvapnioji žvakė UBI CARITAS

Akimirkos iš Prakartėlių parodos atidarymo Bažnytinio paveldo muziejuje (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena „Pašaukiau vardu“ (nuotraukų albumas)
Jaunimo dieną jaunimas Vilniuje leidosi į Gailestingumo kelią (nuotraukos)
Kun. Broniaus Laurinavičiaus minėjimas Švenčionėlių Šv. Edvardo bažnyčioje (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje

Skelbiame Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyksiančių advento (2021 m.) rekolekcijų ir sutaikinimo pamaldų laiką.

(sąrašas atnaujintas 2021-12-13)

Sąrašas yra pildomas, tačiau, jei nerasite savo bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijos puslapyje, socialinių tinklų paskyrose ar skelbimų lentoje.

 

VILNIAUS MIESTE:
 • Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje gruodžio 18 d. nuo 15.30 vyks sutaikinimo pamaldos.
 • Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) bažnyčioje rekolekcijosgruodžio 18 d. nuo 8.00 iki 13.00 LT ir PL. 
 • Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 19 d. 13.00 PL ir 17.00 LT.
 • Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II bažnyčioje rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 11 d. nuo 10.00 iki 12.00 LT ir nuo 13.30 iki 15.15 PL. Šv. Mišios 12.30 LT ir PL.
 • Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 14 d. LT.
 • Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje rekolekcijos vyks ir gruodžio 20–22 d. po 18.30 LT šv. Mišių. Gruodžio 10–12 d. vyks rekolekcijos „Mergelės Marijos džiaugsmas“ (daugiau informacijos čia ).
 • Vilniaus Šv. Kazimiero (Naujosios Vilnios) bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 5 d. 10.30–11.00 LT ir 12.30–13.00 PL.
 • Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Pranciškonų) bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 5–8 d LT ir PL (detali programa čia)
 • Vilniaus Dievo Apvaizdos bažnyčioje (Švč. Jėzaus Širdies parapija) sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 23 d. 16.30 PL ir 18.00 LT.
 • Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyksta advento pirmadieniais po 18.00 šv. Mišių.
 • Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 20–22 d. 17.00 PL ir 19.00 LT. Sutaikinimo pamaldos gruodžio 19 d. 16.00 PL ir LT
 • Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 11 d. 15.00 PL (jaunimui) ir gruodžio 18 d. 12.00 LT (jaunimui).
 • Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 5–7 d. PL. Gruodžio 5 d. 8.00 PL, 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 PL, 13.30 PL, 18.00 PL. Gruodžio 6 d. 10.00 PL, 15.00 PL, 18.00 PL. Gruodžio 7 d. 15.00 PL, 18.00 PL.
 • Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 18 d. 9.00 LT
 • Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje išpažinčių klausoma darbo dienomis 16.00–17.45, šeštadieniais ir sekmadieniais 10.30–11.00.
 • Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčioje rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 17–19  dienomis. Gruodžio 17 d.: 18.00 PL ir 19.00 LT. Gruodžio 18 d.: 9.30 ir 18.00 PL, 11.00 ir 19.00 LT. Gruodžio 19 d.:  9.30 ir 13.00 PL; 8.00, 11.00, 15.00, 19.00 LT. Išpažinčių klausoma prieš ir per kiekvienas šv. Mišias.
 • Vilniaus Šv. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 17 d. 18.00 UA, gruodžio 18 d. 18.00 UA, gruodžio 19 d. 11.00 UA. Išpažinčių klausoma 10.30 UA, EN, IT, RU, LT.
 • Kristaus Prisikėlimo koplyčioje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje rekolekijos vyks gruodžio 19 d. 11.00 LT.
KITOSE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE:
 • Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 19 d. 17.00 PL ir gruodžio 20 d. 11.00 PL, 12.30 LT, 13.30 PL, 18.00 PL.
 • Jašiūnų Šv. Onos bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 11 d. 17.00 PL (išpažinčių klausoma nuo 15.30) ir gruodžio 12 d. 8.00 PL, 9.30 LT, 11.00 LT (išpažinčių klausoma nuo 7.30 iki 11.30).
 • Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 22 d. 8.00, 16.00 ir 18.00.
 • Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 12 d. 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 PL, 16.00 PL. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias.
 • Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 18 d. 11.00 PL ir 13.00 LT. 
 • Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 11 d. 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 LT.
 • Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 18 d. 10.00 LT ir PL. Sutaikinimo pamaldos vyks: gruodžio 18 d. 11.00 LT ir PL.
 • Reškutėnų Šv. Izidoriaus bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 19 d. 8.00 LT. 
 • Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 11 d. 16.30 LT ir 18.00 PL.
 • Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčioje rekolekcijos vyks gruodžio 10 d. 15.00 PL.
 • Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje rekolekcijos vyks:
  gruodžio 19 d. 7.30, 10.30, 12.00, 17.00 PL ir 9.00 LT;
  gruodžio 20 d. 15.00, 17.30 PL;
  gruodžio 21 d. 13.00 (jaunimui) PL, 14.00 (jaunimui) LT, 15.00 ir 17.30 PL;
  gruodžio 22 d. 15.00 ir 17.30 PL.
  Išpažinčių klausoma visomis rekolekcijų dienomis prieš ir po pamaldų.
 • Šilėnų Švč. Mergelės Marijos rekolekcijos vyks gruodžio 11 d. 15.30 PL.
 • Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 11 d.  12.00 LT ir PL.
 • Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos vyks gruodžio 12–14 d.

INFORMACIJA PILDOMA. Jei norite pranešti apie sutaikinimo pamaldų ir advento rekolekcijų laiką Jūsų bažnyčioje, prašytume rašyti agne.markauskaite@vilnensis.lt.

Susigrąžinti gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos Carito žmonių istorijos

Vilniaus arkivyskupijos Caritas pristato leidinį „Susigrąžinti gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos Carito žmonių istorijos“.

Leidinio tekstuose drąsiai ir atvirai prabyla žmonės, kuriems Vilniaus arkivyskupijos Caritas tapo atrama naujam gyvenimui, o jų pasakojimus papildo Carito darbuotojų bei savanorių istorijos.

Įsigyjantys šį leidinį prisideda prie Carito misijos padėti ieškantiems namų, bendrystės, patiriantiems vienišumą, nepriteklių ar ligą. Visi už parduotus leidinius gauti pinigai bus skiriami čia besikreipiančiųjų reikmėms.

Priklausomybę nuo narkotikų įveikęs jaunuolis Linas;
jauna mama Deimantė, susigrąžinusi paimtą sūnų;
viename Carito padalinių dirbanti Lolita, padedanti atskirtį patiriantiems žmonėms įgyti profesiją ir darbo įgūdžių;
prekybos žmonėmis aukoms padedanti Angelė, sakanti, kad kartais liekame vieninteliai, kurie žmogaus neteisia;
buvęs savanoris, o dabar Nuteistųjų konsultavimo centro teisininkas Andrius, padedantis kabintis į gyvenimą grįžusiems iš įkalinimo įstaigų.
Tai tik dalis iš keturiolikos aprašytų istorijų, kurios yra Vilniaus arkivyskupijos Carito kasdienybė.

Kviečiame tapti Vilniaus arkivyskupijos Carito teikiamos pagalbos dalininkais – įsigyti knygą galima čia. Labai dėkojame už paramą Carito misijai!

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-11-19

Mielieji,

sekmadienį švęsime Kristaus, Visatos valdovo (Kristaus Karaliaus), iškilmę.

Popiežius Pranciškus pakvietė per šią šventę minėti ir Jaunimo dieną (popiežiaus Pranciškaus žinia). Šeštadienį jauni žmonės susitiks Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dienoje „Pašaukiau vardu“. Tai renginys moksleiviams (nuo 14 metų), akademinio amžiaus jaunimui ir jauniems suaugusiems.

Šį sekmadienį Vilniuje pabaigsime Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidus (programa lietuvių ir lenkųkalbomis). Šv. Mišių transliacijos kasdien vyksta parapijos svetainėje ausrosvartai.lt.

Vilniaus arkivyskupijoje lapkričio–gruodžio mėnesiais skirtingose parapijose vyksta Švč. Sakramento adoracija. Adoracijos grafikas.

Naujas leidinys – Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ žmonių istorijos. Įsigydami šį leidinį, prisidedate prie Caritomisijos padėti ieškantiems namų, bendrystės, patiriantiems vienišumą, nepriteklių ar ligą.

Iki šv. Kalėdų vyksta Caritas akcija „Gerumas mus vienija“. Paaukoti pagalbai vargstantiems ir gauti dovanų Caritasžvakelę galima parapijų raštinėse, bažnyčiose ar Carito centruose.

Lietuvos vyskupų kreipimasis „Perženkime slenkstį“
Informacija po Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinio posėdžio
Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Aušros vartų atlaiduose

Kalendorius:
Lapkričio 19 d. 20.00–22.00 val. „Šviesa naktyje“ – evangelizacija Vilniaus miestui
Lapkričio 20 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena
Lapkričio 21 d. 11.00 val. Gailestingumo kelias jaunimui Vilniuje
Lapkričio 21 d. 16.00 val. Jaunimo diskusijų klubas Vilniaus Kalvarijų parapijoje su kard. A. J. Bačkiu apie pabėgėlius
Lapkričio 26–28 d. MAGIS Rekolekcijų savaitgalis jaunimui „Kaip pasirinkti“ Guopstose (būtina registracija)
Lapkričio 27 d. 15.00 val. Parodos „Štai žvaigždė! Gimimo scena: nuo Alpių kalnų iki Baltijos jūros“ atidarymas Bažnytinio paveldo muziejuje
Lapkričio 28 d. Prasideda adventas
Gruodžio 2 d. 18.30 val. ALFA kursas pradedamas Visagino šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje
Gruodžio 3–5 d. Advento rekolekcijos jaunimui „Mažiau yra daugiau“ su Bernardinų jaunimo centru
Gruodžio 3–5 d. Advento rekolekcijos Vilniaus universiteto dėstytojams ir darbuotojams
Gruodžio 4 d. 10.00 val. Knygos „Šv. Jono Pauliaus II žinia pasauliui ir Lietuvai“ pristatymas Seminarijoje
Gruodžio 7–9 d. Nuotolinės Advento rekolekcijos su t. Antanu Saulaičiu SJ (būtina registracija)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Aušros vartų atlaidų piligrimai laukiami Bažnytinio paveldo muziejuje ir parapijos piligrimų centre „Kana“
Nemokamos teisinės konsultacijos sunkumus patiriantiems žmonėms (registracija per Caritą)
VA Caritas žvakių dirbtuvių Advento vainikai ir rinkiniai „Kalėdų džiaugsmo laukiant“
Socialinis centras „Betanija“ kviečia paaukoti arbatos, medaus ir puodelių, kad galėtų sušildyti centro lankytojus
Pirmasis atsinaujinusio žurnalo „Jėzuitai“ numeris
Sudervės parapija kviečia dovanomis papuošti vienišų senelių šventes
Vilniaus Kalvarijų parapija siūlo vaikams Advento kelionės kalendorių
Kvietimas prisidėti prie virtualaus ekumeninio choro ir giedoti Palaiminimo giesmę
Taize pamaldos akademinei bendruomenei (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresusympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Arkivysk. G. Grušo homilja Aušros vartų atlaiduose

Brangieji!

Skaitiniai liudija, kad artėja liturginių metų pabaiga. Jie kalba apie paskutiniuosius dalykus, kai pakils arkangelas Mykolas ir užstos Dievo tautą. Kalba apie kataklizmą, apie ženklus, saulės užtemimą, mėnulį, kuris nebeduos šviesos, žvaigždes, kurios kris iš dangaus. Ir niekas iš mūsų nežino nei dienos, nei valandos, kada visa tai įvyks. Bet žinia, kurią Šventasis Raštas mums duoda, yra, kad, nesvarbu, kokie dalykai gali vykti aplink mus pasaulyje, mums nereikia bijoti. Nereikia bijoti, nes mes žinome, kad galime pasitikėti Dievu. Kaip antrajame skaitinyje girdėjome, kad save aukodamas ant kryžiaus Jis jau atnašavo auką, kuri mūsų nuodėmes atleido.

Mūsų išganymas, jei nenuleidžiame akių nuo Jėzaus, yra garantuotas. Bet negalime nuleisti akių, net kai atrodo, kad viskas aplink mus yra baisu. Negalime atitraukti nuo Jo savo žvilgsnio, net jei žvaigždės iš dangaus pradėtų kristi ar saulė aptemtų. Psalmėje mes tai ir giedojome: „Globok mane, Dieve, prie Tavęs aš glaudžiuosi.“ Tai yra šio sekmadienio ir Aušros Vartų žinia. Nelaimės ir nežinios akivaizdoje glaustis prie Dievo. Mes esame kviečiami pasitikėti Dievu ir iš Jo semtis ramybės ir jėgų. Ir dar visuomet visuose šio gyvenimo išbandymuose mes turime sugebėti išlikti krikščionimis ne tik žodžiais, bet ir savo elgesiu. Išlikti vieno Dievo vaikai. Išlikti vienos Motinos vaikai. O tai reiškia atpažinti, kad iš esmės mes visi esame broliai ir seserys, vieno Dievo vaikai.

Motinos artumas mums nepaprastai svarbus ir teikia vilties. Mažas vaikas, kai jis nerimsta, kai jį apima jaudulys ar baimė, nekantrumas, nurimsta, kai motina jį paima į savo glėbį, kai vaikas pajaučia jos plakančią širdį prie savosios. Vaikas pasitiki, kad mama parūpins visko, ko reikia. Čia, Aušros Vartuose, per amžius žmonės ateina prašyti Dievo Motinos užtarimo, patikėti jai savo gyvenimo rūpesčius ir sunkumus.

Mūsų tautai nėra svetimi sugyvenimo sunkumai. Ne per seniausiai, nepriklausomybės pradžioje, buvo tokių atvejų, kai iš šeimos brolis ar sesuo, suvilioti galimybės gyventi geriau, išvyko į užsienį ieškoti geresnių darbų – ar tai būtų Anglija, ar Norvegija, – ir tuo metu dar nelegaliai. Juos suviliojo žmonės, kurie žadėjo gerus darbus, geresnį gyvenimą. Ir jie atsirado fermose, kur iš jų buvo atimti pasai, jie buvo priversti dirbti ilgas valandas, ilgas dienas ir net negalėdavo susisiekti su savaisiais. Kai kurios moterys buvo paimtos į sekso vergiją, priverstos darbuotis prostitutėmis ir vargiai galėjo pabėgti.

Ir ką jų šeimos nariai, jų broliai ir seserys, draugai Lietuvoje darė? Sužinoję, kad mūsų artimieji paimti į vergiją, dėjo pastangas juos išlaisvinti, ištraukti iš tos nelaimės. Dėjome pastangas, kad policija tuose kraštuose, mūsų kunigai, besidarbuojantys ten, siektų ištraukti juos iš tų pančių. Ir dabar tarp mūsų, prie mūsų sienos žmonės, kartais apgauti sukčių ar kitų, patenka į nelaimes.

Šis sekmadienis Bažnyčioje yra vargstančiųjų sekmadienis, kai meldžiamės už visus, kurių gyvenimas yra sunkus, kurie – dėl savo ar ne dėl savo kaltės – sunkiai pakelia kasdienio gyvenimo naštą. Mes turime melstis už juos, bet taip pat dalintis tuo, ką mes turime. Vargstančiųjų mūsų miestuose ir miesteliuose nestokojam – ir pasienyje šiandien, ir pabėgėlių stovyklose, migrantų stovyklose jų nestokojam. Jie gyvena sunkiomis sąlygomis ir juos reikia sušelpti.

Mūsų Caritas darbuojasi, ir šiandien Mišių pabaigoje pašventinsime Gerumas mus vienija simbolį, kasmetinę Advento žvakę, kurią kviečiame visus įsigyti ir taip parodyti solidarumą su vargstančiaisiais.

Gailestingumo Motina mūsų šiandien sulaukė. Ji ne tik teikia mums gailestingumą ir paguodą, ne tik užtaria mus pas savo Sūnų, ne tik tarpininkauja mums priimant išganymo malones, bet ir kviečia mus būti gailestingus, gailestingus kitiems, savo broliams ir seserims, tiems, kurie yra šalia ir kurie yra toliau. Turim ir naujų situacijų, kai, įvedus nepaprastąją padėtį pasienio ruože, kur kartais vieni gyvena mūsų žmonės, toks gestas – aplankyti savo kaimyną, pabūti kartu – irgi tampa svarbus.

Ir mūsų miestuose bei miesteliuose svarbu ir geras žodis, ir buvimas kartu, bet kai matom stoką, kai matom vargstančius, – būti tais, kurių veide matome Jėzų. Kad būtume pasiruošę pašelpti, pasidalinti.

Šiandien taip pat dėkojame tiems, kurie teikia kitiems pagalbą: Carito darbuotojams ir tiems, kurie saugo mūsų valstybės sieną: pasieniečiams, policijai, kariuomenei – visiems, kurie teikia pagalbą. Tokių gražių pavyzdžių buvo krizės pradžioje, kai pasieniečiai, kadangi nebuvo, kuo žmones sušelpti, iš savo namų atsinešdavo pieno migrantų vaikams, nes jie taip pat žmonės. Ir mūsų pareigūnai tą irgi supranta. Galim kiekvienas vienaip ar kitaip – ar geru žodžiu, ar kokiu savo materialiu turtu paremti kitus, kuriems reikalinga pagalba.

Ženklai pasaulyje – tiek politinės migracijos, tiek pandemijos akivaizdoje – kviečia mus naujai kreiptis į Dievo Motiną. O Marijos kreipimasis įvairiuose apreiškimuose pasaulyje lieka tas pats visada. Ji kviečia mus: „Melskitės, melskitės, melskitės.“ Melskimės už tėvynę, už jos saugumą ir laisvę. Melskimės už žmonės, kurie pakliuvo į sukčių ar politinių jėgų spąstus. Už pabėgelius, ieškančius saugesnio gyvenimo. Meldžiamės už apgautuosius, už išnaudotus žmones čia ir visame pasaulyje, esančius prekybos žmonėmis pančiuose. Meldžiamės už visus vargstančius mūsų gatvėse, mūsų šalyje ir visame pasaulyje.

Ne tik pasaulio pabaigos laukiame ateinant ir nežinome, kada tai bus, bet ir nė vienas iš mūsų nesame garantuoti, kada mūsų gyvenimo pabaiga ateis. Pandemija tą labai ryškiai kiekvienam iš mūsų priminė. Nežinome nei dienos, nei valandos. Bet Viešpačiu galime ir turime pasitikėti. Jis yra šalia. Ir jei nuo Jo nenuleisime žvilgsnio, jei eisime pas Jo Motiną ir mūsų Motiną, jei pasikliausime jos užtarimu ir jei visose nelaimėse su Dievo pagalba sugebėsime išlikti ir gyventi kaip tikri krikščionys, mylintys kiekvieną savo artimą brolį ir sesę, Viešpats niekada mūsų neapleis ir visada bus šalia mūsų. Ir turėsime jėgų pasiekti jo žadėtą džiaugsmą amžinybėje. Tad su pasitikėjimu ir su malda ženkime pirmyn nebijodami nė vieno šio gyvenimo iššūkio. Amen.

 

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje 2021-11-14

Kas yra Sinodas?

Sinodo tikslas – visai Dievo tautai įsiklausyti į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai.

Tai darome drauge įsiklausydami į Dievo žodį Rašte ir Bažnyčios gyvojoje tradicijoje, tada įsiklausydami vienas į kitą ir ypač į marginalizuotuosius, kad atpažintume laiko ženklus.

Sinodo tikslas nėra pagaminti daugiau dokumentų. Juo siekiama įkvėpti žmones svajoti apie Bažnyčią, kokia esame pašaukti būti, leisti suvešėti žmonių viltims, skatinti pasitikėjimą, tvarstyti žaizdas, megzti naujus ir gilesnius santykius, mokytis vieniems iš kitų, tiesti tiltus, apšviesti protus, sušildyti širdis ir atkurti jėgas mūsų bendrai misijai vykdyti.

Išsamiai apie Sinodą: Parengiamasis dokumentas, Vademekumas (praktinis vadovas), popiežiaus Pranciškaus kalbos ir tekstai apie Sinodą.

Skelbdama Evangeliją, sinodinė Bažnyčia „keliauja drauge“. Kaip „keliaujama drauge“ šiandien jūsų vietinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius žengti mus kviečia Dvasia, kad augtume „keliavimu drauge“?

Atsakydami į šį klausimą, esame kviečiami:

 • Prisiminti savo patirtis: kokios mūsų vietinės Bažnyčios patirtys ateina į galvą išgirdus šį klausimą?
 • Giliau permąstyti šias patirtis: kokius džiaugsmus jos sukėlė? Su kokiais sunkumais ir su kokiomis kliūtimis susidūrė? Kokias žaizdas jos atskleidė? Kokių įžvalgų sukėlė?
 • Surinkti vaisius pasidalijimui: kur šiose patirtyse nuskambėjo Šventosios Dvasios balsas? Ko Dvasia prašo iš mūsų? Kas patvirtintina, kas keistina, kokie žengtini žingsniai? Kur sutariama? Kokie keliai atsiveria mūsų vietinei Bažnyčiai?

Norint padėti žmonėms visapusiškiau atsakyti į šį pagrindinį klausimą, žemiau pateikiamos temos, išryškinančios reikšmingus „gyvojo sinodalumo“ aspektus.

Klausimai, lydintys kiekvieną iš čia pateiktų dešimties temų, gali būti išeities taškai arba naudingos gairės. Tačiau šiais klausimais jūsų pokalbis ir dialogas neturi apsiriboti:

 1. Kelionės bendrakeleiviai

Bažnyčioje ir visuomenėje einame tuo pačiu keliu vienas greta kito. Kas mūsų vietinėje Bažnyčioje yra tie, kurie „eina drauge“? Kas yra tie, kurie atrodo esantys atokiau? Kaip augti esame pašaukti kaip bendrakeleiviai? Kokios grupės ar kokie asmenys palikti pakraščiuose?

 1. Įsiklausymas

Įsiklausymas yra pirmas žingsnis, tačiau tam reikalingi atviras protas ir atvira širdis be išankstinio nusistatymo. Kaip Dievas kalba per kartais mūsų ignoruojamus balsus? Kaip įsiklausoma į pasauliečius, pirmiausiai moteris ir jaunus žmones? Kas įsiklausymą palengvina ar jam trukdo? Ar tinkamai įsiklausome į tuos, kurie yra paribiuose? Kaip integruojamas pašvęstųjų asmenų indėlis? Kas riboja mūsų gebėjimą įsiklausyti pirmiausiai į tuos, kurių pažiūros skiriasi nuo mūsų pažiūrų? Kiek erdvės suteikiama mažumų, ypač vargšų, marginalizuotųjų ar socialiai atskirtį išgyvenančių žmonių balsui?

 1. Kalbėjimas

Visi esame kviečiami kalbėti drąsiai ir sąžiningai, t. y. laisvai, tiesiai ir artimo meilės dvasia. Kas mūsų vietinėje Bažnyčioje ir visuomenėje įgalina ar trukdo kalbėti drąsiai, atvirai ir atsakingai? Kada ir kaip pavyksta pasakyti, kas mums svarbu? Koks yra santykis su vietine žiniasklaida (ne vien katalikiškąja)? Kas kalba krikščionių bendruomenės vardu ir kaip tie kalbėtojai parenkami?

 1. Šventimas

„Keliauti drauge“ įmanoma tik remiantis bendruomeniniu įsiklausymu į Žodį ir Eucharistijos šventimu. Kaip mūsų bendruomenėje malda ir liturginiai šventimai įkvepia ir orientuoja mūsų bendrą gyvenimą ir misiją? Kaip šitai įkvepia svarbiausius sprendimus? Kaip skatiname veiklų tikinčiųjų dalyvavimą liturgijoje? Kiek erdvės suteikiama dalyvauti lektoriaus ir akolito tarnybose?

 1. Bendra atsakomybė už mūsų bendrą misiją

Sinodalumas tarnauja Bažnyčios misijai, kurią vykdyti pašaukti visi nariai. Kadangi visi esame mokiniai misionieriai, kaip kiekvienas pakrikštytas asmuo kviečiamas prisidėti prie Bažnyčios misijos? Kas pakrikštytiesiems trukdo veikliai misionieriauti? Kokias misijos sritis esame apleidę? Kaip bendruomenė remia savo narius, įvairiopai tarnaujančius visuomenei (socialine ir politine veikla, moksliniais tyrimais, švietimu, socialinio teisingumo skatinimu, žmogaus teisių apsauga, rūpinimusi aplinka ir t.t.)? Kaip Bažnyčia padeda šiems savo nariams misionieriškai vykdyti savo tarnystę visuomenei? Kaip įžvelgiami misionieriški pasirinkimai ir kas tai atlieka?

 1. Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje

Dialogui reikia ištvermės ir kantrybės, tačiau jis įgalina ir tarpusavio supratimą. Kokia apimtimi įvairūs žmonės mūsų bendruomenėje susirenka dialogui? Kur mūsų vietinėje Bažnyčioje dialogas vyksta ir kokios yra dialogo priemonės? Kaip skatiname bendradarbiavimą su kaimyninėmis vyskupijomis, vietinėmis vienuolių bendruomenėmis, pasauliečių asociacijomis bei sąjūdžiais ir t. t.? Kaip sprendžiami požiūrių skirtumai, konfliktai ir sunkumai? Kokiems konkretiems klausimams Bažnyčioje ir visuomenėje skirtinas didesnis dėmesys? Kokia yra dialogo bei bendradarbiavimo su kitų religijų tikinčiaisiais ir žmonėmis, nepriklausančiais jokiai religijai, patirtis? Kaip Bažnyčia plėtoja dialogą su kitais visuomeniniais sektoriais – politikos, ekonomikos, kultūros, pilietinės visuomenės atstovais – ir varge gyvenančiais žmonėmis, ko iš to dialogo mokomasi?

 1. Ekumenizmas

Ypatinga vieta sinodinėje kelionėje tenka dialogui tarp skirtingų konfesijų krikščionių, vienijamų vieno krikšto. Kokį santykį mūsų bažnytinė bendruomenė palaiko su kitų krikščioniškųjų tradicijų bei denominacijų nariais? Kas mus vienija ir kaip keliaujame drauge? Kokių vaisių gavome iš ėjimo drauge? Kokie sunkumai? Kaip žengti kitą žingsnį toje kelionėje drauge?

 1. Valdžia ir dalyvavimas

Sinodinė Bažnyčia skatina dalyvavimą ir bendrą atsakomybę. Kaip mūsų bažnytinė bendruomenė identifikuoja tikslus ir būdus, kaip tuos tikslus pasiekti, kokius žingsnius žengti? Kaip mūsų vietinėje Bažnyčioje vykdomi valdžia ir valdymas? Kaip įgyvendinama komandinis darbas ir bendra atsakomybė? Kaip atliekami vertinimai ir kas tai daro? Kaip skatinamos pasauliečių tarnybos ir pasauliečių atsakomybė? Kokių vaisingų sinodalumo patirčių būta vietiniu lygmeniu? Kaip vietinės Bažnyčios lygmeniu funkcionuoja sinodinės struktūros (pastoracinės tarybos parapijose ir vyskupijose, kunigų taryba ir t. t.)? Kaip dalyvavimo ir vadovavimo atžvilgiu galėtume skatinti sinodinę prieigą?

 1. Įžvalga ir sprendimų priėmimas

Sinodalumo stiliumi sprendimai priimami įžvelgus, ką Šventoji Dvasia sako per mūsų visą bendruomenę. Kokius metodus ir procesus taikome priimdami sprendimus? Kaip juos galima pagerinti? Kaip skatinamas dalyvavimas priimant sprendimus hierarchinėse struktūrose? Ar sprendimų priėmimo metodai padeda įsiklausyti į visą Dievo tautą? Koks santykis tarp pasikonsultavimo ir sprendimų priėmimo ir kaip tai taikoma praktikoje? Kokios priemonės ir procedūros taikomos skaidrumui ir atskaitomybei skatinti? Kaip galima augti bendruomeniniu dvasiniu įžvelgimu?

 1. Sinodalumo ugdymas

Sinodalumas neatsiejamas nuo kaitos, ugdymo ir nuolatinio mokymosi. Kaip mūsų bažnytinė bendruomenė ugdo žmones būti labiau gebančius „eiti drauge“ įsiklausant vienam į kitą, prisidedant prie misijos vykdymo ir įsitraukiant į dialogą? Koks ugdymas siūlomas įžvalgai skatinti ir valdyti sinodiniu būdu?

Kiekviena vyskupija, parapija ar bažnytinė grupė turėtų ne siekti aprėpti visus klausimus, bet atrasti svarbiausius jos kontekste sinodalumo aspektus bei į juos koncentruotis. Dalyviai raginami sąžiningai ir atvirai dalytis savo realaus gyvenimo patirtimis ir drauge apmąstyti, ką Šventoji Dvasia galbūt apreiškia per dalijimąsi tuo vienam su kitu.

Įvairiomis progomis popiežius Pranciškus pasidalijo savo vizija, kaip turėtų konkrečiai atrodyti sinodalumo praktika. Čia pateikiamos konkrečios nuostatos, įgalinančios autentiškai klausytis ir plėtoti dialogą dalyvaujant sinodiniame procese.

 • Sinodalumas reikalauja laiko pasidalyti
 • Nuolankumas įsiklausant turi atitikti drąsą kalbant
 • Dialogas veda prie to, kas nauja
 • Atvirumas atsivertimui ir kaitai
 • Sinodai yra bažnytinis įžvelgimo veiksmas
 • Mes esame įsiklausančios ir keliaujančios Bažnyčios ženklai
 • Atsisakyti išankstinių nusistatymų ir stereotipų
 • Įveikti klerikalizmo rykštę
 • Neapsiriboti vien savimi
 • Įveikti ideologijas
 • Įkvėpti viltį
 • Sinodai yra metas svajoti ir „praleisti laiko su ateitimi“

Išsamiau apie nuostatas – Vademekumo 2.3 dalyje

Keliaudami turime žinoti, jog gali pasitaikyti vilkduobių, sinodalumo metu trukdančių žengti į priekį. Čia pateikiamos kelios vilkduobės, kurių būtina išvengti siekiant sinodinio proceso gyvastingumo bei vaisingumo.

 • Pagunda vesti save patiems, užuot buvus vedamiems Dievo.
 • Pagunda sutelkti dėmesį į save ir savo rūpesčius.
 • Pagunda regėti vien „problemas“.
 • Pagunda dėmesį telkti vien į struktūras.
 • Pagunda nežvelgti toliau regimų Bažnyčios ribų.
 • Pagunda išleisti iš akių sinodinio proceso tikslus.
 • Pagunda konfliktuoti ir skaldytis.
 • Pagunda laikyti Sinodą savotišku parlamentu.
 • Pagunda klausytis tik tų, kurie jau įsitraukę į Bažnyčios veiklą.

Išsamiau apie vengtinas žabangas – Vademekumo 2.4 dalyje.

Sinodinio kelio žingsniai Vilniaus arkivyskupijoje

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS SINODINIO KELIO KOMANDA

Koordinatoriai – vysk. Arūnas Poniškaitis ir Agnė Markauskaitė

Živilė Peluritienė, Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorė

Kun. Adžej Šuškevič, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius

Ses. Gintautė Giedrimaitė, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė

Kristina Trinkūnaitė, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovė

Raimonda Kuklienė, Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro vadovė

Algis Petronis, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovas

Ses. Jolita Matulaitytė, Vilniaus arkivyskupijos Caritas vadovė

Matas Macevičius, Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas

Lina Šapauskienė, Vilniaus piligrimų centro vadovė

 

Pagalba parapijoms ir bendruomenėms iš vyskupijos sinodinio kelio komandos:

 1. Mokymai koordinatoriams (gruodžio pradžia)
 2. Mokymai moderatorioms, kaip dirbti su grupele (sausio pradžia)
 3. Pasiūlymai, kaip organizuoti susitikimus
 4. Informaciniai paruoštukai
 5. Nuotolinės konsultacijos

 1. Pagalba viso proceso metu

 

Susisiekime: sinodas@vilnensis.lt


Kiekviena parapija, bendruomenė, organizacija yra kviečiama paskirti Sinodinio kelio koordinatorių (-ius) bei atrasti moderatorius, kurie galėtų vesti sinodinius susitikimus.

PARAPIJOS / BENDRUOMENĖS KOORDINATORIAUS UŽDUOTYS:

 • būti pagrindiniu pagalbininku kunigui parapijoje Sinodo reikalais
 • kartu su kunigais ir parapijos bendruomene suplanuoti, kokiu būdu, intensyvumu sinodinis kelias vyktų parapijoje
 • burti / sukviesti Sinodo grupeles, kuriose vyktų susitikimai
 • surasti moderatorius grupelėms
 • skleisti žinią, kad pasiektume ne tik bendruomenės narius
 • susitikimų metų gautas įžvalgas surinkti ir pateikti vyskupijai

Susitikimo moderatoriaus užduotis – suorganizuoti ir pravesti grupės susitikimą sinodo klausimais, užrašyti pagrindines grupės įžvalgas, jas pateikti vyskupijai ir / ar parapijai.

Pasiūlymai sinodo susitikimams

Prie Lietuvos vyskupų konferencijos suburta Sinodo kelio Lietuvoje koordinacinė komanda kas mėnesį rengia po vieną pasiūlymą susitikimui.

Lapkričio-gegužės mėnesiais bus parengti 7 susitikimai šiomis temomis:

 1. Kelionės bendrakeleiviai (jau paskelbta)
 2. Įsiklausymas ir kalbėjimas (jau paskelbta)
 3. Šventimas
 4. Atsakomybė už bendrą misiją
 5. Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas
 6. Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas
 7. Sinodalumo ugdymas

Kiekviena tema:

 • Trumpas video filmukas ~7 min
 • Parinkta Dievo žodžio ištrauka, meditacija
 • Tekstas su klausimais
 • Skaidrės (moderatoriui ir grupei)
 • Detalus susitikimo eigos aprašymas

Temos skelbiamos kas mėnesį sinodas.katalikai.lt, skiltyje „Temos“.


Susitikimų įžvalgos apibendrinamos ir perduodamos vyskupijos sinodinei komandai (forma įžvalgų pasižymėjimui), vienu iš šių būdų (per tris dienas po susitikimo):

 • google forma (nuoroda bus randama vilnensis.lt -> sinodas)
 • el. paštu sinodas@vilnensis.lt
 • adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.

 

Šį variantą parengė Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda (gali būti pritaikomas atitolusiems nuo Bažnyčios, retai besilankantiems).

Temas ir klausimus šiam susitikimui pasirikti galima iš šio sąrašo.

Trukmė ~ 1,5 val.

Optimalus grupės dydis: 5-7 asmenys. Jei bendrai susitikime dalyvauja daugiau žmonių – reikėtų juos paskirstyti į grupeles, kiekvienai iš jų reikalingas moderatorius

Pasirengimas:
 • pakviesti žmones iš anksto (patartina išsiųsti jiems ir susitikimo klausimus)
 • paskirti moderatorių (-ius)
 • patalpoje turėtų būti pakankamas skaičius kėdžių
 • patartina turėti Šventojo Rašto knygų (arba atspausdintų ištraukų kopijų) ir Sinodo maldą
 • turėti susitikimo klausimus dalyviams (atspausdintus ar matomus ekrane)
 • jaukumo suteiktų kava, arbata, sausainiai (pagal galimybes)
 • dalyviams galima pasiūlyti popieriaus užrašams ir rašymo priemones
 • paruošti vardų korteles (jei reikia)
Susitikimo eiga (kiekvienas punktas detalizuotas žemiau):

00.00 – 00.10 Pasisveikinimas, susipažinimas. Sinodo malda
00.10 – 00.20 Kas yra Sinodas? Pristatymas
00.20 – 00.30 Kaip vyks šis susitikimas? Procesas ir pagrindinės bendravimo taisyklės
00.30 – 01.20 Pokalbis grupėje
01.20 – 01.30 Padėka. Malda. Atsisveikinimas

00.00 – 00.10 Pasisveikinimas, susipažinimas. Sinodo malda

 • pagirtina pradėti numatytu laiku
 • pasveikinami susirinkę dalyviai
 • moderatorius prisistato pats ir pakviečia prisistatyti visus dalyvius (bent vardais). Jeigu iš pradžių susitikime dalyvauja daug žmonių ir į grupeles skirstysis vėliau – susipažinimą galima nukelti prieš pokalbį mažoje grupėje
 • pakviečiama susitikimą pradėti Sinodo malda 
 • pristatomas susitikimo tikslas, trukmė, eiga

00.10 – 00.20 Kas yra Sinodas? Pristatymas

 • glaustai pristatoma Sinodo esmė (galima naudotis arkivyskupijos komandos parengtomis skaidrėmis ar tekstu)

00.20 – 00.30 Kaip vyks šis susitikimas? Procesas ir pagrindinės bendravimo taisyklės

 • (susipažįstama, jei to nepadaryta anksčiau)
 • netrukus vyks pokalbis grupėje, todėl svarbu apsibrėžti pagrindines bendravimo taisykles:
  • elgsimės vienas su kitu ir tuo, ką kas sako, pagarbiai ir jautriai
  • vienu metu kalbės vienas žmogus. Mes visi klausysimės atvirai
  • kartais nutrauksime pokalbį, kad apmąstytume ir / ar pasimelstume
  • vengsime ginčų ar komentarų, kuriais siekiama įtvirtinti, įteigti savo požiūrį
  • neviršysime pasisakymui skirto laiko, kad visi turėtų laiko pasidalinti
  • kalbėsime po vieną kartą, kol kiti dalyviai nepasidalino savo mintimis
  • laikysimės konfidencialumo, jei grupės dalyvis papasakos ką nors apie save, tai liks grupėje, niekam kitam nepasakosim. Galima dalintis savo patyrimais, įžvalgomis, jausmais
  • esmines pokalbio įžvalgas ir atsiliepimus užrašysime ir perduosime vyskupijos sinodinio kelio komandai (nenurodant dalyvių pavardžių)  

00.30 – 01.20 Pokalbis grupėje

Pristatomi pokalbio klausimai: (klausimus pasirinkite iš sąrašo arba sugalvokite savo)

Pokalbis grupelėje trunka apie valandą ir apima tris ratus:

Pradžioje galima perskaityti parinką Šventojo Rašto ištrauką (ištraukų pasiūlymai), po to skiriama laiko dalyviams tyloje dar kartą pamąstyti apie klausimus, galima pasiūlyti pasižymėti pastabas užrašuose, kad būtų lengviau kalbėti. (~3 min)

 • Pirmame rate kiekvienas per vienodą laiko tarpą pasidalija savo įžvalgomis, maldos vaisiais apie klausimus. Šiame rate nediskutuojama, visi dalyviai įdėmiai klausosi vienas kito. (bendrai ~15 min, kiekvienam ~2-3 min)
 • TYLA (skirta apmąstyti išgirstas mintis) (~1 min)
 • Antrame rate dalyviai pasidalija, kas patraukė jų dėmesį per pirmąjį ratą (bendrai ~15 min, kiekvienam ~2-3 min)
 • TYLA (~1 min)
 • Trečiame rate dalyviai apmąsto tai, kas iškilo pokalbyje ir kas juos labiausiai sujaudino. Pažymimos naujos įžvalgos ir net neišspręsti klausimai. Įžvalgas ir mintis būtina užsirašyti. Dalyviai turėtų nuspręsti, kokius atsiliepimus jie norėtų pateikti arkivyskupijos komandai. (~15 min)

01.20 – 01.30 Padėka. Malda. Atsisveikinimas

 • trumpai primenama, kas buvo nuveikta
 • padėkojama už dalyvavimą,
 • pristatoma kito susitikimo data ir tema (jei numatyta)
 • galima pabaigti malda ar giesme
Po susitikimo:

Apibendrinamos ir perduodamos susitikimo įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), vienu iš šių būdų (per tris dienas po susitikimo):

 • google forma (nuoroda bus randama vilnensis.lt -> sinodas)
 • el. paštu sinodas@vilnensis.lt
 • adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.
Papildomi patarimai:
 • galima paprašyti žmones užsiregistruoti, palikti kontaktus, jei norėtų gauti tolimesnę informaciją apie bendruomenės veiklą / sinodo naujienas
 • galima patalpoje pakabinti Sinodo logotipą-plakatą, rodyti jį ekrane
 • galima turėti dalomosios medžiagos apie parapijos / bendruomenės veiklas

Lenkakalbėms bendruomenėms siūlome:

 • Išverstą mūsų arkivyskupijos parengtą „Papildomas susitikimo pasiūlymas”
 • Bažnyčios Lenkijoje parengtą susitikimų medžiagą visoms 10 temų (parsisiųsti pdf) (pristatytų Vademekume). Kiekvienai temai paruošta: Evangelijos ištrauka ir refleksija; malda; klausimynas.

Vilniaus arkivyskupijoje rekomenduojame grupelės įžvalgas pasižymėti iškart po pasikalbėjimo ir pateikti ne vėliau nei trečią dieną po susitikimo.

Dėkojame už Jūsų norą keliauti drauge!

Vilniaus arkivyskupijoje sinodinio susitikimo grįžtamojo ryšio atsiliepimai, įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), perduodami vienu iš šių būdų:

google forma
– el. paštu sinodas@vilnensis.lt
– adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.

PLAČIAU APIE ĮŽVALGAS

Stalo žaidimas vaikams „Žąsys“, pritaikytas Sinodo temai (pagal Palencijos arkivyskupijos, Ispanija) pasiūlymus.

Atsispausdinti paruošta schema (A4 formatu ir A3 formatu) ir taisyklės.

Žaidžiant reikia turėti žaidimų kauliuką ir figūrėles.

Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras parengė metodinę medžiagą, kaip organizuoti sinodinius susitikimus su jaunuoliais progimnazijose ir gimnazijose. Visi pasiūlymai skelbiami Katechetikos centro puslapyje čia.

Paaugliams (nuo 14 metų) ir studentams, ypač tiems, kurie nėra aktyvūs Bažnyčios nariai,

prieš pradedant kalbėjimą apie klausimus (po Šventojo Rašto ištraukos), įtraukti „apšilimo“ veiklą:

 1. Pakviesti parašyti 7 asociacijas, susijusias su Bažnyčia

Asociacija – tai sąryšis tarp atskirų daiktų, vaizdų ar žmonių, kuris atsiranda matant šiuos daiktus / vaizdus / žmones kartu tiek gyvai, tiek medijose. Asociacijos gali būti suformuotos visuomenės arba asmeninės patirties. Pavyzdžiui: Mokykla man asociuojasi su stipriu skambučio garsu, šiltomis bandelėmis, daug skaičių. Atostogos man asocijuojasi su močiute, lietumi, ežeru, ilgu miegu. Lemputės man asocijuojasi su šv. Kalėdomis, jaukumu, Trakų ežero pakrante ir t.t.

 1. Pabraukti tas aociacijas, kurios yra susiformavusios iš jų asmeninės patirties

Kaip atskirti, kuri asociacija yra suformuota mano asmeninės patirties? Iš patirties kylančių asociacijų pavyzdžiai: mano pasirinkta bažnyčios asociacija yra muzika, nes, kai užėjau į bažnyčią, man labai patiko, kaip giedojo choras; mano pasirinkta bažnyčios asociacija yra kunigas, nes kartą į mūsų mokyklą buvo atvykęs kunigas, kuris pasakojo įdomią istoriją. Jei asocijacija kyla iš filmų, straipsnių ir kitų medijos kanalų – ji nėra suformuota asmeninės patirties.

 1. Pasidalinti įsimintiniausia patirtimi. 

Tuomet jau galima pereiti prie susitikimo klausimų aptarimo dalies

*** 

Kitas „apšilimo“ variantas – pasiūlyti įsižiūrėti į paveikslėlį, kuriame vaizduojamas baseinas ir įvairūs žmonės, bei pakviesti įsivaizduoti, jog baseinas yra Bažnyčia. Kuris personažas atspindėtų Jūsų santykį su Bažnyčia? Kiekvienas pakviečiamas papasakoti, kurį personažą pasirinko ir kodėl. Jei tokio personažo nėra, tuomet galima jį sukurti.


Medžiaga sinodiniam keliui su neįgaliaisiais (JAV, Newarko arkivyskupijos medžiaga anglų kalba)


Bendra veikla, pavyzdžiui, piligriminė kelionė, socialinės ar karitatyvinės iniciatyvos ar tiesiog pavalgymas drauge. Tai ne tik didintų dalyvių tarpusavio pasitikėjimą, bet ir galėtų paskatinti į dalyvavimą įsitraukti tuos, kuriuos labiau traukia ne intelektualinės diskusijos, bet praktinė veikla.


Vakarienė – Sinodo klausimus galima aptarti ir šeimos, draugų, bičiulių vakarienės metu. Greičiausiai griežtos susitikimo struktūros išlaikyti nepavyks, tačiau svarbu, kad ir neformalios vakarienės metu būtų moderatorius, kuris pristatytų Sinodo esmę, pakviestų kiekvieną pasidalinti mintimis duotais klausimais, pasižymėtų svarbiausias įžvalgas.


Įvairi medžiaga lenkų kalba: https://synod.org.pl

Įvairių šalių pasiūlymai skirtingomis kalbomis: https://www.synod.va/en/documents/tools-for-facilitating-synodal-consultation.html

Kitų Lietuvos vyskupijų parengta medžiaga: https://sinodas.katalikai.lt/medziaga/vyskupiju/ 

KAS YRA SINODINIS SUSITIKIMAS?

Tai raginimas žmonėms rinktis, drauge reaguoti, klausytis vieni kitų, teikti individualius ir grupinius grįžtamuosius atsiliepimus, idėjas, reakcijas ir pasiūlymus.

Įsiklausymo ir kalbėjimosi pagrindas susitikimuose – pagrindinis Sinodo klausimas ir jį lydinčios 10 temų.

Viliamasi, kad panašūs susitikimai galėtų tęstis ir pasibaigus sinodiniam etapui. 

KAS GALI DALYVAUTI SUSITIKIMUOSE?

Dalyvauti sinodiniame procese, pasidalinti savo patirtimi ir požiūriu, kviečiami visi pakrikštytieji – nevalia atstumti nė vieno. Ypatingas dėmesys skirtinas įtraukimui tų, kuriems kyla grėsmė likti nuošalyje (pavyzdžiui, vargšų, neįgaliųjų, migrantų, nepraktikuojančių tikėjimo ir t.t.).

Tai proga dialogui su ekonomikos ir mokslo, politikos ir kultūros, menų ir sporto, žiniasklaidos ir socialinių iniciatyvų žmonėmis. Susitikimai gali būti geras būdas suburti mūsų parapijų, bendruomenių žmones iš skirtingų profesinių sričių, skirtingų tautybių, amžiaus grupių, net gi skirtingų religijų ar krikščioniškų konfesijų. Juk nevalia atstumti nė vieno!

KAIP SUSITIKIMAS GALI VYKTI?

Sinodiniai konsultaciniai susitikimai gali būti organizuojami tarp parapijos įvairių grupių arba suburiant žmones iš skirtingų parapijų.

Idealiu atveju tarp dalyvių turėtų būti žmonių, atstovaujančių įvairioms bendruomenėms, patirtims, kultūroms, amžiaus grupėms ir skirtingiems visuomenės sluoksniams. Visos grupės dydį gali lemti prieinama susirinkimo vieta ir susirinkimo moderatorių kiekis.

Idealiu atveju tai pačiai dalyvių grupei reikėtų surengti daugiau nei vieną šių „sinodinių konsultacinių susitikimų“, kad jie galėtų labiau įsigilinti, o jų dialogas būtų turtingesnis. 

Susitikimų formos, struktūros, metodika gali būti labai įvairi. Toliau pristatome keletą variantų, kuriuos būtų galima pritaikyti einant Sinodinį kelią savo parapijoje, organizacijoje, bendruomenėje.

Sinodo susitikimo grupelėje įžvalgos

Kviečiame po susitikimų, kuriuose aptarti sinodo klausimai, pasidalinti įžvalgomis su savo vyskupijos sinodine komanda.

Vilniaus arkivyskupijoje rekomenduojame grupelės įžvalgas pasižymėti (forma) iškart po pasikalbėjimo ir pateikti ne vėliau nei trečią dieną po susitikimo.

Dėkojame už Jūsų norą keliauti drauge!

Vilniaus arkivyskupijoje sinodinio susitikimo grįžtamojo ryšio atsiliepimai, įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), perduodami vienu iš šių būdų:

google forma
– el. paštu sinodas@vilnensis.lt
– adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.


Atsiliepime, įžvalgose (parengta pagal Vademecum):

 • nesiekiama protokoliškai atspindėti visko, kas buvo pasakyta, ar atlikti akademinę analizę,
 • užrašoma tai, kas galėtų būti naudinga kitam sinodinio proceso etapui,
 • neapsiribojama ataskaita apie bendras tendencijas ir sąlyčio taškus,
 • iškeliami jaudinantys aspektai, originalus požiūris ar atveriamas naujas horizontas,
 • dėmesys skiriamas balsams ir tų žmonių, kurių nedažnai klausomasi,
 • pabrėžiamos ne vien pozityvios patirtys, bet ir keliami iššūkiai bei nušviečiamos negatyvios patirtys, siekiant tikroviškai atspindėti visa, ko buvo klausomasi,
 • turėtų būti perteikta kas nors iš vietinių susirinkimų patirties: dalyvių nuostatos, džiaugsmai ir iššūkiai drauge angažuojantis ir siekiant įžvalgos.

Praktiniai patarimai moderatoriui (ar kitam pokalbiui subūrusiam asmeniui):

 • įžvalgas atsiliepimui pasižymėti susitikimo metu arba ne vėliau nei dieną po susitikimo, tą daryti gali ir kitas atsakingas žmogus;
 • prašome atsiliepimą perduoti vyskupijos sinodinei komandai kuo greičiau, nelaukiant gegužės pabaigos;
 • perduoti atsiliepimą ir parapijos atsakingam asmeniui (jeigu taip sutarta parapijoje).

Asmeninėms, ne grupelių, įžvalgoms paskelbta speciali forma sinodas.katalikai.lt tinklalapyje.

Komunikacija apie sinodą, informacijos šaltiniai

Komunikuojant apie sinodinį kelią, kviečiant žmones išsisakyti ir įsiklausyti, siūlome kūrybiškai naudotis žemiau pateiktose nuorodose esančia medžiaga.

 

Pagrindiniai dokumentai

 

Kur ieškoti daugiau medžiagos, išteklių sinodiniam keliui?

 

Medžiaga, naudinga susitikimams

 

Grafinis stilius

 

Socialiniuose tinkluose kviečiame naudoti šias grotažymes

 • lietuvių k. #Sinodas #ĮsiklausantiBažnyčia #KeliavimasDrauge #VilniausArkivyskupija
 • anglų k. #Synod #ListeningChurch #WalkingTogether  #ArchdioceseOfVilnius
 • lenkų k. #Synod #KościółSłuchający #ChodzenieRazem #ArchidiecezjaWileńska

 

Sinodas socialiniuose tinkluose: instagram, facebook, twitter, flickr

 

Informacija po Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinio posėdžio

2021 m. lapkričio 11–13 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus, ypač arkivysk. G. Grušą, 2021 m. rugsėjo 25 d. išrinktą Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininku. Apaštalinis nuncijus pasidžiaugė sklandžia sinodinio kelio Lietuvoje pradžia ir palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

LVK generaliniam sekretoriui kun. K. Smilgevičiui pristačius Lietuvos vyskupų konferencijos komisijų ir tarybų sąrašą, savo ketverių metų veiklą trumpai apžvelgė LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas bei visų konferencijos komisijų ir tarybų pirmininkai. Pasibaigus jų kadencijai, buvo renkami nauji LVK struktūrų vadovai. Trejų metų kadencijai Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, o vicepirmininku – Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Buvo atnaujinta LVK Nuolatinės tarybos sudėtis. Jos nariai nuo šiol yra arkivysk. G. Grušas, vysk. R. Norvila ir vysk. A. Jurevičius. LVK Liturgijos komisijos pirmininku išrinktas vysk. R. Norvila, Švietimo reikalų komisijos pirmininku – arkivysk. K. Kėvalas, Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku – arkivysk. G. Grušas, Vienuolijų reikalų komisijos pirmininku – vysk. L. Vodopjanovas, Ekumeninių reikalų tarybos pirmininku – vysk. D. Trijonis, Jaunimo reikalų tarybos pirmininku – vysk. A. Jurevičius, Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos pirmininku – vysk. J. Ivanauskas, Socialinių reikalų tarybos pirmininku – arkivysk. K. Kėvalas, o Šeimos reikalų tarybos pirmininku – vysk. A. Poniškaitis.

Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. vietinėse Bažnyčiose prasidėjusiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui. Kaip žinoma, šios Vyskupų sinodo asamblėjos tema yra Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija. Laikotarpis, per kurį bus meldžiamasi bei apmąstomas sinodinis Bažnyčios charakteris, suskirstytas į keletą etapų, kurių pirmasis – diecezinis baigsis 2021 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvoje jau veikia internetinė svetainė https://sinodas.katalikai.lt, į lietuvių kalbą išversti ir paskelbti visi Sinodo dokumentai bei pagalbinė medžiaga, vyskupijose jau yra paskirti sinodinio kelio koordinatoriai, suformuotos sinodinio kelio vyskupijose komandos. Sinodinio kelio Lietuvoje Nacionalinis referentas vysk. A. Jurevičius posėdžio metu išsamiai apžvelgė nuveiktus darbus, Kaune vykstančių vyskupijų koordinatorių susitikimų metu svarstomas temas, analizavo vyskupijose vykstančio sinodinio kelio moderatorių parengimo eigą. Aptarti kiti su sinodinio kelio dieceziniu etapu susiję klausimai.

LVK Švietimo reikalų komisijos pirmininkas arkivysk. K. Kėvalas aptarė tikybos mokymo ir katechezės Lietuvoje aktualijas, taip pat – būsimųjų kunigų rengimo seminarijose aspektus.  Atsiliepdami į būtinybę Lietuvoje parengti daugiau tikybos mokytojų, vyskupai aptarė šių mokytojų rengimo stiprinimo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete galimybes.

LVK Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila pristatė baigiamą rengti spaudai Skaitinių knygos A, B ir C liturginiams metams projektą; aptarti šios liturginės knygos meninio apipavidalinimo, medžiagų pasirinkimo aspektai, tiražas. Posėdžio dalyviai apsvarstė ir kai kuriuos pasiūlymus rengiamam naujam Romos mišiolo leidimui.

Plenarinio posėdžio metu aptarta Katalikų interneto tarnybos, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Caritas veikla. Svarbią vietą posėdžio metu užėmė ir naujausios aktualijos: aptarta didelį rūpestį kelianti situacija prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos, apžvelgta Lietuvoje esančių pabėgėlių krikščionių sielovada, dvasinė ir materialinė pagalba jiems, pabėgėlių apgyvendinimo sąlygos. Konstatuota, kad būtina ir toliau dvasiškai lydėti Lietuvos teritorijoje laikinojo apgyvendinimo vietose sutelktus pabėgėlius bei per Caritas toliau padėti pasirūpinti jų kitais poreikiais. Vyskupai, kurie asmeniškai dvasiškai palydi krikščionių pabėgėlių šeimas, pabrėžė, kad siektina, jog apgyvendinimo sąlygos visose laikinojo apgyvendinimo vietose atitiktų bent minimalius žmogiškąjį orumą atitinkančius reikalavimus. Šiuo metu šios apgyvendinimo sąlygos ne visur yra vienodos. Kviesdami maldai, posėdžio pabaigoje vyskupai paskelbė savo kreipimąsi Perženkime slenkstį.

Vyskupai aptarė Norvegijoje, taip pat Niujorke, Los Andžele, Čikagoje (JAV) bei D. Britanijoje gyvenančių lietuvių katalikų sielovados klausimus. Kitai trejų metų kadencijai lietuvių kapelionu patvirtintas Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. T. Karanauskas, o kun. V. Lisovski išleidžiamas darbuotis Niujorko lietuvių sielovadoje. Naujai trejų metų kadencijai Londono lietuvių kapelionu patvirtintas šio miesto Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius kun. P. Tverijonas. Norvegijos lietuvius papildomai lankys reguliariai iš Lietuvos atvykstantys kunigai: kun. R. Norkui patikėta Oslo ir jo apylinkių, o kun. V. Širvinski – Molde lietuvių sielovada.

LVK vicepirmininkas vysk. R. Norvila išrinktas LVK delegatu 2024 m. Quito (Ekvadore) vyksiančiame Pasauliniame eucharistiniame kongrese. LVK atstove COMECE Kultūros ir švietimo ekspertų grupėje išrinkta Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacijos pirmininkė R. Šalkauskienė, o LVK atstovu COMECE Socialinių reikalų komisijoje ir toliau dirbs S. Matulevičius. Be arkivysk. G. Grušo ir vysk. R. Norvilos, Lietuvai 2022 m. kovo 17–20 d. Bratislavoje (Slovakija) vyksiančiose CCEE, COMECE ir Slovakijos vyskupų konferencijos organizuojamose Trečiosiose Europos katalikų socialinėse dienose atstovaus LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas arkivysk. K. Kėvalas, svarstytos ir kitos kandidatūros į Lietuvos delegaciją.

Vyskupai nusprendė pritarti Kultūros ministerijos pasiūlymui 2022 m. organizuoti šv. Mišias, kurių metu būtų pagerbtas spaustuvininkas ir leidėjas P. Skorina. Patvirtinta atnaujinto Kanonų teisės kodekso vertimo rengimo komisija, kurios koordinatoriumi išrinktas kun. R. Zdanys.

Atsakingasis už pašaukimų sielovadą arkivysk. K. Kėvalas pristatė nuolatinės pašaukimų sielovados Lietuvoje organizavimo pasiūlymus. Ties šiuo projektu bus dirbama ir toliau.

Posėdyje išsamiai aptartos visuomenės aktualijos, santykių su valstybe aspektai bei įvairių institucijų pasiūlymai.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2022 m. sausio 7 d. Kaune.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Aušros vartų atlaidų piligrimai laukiami Bažnytinio paveldo muziejuje

Paroda Dangaus miestas

Kvietimas Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Motinos piligrimams.

Lapkričio 13–21 d. Aušros vartų atlaidų metu maloniai kviečiame piligrimus apsilankyti Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9, Vilniuje.

10 žmonių grupė, prisistačiusi slaptažodžiu „Marijos vaikai“, gautų nemokamą gidą Lobyne ir parodoje „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“. Ekskursijos trukmė 1 val. Bilieto kaina asmeniui – 5 eurai.

Atlaidų metu vyks edukacinė programa: „Pasigaminki pakabuką su Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdu“. Edukacijos su ekskursija lobyne trukmė 1.30 val. Kaina 5 eurai.

Iš anksto susitarus, muziejų lankančiai piligrimų grupei suteiktume agapei edukacijų salę.

Bažnytinio paveldo muziejus įkurtas Šv. Mykolo bažnyčioje – garsiame Sapiegų giminės mauzoliejuje. Tik čia pamatysite pusę šimto metų Katedros mūro sienoje slėptą Vilniaus katedros lobyną, seniausius Lietuvos auksakalystės šedevrus!

Daugiau informacijos ir registracija tel. + 370 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt

Būtina išankstinė registracija.

www.bpmuziejus.lt

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija