Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-29

Mielieji,

minint Šv. Juozapato kankinystės 400 metų Vilniuje lankosi Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Nuotraukos iš Dieviškosios liturgijos Vilniaus Švč. Trejybės (graikų apeigų katalikų) bažnyčioje ir šv. Juozapato bareljefo atidengimo. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“.

Šventojo Tėvo maldos intencija spaliui: melskimės už Bažnyčią, kad įsiklausymą ir dialogą ji priimtų kaip gyvenimo būdą visais lygmenimis ir į visus pasaulio pakraščius leistųsi vedama Šventosios Dvasios.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kviečiame Rožinį melstis su bendruomene bažnyčiose ar namuose.

Visą spalį dėmesys skiriamas ir misijų temai, o spalio 22 dieną bus minima Pasaulinė misijų diena, kurios proga popiežius Pranciškus yra parašęs žinią. Lietuvoje veikianti Nacionalinė misijų tarnyba parengė plakatus, knygelę, vaizdo ir kitą medžiagą (lietuvių ir lenkų k.), padėsiančią bendruomenėms geriau suprasti ir pajusti Misijų mėnesio dvasią. Visą medžiagą rasti galima: https://misijos.katalikai.lt

Kitą savaitę Vatikane prasidės Vyskupų sinodo XVI asamblėjos pirmoji sesija „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“. Ypatingai spalio 1 d., sekmadienį, o po to ir visą mėnesį popiežius kviečia melstis už Sinodą visose parapijose ir asmeniškai (pasiūlymai kasdienai).

Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę, 2023 m. ruduo
Naujas ALFA kursų sezonas parapijose ir bendruomenėse laukia dalyvių

Kalendorius:
Iki spalio 1 d. Šv. Rapolo atlaidai Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Rugsėjo 29 d. 19.00 val. Adoracija per naktį Vilniaus Bernardinų parapijos Kristaus laiptų koplyčioje
Rugsėjo 30 d. 10.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje
Rugsėjo 30 d. 20.00 val. Šviesa naktyje: šlovinimas, malda, adoracija Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
Spalio 1 d. 17.00 val. Vargonų muzikos koncertas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Spalio 2 d. 18.30 val. ALFA kurso pradžia Vilniaus Katedros bendruomenėje
Spalio 4 d. 18.40 val. Pradedamas ALFA kursas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Spalio 5–7 d. Dievo Gailestingumo konferencija internetu iš Vilniaus (anglų k.)
Spalio 6–8 d. Lukiškių Dievo Motinos Rožinio atlaidai Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Spalio 9 d. 18.00 val. VILNIUS BUNDA – jungtinės Vilniaus charizmatinių bendruomenių pamaldos Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Spalio 11 d. 19.00 val. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus parapijoje – ALFA kurso pradžia
Spalio 13–15 d. Rekolekcijų savaitgalis sutuoktiniams Truskavoje
Spalio 13–15 d. Savaitgalio tylos rekolekcijos merginoms „Bažnyčiai ir pasauliui reikia jūsų kaip žemei lietaus“
Spalio 14–15 d. Studentus ateitininkai kviečia į rudens žygį

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Ketvirtadienių vakarais Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – Švč. Sakramento adoracija ir malda už pašaukimus
Broliai joanitai renka grupę suaugusiems, besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui
Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras kviečia sutuoktinius į Santuokos kursą (spalio–gruodžio mėn.)
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ pradeda naują sezoną su programa „Pradžioje“
Artimiausių „jėzuitiškų“ renginių kalendorius
Žurnalo „Magnificat vaikams“ rinkiniai (2020-2022 m.)
Kun. Mozės Mitkevičiaus paskaitų Mažojoje akademijoje įrašai
Adutiškio parapijos tarybos susitikimas su vysk. Dariumi Trijoniu (nuotraukos)
Dūkštų parapijoje vyksta biblijos skaitymo grupės susitikimai (lietuvių, lenkų, rusų k.)
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje vyko seminaras senjorams apie savanorystę (nuotraukos)
Vilniaus akademinės sielovados centras pirmakursiams surengė ekskursijas po Vilnių (nuotraukos)
Neopresbiterio Edvardo Rynkevič primicijos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Mediacijos centras „In pace“ teikia plataus spektro mediacijos paslaugas
Apie individualią savanorystę su vaikais „Vilties angele“
Socialinis centras „Betanija“ ieško socialinio(-ės) darbuotojo(-os)
Paauglius kviečia į socialinių įgūdžių grupę „Šok per bangas“
Grupė tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių vaikus
Pasaulinės pabėgėlių ir migrantų dienos minėjimas Vilniuje (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Bažnytinio paveldo muziejuje – paroda šv. Juozapatui

Nežinomas dailininkas
Pal. Juozapatas Kuncevičius
Liaški Murovani kaimas, Ukraina, XVIII a.
Lvovo nacionalinis A. Šeptyckio muziejus

Bažnytinio paveldo muziejuje rugsėjo 29 d. atidaroma tarptautinė paroda Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“.

Ši sukaktis sutampa su Vilniaus 700 metų jubiliejumi, o Vilnius turi išskirtinę reikšmę šv. Juozapato istorijoje. Čia įvyko jo pašaukimas į vienuolystę, skleidėsi ganytojiška veikla, čia, Švč. Trejybės vienuolyne, kartu su Juozapu Benjaminu Rutskiu Juozapatas pradėjo vienuolinio gyvenimo reformas ir įkūrė Bazilijonų ordiną.

Šv. Juozapatą galime pagrįstai vadinti Vilniaus šventuoju: nuo XVII a. jis buvo laikomas Abiejų Tautų Respublikos globėju, o ikonografijoje dažnai stoja į vieną gretą su dangiškuoju Lietuvos sergėtoju šv. Kazimieru.

Atidarymo dieną parodos lankymas nemokamas, vyks nemokamos ekskursijos.

Paroda ne tik atskleidžia šv. Juozapato asmenybę bei veiklą, bet ir pasakoja istorinį jo gyvenimo kontekstą, primena Brastos unijos, padėjusios Graikų apeigų Katalikų (Unitų) Bažnyčios pagrindus, aplinkybes, Bazilijonų ordino įkūrimą ir veiklą. Šventojo jubiliejus suteikė progą sutelkti Lietuvoje išlikusį mažai tyrinėtą Unitų Bažnyčios paveldą.

Parodoje pristatoma unikali XVII a. rytų apeigų liturginių drabužių kolekcija ir unitų vyskupų portretų galerija iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, šv. Juozapato relikvijas saugantys relikvijoriai, pirmieji šventojo atvaizdai senuosiuose leidiniuose, ankstyvieji jo biografijų leidimai bei paskelbimo šventuoju etapus iliustruojantys dokumentai. Iš Lvovo atgabentos 26 vertybės, dauguma – unikalūs šv. Juozapato atvaizdai, atskleidžiantys jo gerbimo raidą nuo beatifikacijos XVII a. iki XX a. atvaizdų.

Jonas Kuncevičius gimė 1580 m. Voluinės Vladimire, dabartinėje Ukrainoje. Paūgėjęs persikėlė į Vilnių, kur tėvo pageidavimu turėjo mokytis pirklio amato. 1604 m. apsivilko vienuolio abitą – priėmė Juozapato vardą ir  įsikūręs Švč. Trejybės vienuolyne gyveno pamaldžiai ir asketiškai. Ištuštėjęs, apleistas vienuolynas XVII a. pradžioje jo pastangomis ir dėl patraukiančio jo paties gyvenimo pavyzdžio atgijo ir suklestėjo. Jis tapo reformuotos Rytų krikščionių vienuolių bendruomenės – Švč. Trejybės kongregacijos – dvasine širdimi, o apie ją telkėsi prie unijos prisijungę vienuolynai Minske, Žyrovičuose, Bytenyje ir Naugarduke. 1618 m. Juozapatas tapo Polocko arkivyskupu. Tarp unijos šalininkų ir priešininkų kilus įtampai, 1623 m. jis buvo žiauriai nužudytas Vitebske. Gyvenimu ir kankinyste Juozapatas Kuncevičius pelnė šventojo šlovę, 1642 m. buvo beatifikuotas, o 1867 m. kanonizuotas ir tapo pirmuoju Abiejų Tautų Respublikoje įkurtos Graikų apeigų Katalikų (Unitų) Bažnyčios šventuoju. Šiandien karo akivaizdoje šv. Juozapato kankinystės jubiliejus įgauna ir ypatingą vienybės su Ukraina prasmę, primena mūsų bendrą istoriją.

Parodą lydi paskaitų ciklas „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“, ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai ir lauko paroda ant Vilniaus katedros šoninio fasado.

Didieji parodos partneriai – Lietuvos nacionalinis muziejus ir Lvovo nacionalinis A. Šeptyckio muziejus. Taip pat eksponuojamos vertybės iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Lietuvos valstybės centrinio archyvo, Lvovo istorijos muziejaus, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, Vilniaus universiteto bibliotekos, Vilniaus arkivyskupijos ir Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių, nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

Paroda veiks Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9) iki 2024 metų balandžio 27 dienos.

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija

Naujas ALFA kursų sezonas parapijose ir bendruomenėse laukia dalyvių

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį ir užmegzti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Dalyviai gali pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus ir rasti bendraminčių.

Kursai išdėstyti pagal pradžios datą. Informacija atnaujinta 2023 m. rugėjo 27 d.


Vilniaus Šv. Jono Teologo vienuolyne (Antakalnio g. 27):

ALFA kursas JAUNIMUI Vilniuje

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus g. 15)

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje (J. Matulaičio a. 3)

ALFA kursas SENJORAMS Vilniuje

Vilniaus Šv. Kryžiaus namuose, S. Daukanto a. 1 (įėjimas iš L.Stuokos-Gucevičiaus g. 4):


Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislavo Arkikatedroje bazilikoje (susitikimai vyks parapijos namuose Tilto g. 1A):

ALFA kursas STUDENTAMS Vilniuje

Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Vasario 16-osios g. 11)

Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius)

Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje (Medeinos g. 14, Vilnius)

 

Jeigu turite informacijos apie kitose Vilniaus arkivyskupijos parapijose vykstančius Alfa kursus, prašome pranešti el. paštu agne.markauskaite@vilnensis.lt.

Popiežius Pranciškus Pasaulinei migranto ir pabėgėlio dienai

Popiežius Pranciškus
Žinia 109-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos proga

2023 m. rugsėjo 24 d.

Laisvi pasirinkti migruoti arba pasilikti

Brangūs broliai ir seserys!

Šiandieniai migracijos srautai yra sudėtingas ir įvairialypis reiškinys, kuriam suprasti reikia kruopščiai išanalizuoti visus aspektus, būdingus įvairiems migracinės patirties etapams – nuo išvykimo iki atvykimo, įskaitant galimą grįžimą. Norėdamas prisidėti prie šių pastangų suprasti tikrovę, nusprendžiau Žinią 109-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos proga skirti laisvei, kuri visada turėtų žymėti pasirinkimą palikti savo kraštą.

„Laisvi išvykti, laisvi pasilikti“ – taip buvo pavadinta solidarumo iniciatyva, kurią prieš kelerius metus paskatino Italijos vyskupų konferencija kaip konkretų atsaką į šiuolaikinės migracijos iššūkius. Atidžiai klausydamasis dalinių Bažnyčių supratau, kad tokios laisvės užtikrinimas yra plačiai paplitęs ir bendras pastoracinis rūpestis.

„Pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“ (Mt 2, 13). Šventosios Šeimos bėgimas į Egiptą nebuvo laisvo pasirinkimo padarinys, kaip ir daugelis kitų Izraelio tautos istoriją menančių migracijų. Migracija visada turėtų būti laisvas pasirinkimas, tačiau iš tiesų daugeliu atvejų, net ir šiandien, taip nėra. Milijonus žmonių išvykti verčia konfliktai, stichinės nelaimės ar tiesiog negalėjimas oriai ir pasiturinčiai gyventi savo tėvynėje. Jau 2003 m. šventasis Jonas Paulius II teigė: „Kalbant apie migrantus ir pabėgėlius, kurti konkrečias taikos sąlygas reiškia rimtai įsipareigoti pirmiausia saugoti teisę neemigruoti, t. y. teisę taikiai ir oriai gyventi savo tėvynėje“ (Žinia 90-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos proga, 3).

Visą Žinios tekstą skaitykite Lietuvos vyskupų konferencijos svetainėje

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-14

Mielieji,

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Visą rugsėjį ji vyksta skirtingose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Šiais metais kviečiama melstis: už taiką, už pašaukimus į šeimą, pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę.

Bažnyčia jungiasi prie civilinės saugos informacinės kampanijos
Informacija po rugsėjo 6 dienos kunigų susirinkimo
Naujas ALFA kursų sezonas parapijose ir bendruomenėse laukia dalyvių
Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę, 2023 m. ruduo

Kalendorius:
Iki rugsėjo 24 d. Šventinis rugsėjis Visagino parapijoje
Iki rugsėjo 15 d. Didieji Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidai Šiluvoje
Iki rugsėjo 16 d. Europos paveldo dienų renginiai apie auksakalystę Bažnytinio paveldo muziejuje
Rugsėjo 14 d. 18.20 val. ALFA kursas pradedamas pas brolius joanitus
Rugsėjo 15–17 d. Rekolekcijos patiriantiems valgymo sutrikimus ir sergančiųjų artimiesiems
Rugsėjo 15–17 d. Studijų savaitgalis „Krikščionybė Europoje XXI amžiuje?“ Liškiavoje
Rugsėjo 15 d. 18 val. Diskusija su prancūzų filosofu ir teologu, Prancūzijos Katalikų mokslų akademijos įkūrėju Philippe Capelle-Dumont Vilniuje
Rugsėjo 15 d. 19.15 val. Choro „Østre Gausdal“ (Norvegija) koncertas Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje
Rugsėjo 16–17 d. Rekolekcijų savaitgalis vyrams „Adomai, kur esi?“
Rugsėjo 17 d. Šeimadienis Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Rugsėjo 17 d. nuo 13.00 val. Bendruomenės diena Vilniaus Kalvarijų parapijoje ir koncertas šv. Hildegardos garbei
Rugsėjo 17 d. 18.30 val. Giesmės tikėjimui katalickam priderančios. GŠ ansamblis giedos Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Rugsėjo 18 ir 25 d. 18.00 val. Nemokamos ekskursijos studentams „Vidinis Vilnius“
Rugsėjo 19 d. 19.00 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Gospel choro naujų narių atranka
Rugsėjo 22–24 d. Rekolekcijos Vilniaus Pranciškonų vienuolyne. Gyvenimo stebuklas. Ar žinai, kad esi unikalus / unikali?
Rugsėjo 23 d. 9.30 val. Kaune atsinaujinimo diena vyrams „Tėvo sūnus – daugelio tėvas“ su misionieriumi Andrew Comiskey (registracija iki rugsėjo 18 d.)
Rugsėjo 26 d. 18.30 val. Susitikimas su piligrimu, rašytoju ir aktoriumi Juozu Gaižausku Vilniaus piligrimų centre
Rugsėjo 28 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Rugsėjo 28 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Rugsėjo 29 d. 11.00 val. Kryžiaus namuose pradedamas ALFA kursas SENJORAMS
Rugsėjo 30 d. 20.00 val. Šviesa naktyje: šlovinimas, malda, adoracija Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus katedros varpinė kviečia aplankyti naują parodą-žaidimą, pristatančią miesto ir varpinės istoriją
Nacionalinė vargonininkų asociacija bažnyčios muzikus kviečia į nuotolinius lotynų kalbos kursus
Bernardinų giedojimo mokykla kviečia vyrus į vokalo pamokas
Bendruomenė „Aš esu“ renka psichoedukacinę grupę priklausomų asmenų artimiesiems
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia jungtis į įvairias grupes parapijoje
Šeimų bendruomenė „Kana“ skelbia naujo veiklų sezono planus ir veiklas
Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras organizuoja piligrimystę Tytuvėnai – Šiluva katechetams ir tikybos mokytojams
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ ieško buhalterio (-ės)
Įspūdžiai iš Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos Šeimos festivalio (nuotraukos)
Jaunimo žygio iš Vilniaus į Trakus akimirkos (nuotraukos)
Šviesos kelias Visagine (nuotraukos)

Parapijose ir bažnyčiose vyksta registracija į pasiruošimo Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentams grupes. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, teirautis zakristijose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-07

Mielieji,

iki rugsėjo 8 dienos Trakuose vyksta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Programa lietuvių ir lenkų kalbomis.

„Prašykime Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, užtarimo. Ji išstovėjo po Jėzaus kryžiumi ir vėliau stiprino kryžiaus pabūgusius apaštalus. Prašykime Marijos, kad ir mes sugebėtume jungti savo gyvenimo kryžius su Išganytojo pergalingu kryžiumi, per kurį jis sutaikė pasaulį su savimi, ir atrasti tą neišsenkamos meilės šaltinį, kuris veda į tikrąją taiką tarp žmonių ir su Dievu,“ – šv. Mišiose Trakuose sakė arkivyskupas Gintaras Grušas.

Rugsėjį ir spalį parapijos ir bendruomenės pradeda ALFA kursus, skirtus visiems, norintiems geriau pažinti krikščionybę. Tvarkaraštį pildome, kviečiame registruotis.

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaiduose
Arkivyskupo sveikinimo žodis konferencijoje Šiluvoje
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje, 2023 m. rugsėjis

Parapijose ir bažnyčiose vyksta registracija į pasiruošimo Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentams grupes. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, teirautis zakristijose.

Kalendorius:

Iki rugsėjo 24 d. Šventinis Rugsėjis Visagino parapijoje
Rugsėjo 7–15 d. Didieji Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidai Šiluvoje
Rugsėjo 8–10 d. Rekolekcijos sutuoktiniams Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne
Rugsėjo 9 d. 10.00 val. Piligrimystė Šv. Jono Pauliaus II keliu Vilniuje. Jo apsilankymo Lietuvoje 30-mečiui
Rugsėjo 10 d. Šeimos festivalis su Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija
Rugsėjo 10 d. 10.00 val. Europos paveldo diena Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčioje
Rugsėjo 12–16 d. Europos paveldo dienų renginiai apie auksakalystę Bažnytinio paveldo muziejuje
Rugsėjo 12 d. 9.00 val. Pradedamas Katalikų Bažnyčios Katekizmo kursas mamoms Vilniuje
Rugsėjo 13 d. 17.30 val. Dievo Gailestingumo vainikėliui – 88. Renginys Šv. Faustinos namelyje
Rugsėjo 13 d. 18.00 val. Šv. Mišios už nuteistuosius ir jų artimuosius
Rugsėjo 14 d. 18.20 ALFA kursas pradedamas pas brolius joanitus
Rugsėjo 15–17 d. Rekolekcijos patiriantiems valgymo sutrikimus ir sergančiųjų artimiesiems
Rugsėjo 15–17 d. Studijų savaitgalis „Krikščionybė Europoje XXI amžiuje?“ Liškiavoje
Rugsėjo 16–17 d. Rekolekcijų savaitgalis vyrams „Adomai, kur esi?“
Rugsėjo 17 d. Šeimadienis Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Rugsėjo 22–24 d. Rekolekcijos Vilniaus Pranciškonų vienuolyne. Gyvenimo stebuklas. Ar žinai, kad esi unikalus / unikali?
Rugsėjo 23 d. 9.30 val. Kaune atsinaujinimo diena vyrams „Tėvo sūnus – daugelio tėvas“ su misionieriumi Andrew Comiskey (registracija iki rugsėjo 18 d.)
Rugsėjo 28 d. 19.00 val.  ALFA kursas pradedamas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Rugsėjo 28 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Rugsėjo 29 d. 11.00 val. Kryžiaus namuose pradedamas ALFA kursas SENJORAMS

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Bernardinų bažnyčioje sekmadieniais 10.30 val. šv. Mišios verčiamos į gestų kalbą
Mažoji akademija skelbia registraciją į 2023 m. rudens semestro kursus
Šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ rudens sezono veiklos
Vilniaus Katedros jaunimas kviečia 10–14 metų vaikus jungtis į „Dievo mažutėlių“ grupelę
Trečiadienio vakarais Katedros parapijos namuose renkasi maldos grupė. Kviečia prisijungti
Bernardinai.lt pakalbino naująją Šv. Juozapo teologijos instituto direktorę dr. Ingridą Gudauskienę
Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapijoje vyks Anoniminių alkoholikų grupės susitikimai
Šv. Mišios Vilniaus Katedroje pradedant naujuosius mokslo metus (nuotraukos)
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija pradėjo naujus mokslo ir formacijos metus (nuotraukos)
Krikščioniškų šeimų bendruomenė „Namų Bažnyčia“ veiklos sezoną pradėjo švente Rudaminoje (nuotraukos)
Vilniuje palaiminti Balsių bendruomenės namai (nuotraukos)
Parapijų piligrimystės į atlaidus Trakuose: Rūdiškių; Vilniaus Šv. Jono Bosko; Vilniaus Kalvarijų; Vilniaus Katedros (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Rugsėjo mėnesio naujienlaiškis
Įvyko Carito paramos mugė „Menas dalintis“: labdara gali būti šventė
Nuotolinis seminaras nuteistųjų artimiesiems, kaip išbūti sunkiose gyvenimo situacijose

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Arkivysk. G. Grušo sveikinimo žodis konferencijoje Šiluvoje

Arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimo žodis
Konferencija „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“
2023 09 07   

Šiandien sueina lygiai 30 metų, kai šventasis popiežius Jonas Paulius II apsilankė Šiluvoje. Turime progą dar kartą permąstyti, ką jis čia kalbėjo, ir suprasti tų žodžių aktualumą ne tik ano meto aplinkybėmis, bet ir pranašišką jų svarbą mūsų dienų Lietuvai. Todėl, manau, net galėtumėm teigti, kad tikroji Šiluvos deklaracija – tai ne prieš dvejus metus primintos Bažnyčios mokymo tezės, bet Jono Pauliaus II Šiluvoje lygiai prieš tris dešimtmečius ištarti žodžiai. Šioje konferencijoje apie religijos, sąžinės, žodžio laisvę ir jos ribas verta nepamiršti šventojo popiežiaus žodžių apmąstant ne tik teisines ribas, bet ir tai, koks turėtų būti krikščionio atsakas į šią įtampą.

Jonas Paulius II atvyko į Lietuvą, kurios visuomenė buvo pasidalijusi, dažnai linkusi skirstyti savo narius į geriečius ir blogiečius. Popiežius atkreipė į tai dėmesį kalbėdamas Lietuvos dvasininkijai. Jis sakė: „Tikimės, kad jūs kantria meile ir apaštališkuoju įkarščiu padėsite atkurti savosios šalies visuomeninę ir žmogiškąją darną. Jums tenebūna nei nugalėtojų, nei pralaimėjusiųjų, o vien tik vyrai ir moterys, kuriems reikia padėti išsivaduoti iš klaidų. Tebūna vien žmonės, kuriems reikia padėti išsivaduoti iš prievartos, smurto, žmogaus teisių išniekinimo, taip pat ir psichologinių to padarinių.“

Atvykęs susipriešinimo metu, Jonas Paulius II pasirinko kalbėti apie ramybę, kurios taip išsiilgusi buvo tauta, šitiek metų kentusi žeminančią prievartą. Popiežius įvardijo, kad situacija keičiasi, čia, Šiluvoje, sakydamas: „Po tariamos gniuždančio režimo taikos pagaliau atėjo ramybė, žadanti laisvą ir tvarkingą sugyvenimą, gerbianti visus žmones ir jų teises. Tačiau Dievo Žodis šiandien mums kalba daugiau negu apie paprastą visuomeninę taiką. Jis nurodo tai, nuo ko visuomeninė taika priklauso ir kuo remiasi: Kristaus ramybę!“

„Kokia išties yra toji ramybė, kurią stengiatės užtikrinti savo šalyje? Rasi galima pasitenkinti vien paviršutine taika, kuri tik užtikrina laisvę ir demokratiškumą?“ – retoriškai klausė popiežius, atsakydamas: – „Žinoma, šitai, be jokios abejonės, vertinga, bet neatsižvelgia į didžiąsias vertybes, į moralės ir gyvenimo prasmės problemas. Senas tradicijas turinčių demokratinių visuomenių patirtis mus įspėja apie pavojų tokios dviprasmiškos taikos, paremtos minimalizmu ar moraliniu reliatyvizmu.“

„Štai kur atsiveria nuostabi proga katalikiškajai atsakomybei. Katalikai turi „atsakyti kiekvienam klausiančiam apie juose gyvenančią viltį“ (plg. 1 Pt 3, 15) ir labiau gyvenimu negu žodžiais parodyti, jog taika yra tvirta, kai remiasi tuo, kas aukštybėse, kai ją palaiko moralinės normos ir kai ji atsiveria Dievui. O jei nuklysta į religinio abejingumo ir pragmatizmo pelkę, – bematant sudūžta.“

Negalime pamiršti, kad Kristaus pergalė ir jo teikiama ramybė kyla iš mirties ant Kryžiaus ir Prisikėlimo slėpinio. Kristus atėjo skleisti Gerosios Naujienos tiesą, bet neprivertė nei žydų, nei okupantų romėnų visuomenės keisti juridinių ar moralinių struktūrų. Kristaus sekėjai pagonišką Romos imperijos visuomenę keitė pirmiausia savo pavyzdžiu. Tai buvo bendruomenė, į kurią žvelgdami pagonys matė, kaip jie vienas kitą myli. Ši bendruomenė rūpinosi apleistais vaikais, paliktais mirti pakelėse. Ši bendruomenė atsisakė kelti ranką prieš gyvybę – žudyti kūdikius. Ji rodė naują krikščioniškos šeimos pavyzdį. Ši bendruomenė ėmė rūpintis ligoniais ir vargšais.

Kokį pavyzdį rodome mes, kaip katalikų bendruomenė šiandien? Ar girdisi mūsų balsas, o dar svarbiau, ar matomi mūsų veiksmai siekiant saugoti gyvybę, stiprinti šeimas? Pasaulio dvasia siekia iš mūsų atimti drąsą veikti ir kalbėti, tačiau jei Jėzus Kristus ir jo teikiama Ramybė yra mūsų gyvenimo ir veiklos pamatas, mums nėra ko bijoti.

Tepadeda šiandienos konferencija geriau suprasti mūsų visuomenės laisvės ribas, bet kartu tegu neužgožia pagrindinės žinios, kurią popiežius Jonas Paulius II pasakė savo Šiluvos deklaracijoje: „Kristus tebūna jūsų gyvenimo, jūsų demokratijos ir ateities uola.“ Turime, pasak popiežiaus, „labiau gyvenimu negu žodžiais parodyti, jog taika yra tvirta, kai remiasi tuo, kas aukštybėse, kai ją palaiko moralinės normos ir kai ji atsiveria Dievui.“

Gero darbo konferencijoje ir tegu pamąstymai padeda sutvirtinti krikščioniško gyvenimo liudijimą mūsų visuomenės gyvenime.

Rugsėjo pradžioje – Trakinių atlaidai

2023 metų rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose vyks Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Kviečiame susipažinti su programa ir dalyvauti (programos plakatai lietuvių ir lenkų kalbomis).

Pasveikinti Trakų Dievo Motiną ir prašyti jos globos keliaus tikintieji iš Vilniaus arkivyskupijos dekanatų ir kitų Lietuvos vietų.

Atlaidai Trakuose pradedami išvakarėse, rugpjūčio 31 d., 19 val. iškilmingais mišparais.

Šeštadienį, rugsėjo 2 d., jaunimas iš visos arkivyskupijos pėsčiomis keliaus iš Aušros Vartų į Trakus (žygio pradžia – 8 val., informacija apie piligriminį žygį). 19 val. šv. Mišias aukos kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Atlaidų dienomis šv. Mišios aukojamos 10 ir 17 val. lenkų kalba, o 12 ir 19 val. lietuvių kalba. Prieš kiekvienas šv. Mišias vyks katechezės. Švenčiausiojo Sakramento adoracija kasdien vyks 20–21 val. Sutinkant pagrindinę atlaidų dieną – sekmadienį – per naktį numatyta Švč. Sakramento adoracija Trakų bazilikoje (iš rugsėjo 2 į 3 d.).

Pagrindines atlaidų šv. Mišias rugsėjo 3 d. 10 ir 12 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.

Atlaidai tęsis iki rugsėjo 8 d.

Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis auksinėmis karūnomis. Vainikavimo dieną – 1718-ųjų rugsėjo 4-ąją – lydėjo aštuonių dienų iškilmės, apeigos vyko pagal Vatikano Šv. Petro bazilikos kapitulos rekomendacijas, o Trakų Dievo Motina buvo paskelbta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės globėja.

„Menas dalintis“ – pirmoji Carito labdaros mugė Bernardinų sode

Rugsėjo 2 d. Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenė jungiasi į Sostinės dienų renginius ir kviečia į Bernardinų sode vyksiančią kūrybinių pramogų ir paramos mugę „Menas dalintis“. Joje įdomių veiklų atras tiek suaugusieji, tiek vaikai.

„Menas dalintis“ – tai galimybė atsigręžti į kiekvieną žmogų, paaukoti su malonumu ir dalintis laiku bei savo širdies šiluma.

Bernardinų sode bus veiks meno terapijos užsiėmimai „emocijų ištaškymas“, vėjo malūnėlių gaminimo dirbtuvės, žaidimų erdvės dideliems ir mažiems. Vaikus aktyviai praleisti laiką kvies profesionali meninės gimnastikos čempionė Monika Chas. Nuotaiką ir šypsenas kels kūrybingi animatoriai („Uostas“, „Linksmas lagaminas“, „Personažai.lt“).

Mugėje įsigytas gėrybes Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenė pavers konkrečiais meilės darbais gyvenimo išbandymus patiriantiems žmonėms:

  • įsigyti ledai pavirs karšto maisto lėkštėmis alkstantiems, ateinantiems į Caritą;
  • rankų darbo lietos žvakės virs mokyklinių priemonių rinkiniais dienos centrus lankantiems vaikams;
  • saldi ir lengva cukraus vata pavirs grupinėmis lietuvių kalbos pamokomis pabėgėliams;
  • ekologiški maišeliai padės suteikti saugią aplinką tėvų skyrybas patiriantiems vaikams.

Mugė veiks Vilniaus Bernardinų sode rugsėjo 2 d., šeštadienį, nuo 11 val. iki 16 val.

 „Menas dalintis“ – tai kvietimas būti drąsiais, džiugiais meno ir artimo meilės dalintojais. Nepraleiskime progos dalintis savo ištekliais, laiku, kūrybingumu ar kitomis gėrybėmis ir padėti tiems, kuriems šios paramos ir palaikymo labiausiai reikia.

Pagal Vilniaus arkivyskupijos Carito informaciją

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-08-25

Mielieji,

rugsėjo 1–8 dienomis visi laukiami Trakuose, kur vyks Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Kviečiame susipažinti su programa ir dalyvauti (programos plakatai lietuvių ir lenkų kalbomis).

Rugsėjo 2 dieną, šeštadienį, jaunimas kviečiamas į piligriminį žygį iš Aušros Vartų per Lentvarį į Trakus. Registracija į žygį vyksta iki rugpjūčio 29 dienos. Žygyje kviečiami dalyvauti jauni žmonės nuo 14 metų.

Rugpjūčio 28–30 dienomis Caritas rinks lėšas ir daiktus Ukrainos žmonėms. Prašomų paaukoti daiktų sąrašas. Paramos daiktais rinkimo vietos Vilniaus arkivyskupijoje.

Renkamos piniginės lėšos bus skirtos apgriautų namų atstatymui, ypatingai senjorų ir šeimų.
Speciali Lietuvos Caritas sąskaita – LT257300010115125026, paskirtis – „Parama Ukrainos žmonėms“.

Kalendorius:
Rugpjūčio 25–27 d. Katalikiško jaunimo dienos Šumske (lenkų k.)
Rugpjūčio 25 d. 11.30 val. Aušros Vartų vargonų koncertai
Rugpjūčio 26 d. 10.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje
Rugpjūčio 26 d. 15.30 val. Paskutinė ekskursija po parodą „THEATRUM BIBLICUM. Velykų preliudijos scenovaizdžiai“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Rugpjūčio 30 d. 13.30 val. Vilniaus arkivyskupijos Carito 35-ojo sezono atidarymo šventė „Gailestingumo (r)evoliucija“
Rugpjūčio 31 d. 12.00 val. Vasaros Vox Organi Cathedralis vargonų muzikos koncertai Katedroje
Rugsėjo 1 d. 16.30 val. Mokslo metų pradžios šventė akademiniam jaunimui Vilniuje
Rugsėjo 2–24 d. Šventinis rugsėjis Visagino parapijoje
Rugsėjo 2 d. Piligriminis jaunimo žygis Aušros Vartai – Lentvaris – Trakai’23
Rugsėjo 2 d. 11.00 val. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ paramos mugė „Menas dalintis“ Bernardinų sode
Rugsėjo 6 d. 19.00 val. Šv. Juozapato metams skirtas kariliono koncertas
Rugsėjo 12–16 d. Europos paveldo dienų renginiai apie auksakalystę Bažnytinio paveldo muziejuje
Rugsėjo 15–17 d. Rekolekcijos patiriantiems valgymo sutrikimus ir sergančiųjų artimiesiems

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras ir akademinė sielovada ieško buhalterio (-ės)
Kvietimas savanoriauti jaunimo piligriminiame žygyje į Trakus
Rugsėjo 1-osios proga Bažnytinio paveldo muziejus parengė specialių pasiūlymų visiems lankytojams
Nuo Rugsėjo Arkikatedros varpinė kvies į naują parodą apie Vilnių
Naujausias Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos leidinio „Teesie“ numeris, skirtas Vilniaus gimtadieniui
Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro naujų mokslo metų veiklos gairės
Rugsėjį – naujų narių atranka į chorą „Adoramus“
Vilnelės kultūros centras kviečia 9–12 klasių merginas į asmeninio augimo programą „Grow“
„Magnificat“ perleido pal. Teofiliui Matulioniui skirtą komiksų knygelę „Teofilius“ ir išleido 2024 m. kalendorių su sakralaus meno kūriniais
Vilniaus piligrimų centro darbuotojų viešnagė Varšuvoje (nuotraukos)
Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos animatoriai lankėsi Sicilijoje (nuotraukos)
Žolinių šventė Trakuose (nuotraukos); Kabeliuose (nuotraukos) ir Vilniuje pas pranciškonus (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Visų Šventųjų šeimos paramos centras ieško socialinio (-ės) darbuotojo (-os)
„Šeimų draugystės“ programa: Visagino ir Ignalinos ukrainiečių šeimų išvyka
Socialinis centras „Betanija“ su lankytojais įgyvendina miesto daržininkystės projektą, kurį paremti galima įsigyjant jų pagamintus „gėlių rutuliukus“ iš žemės, molio ir sėklų
Trumpas vaizdo pasakojimas apie Nuteistųjų konsultavimo centrą
Karitiečiai dalyvavo velomaratone (nuotraukos)

Parapijos ir bažnyčios pradeda skelbti apie registraciją į pasiruošimo Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentams grupes. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, teirautis zakristijose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-08-10

Mielieji,

sekmadienį Lisabonoje baigėsi Pasaulio jaunimo dienos, kuriose dalyvavo virš 500 dalyvių iš Lietuvos. Lietuvos jaunimo įspūdžiai iš Pasaulio jaunimo dienų: Jaunimo pastoracijos Lietuvoje ir Vilniaus arkivyskupijos centro paskyrose. Kitos Pasaulio jaunimo dienos vyks 2027 metais Pietų Korėjoje.

Lietuvos atstovai Lisabonoje pristatė programą anglų kalba „Dievo Gailestingumo žinia viso pasaulio jaunimui“. Apie Dievo gailestingumą kalbėjo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Per susitikimą giedojo Lietuvos jaunimo dienų choras. Aprašymas anglų kalba.

Pradėti bažnytinio tyrimo veiksmai dėl kun. Sigito Grigo netinkamo elgesio internete

Kalendorius:
Rugpjūčio 11, 18 ir 25 d. 11.30 val. Aušros Vartų vargonų koncertai
Rugpjūčio 11 d. 20.00 val. Sakralinės muzikos koncertas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
Rugpjūčio 13–20 d. Žolinės atlaidai Krekenavoje
Rugpjūčio 14–22 d. Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Rugpjūčio 15 d.:
Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmė Trakuose
Žolinės atlaidai Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
Žolinės atlaidai Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje
Rugpjūčio 17–20 d. Vyrų stovykla Palendriuose
Rugpjūčio 17, 24 ir 31 d. 12.00 val. Vasaros Vox Organi Cathedralis vargonų muzikos koncertai Katedroje
Rugpjūčio 23–27 d. Moksleivius ateitininkai kviečia į vasaros akademiją
Rugpjūčio 25–27 d. Katalikiško jaunimo dienos Šumske (lenkų k.)
Rugpjūčio 30 d. 13.30 val. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ 35-ojo sezono atidarymo šventė „Gailestingumo (r)evoliucija“

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Bernardinų giedojimo mokykla kviečia 4–17 metų vaikus ir jaunuolius mokytis giedoti
Alfa kurso centras Lietuvoje ieško naujo komandos nario (komunikacijos srityje)
Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos Vaikų dienos centras ieško socialinio (-ės) darbuotojo (-os)
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija ieško vargonininkų (-ių) ir chorų vadovų (-ių)
Šv. Dominyko šventė pas brolius dominikonus (nuotraukos)
Turgelių parapijos vaikų ir jaunimo mokyklos „Marijos vaikai“ piligriminis žygis (nuotraukos)
Marijos tarnaičių seserų piligriminė kelionė po Aukštaitiją (nuotraukos)
Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijoje – Dievo Motinos komandų veiklos pristatymas(nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Rugpjūčio mėnesio naujienlaiškis
Įvyko prie karitiečių būrio prisijungusių darbuotojų įvadiniai mokymai
Socialiniame centre „Betanija“ vyksta stalo žaidimų popietės. Kviečiama padovanoti centrui stalo žaidimų
Trumpas vaizdo įrašas apie kavinę „Agapė“
Trumpas pokalbis su ilgiausiai „Carite“ dirbančia darbuotoja Edita

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Dr. Ingrida Gudauskienė paskirta Vilniaus Šv. Juozapo teologijos instituto direktore

Dr. Ingrida Gudauskienė

Dr. Ingrida Gudauskienė, teologijos mokslų biblistikos srities daktarė, paskirta Vilniaus Šv. Juozapo teologijos instituto direktore. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas paskyrė Ingridą Gudauskienę į šias pareigas gavęs Popiežiškojo Laterano universiteto Teologijos fakulteto dekano pritarimą.

Vilniaus Šv. Juozapo teologijos institutas yra Popiežiškojo Laterano universiteto filialas Lietuvoje. Šiame institute vykdoma teologijos studijų programa, jame studijuoja Kauno bei Vilniaus kunigų seminarijų klierikai. Institutas yra viešasis kanoninis juridinis asmuo ir vadovaujasi Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodeksu, Kultūros ir ugdymo dikasterijos direktyvomis, Apaštališkąja konstitucija Veritatis gaudium ir Statutu.

Šv. Juozapo teologijos instituto direktoriaus pareigas dr. Ingrida Gudauskienė perima iš kun. dr. Vladimiro Solovejaus.

Ingrida Gudauskienė 1990–1995 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete, kur įgijo Katalikų teologijos bakalauro laipsnį. Biblijos studijų srityje specializavosi ir mokslo laipsnius įgijo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje (1999 m. – Teologijos licenciatas, biblinės teologijos specializacija; 2007 m. – Teologijos daktaras, biblinės teologijos specializacija).

Dėstytojos kelią pradėjo dar būdama studentė VDU Katalikų teologijos fakultete, kai, pakviesta tuomečio dekano prel. Vytauto Vaičiūno ir dėstytojo kun. Jono Ivanausko, 1994–1996 m. dėstė Aukštesniojoje Kauno katechetų mokykloje. 2007–2016 m. dirbo Lietuvos edukologijos universitete, Istorijos fakultete, kur vadovavo Katalikų tikybos katedrai. 2010–2016 m. biblistiką dėstė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, o nuo 2004 m. iki dabar – Vilniaus Šv. Juozapo teologijos institute. Bendradarbiauja su Lietuvių katalikų mokslo akademijos Mažąja akademija, Šeimos ir saviugdos centru „Bendrakeleiviai“.

Ingrida Gudauskienė yra mokslinių biblinių straipsnių autorė ir bendraautorė, organizavo ir dalyvavo daugelyje mokslinių konferencijų, reguliariai veda kvalifikacinius seminarus religijos pedagogams, biblinių mokymų ciklus ir rekolekcijas, dirba ekspertinį ir švietėjišką darbą, prisidėjo prie prel. Antano Rubšio ir kun. Česlovo Kavaliausko biblinio-teologinio palikimo išsaugojimo. Savanoriauja siekdama prisidėti prie Biblijos pažinimo ir jos kultūros puoselėjimo Lietuvoje.

Ingridos Gudauskienės mokslinių interesų sritys: Biblijos teksto vertimas ir interpretacija, biblinė antropologija, antikinių Artimųjų Rytų kultūrų istorija ir literatūra.

Svarbiausi mokslo darbai: biblinė studija Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse (2022 m.); Gilgamešo epas. Tekstas, biblinės paralelės ir komentaras (kartu su D. Dikevičiumi, 2017 m.); mokslinio-tęstinio leidinio Bibliotheca Sancti Josephi ir Bibliotheca Sancti Josephi Subsidia viena iš mokslinių redaktorių, sudarytojų ir autorių. Svarbiausias ekspertinis darbas – nacionalinio lygmens „Religijos studijų krypties aprašo“ parengimas (kartu su kitais ekspertais, ekspertų grupės vadovė; Studijų kokybės vertinimo centras, 2019 m.).

Kariuomenės ordinarų vyskupų susitikimas Vilniuje

NATO viršūnių susitikimo proga Vilniuje taip pat vyko Europos vyskupų konferencijų kariuomenių ordinarų susitikimas. Jo metu siekta drauge apmąstyti karių ir jų šeimų pastoracijos klausimus, broliškai dalytis patirtimi ir pastoraciniais sprendimais atsižvelgiant į dabartinę Europos situaciją, ypač karo Ukrainoje aplinkybėmis.

Vyskupus pasveikino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, CCEE (Europos vyskupų konferencijų tarybos) pirmininkas ir Lietuvos kariuomenės apaštalinis administratorius. Arkivyskupas priminė, kad šis susitikimas Vilniuje yra pirmasis CCEE organizuojamas kariuomenės ordinarų vyskupų susitikimas. Tokie susitikimai, skirti su kariniu pasauliu susijusiems pastoraciniams klausimams spręsti, bus rengiami kas dvejus metus.

Aptaręs Prahoje vykusios kontinentinės sinodo asamblėjos europinę patirtį ir pristatęs planuojamas CCEE iniciatyvas, arkivyskupas Gintaras Grušas stabtelėjo prie kariuomenės piligriminės kelionės į Lurdą – tūkstančiai jaunų kariškių kasmet vyksta į Marijos šventovę prašyti Švč. Mergelės Marijos globos ir melstis už taiką. Savo kalbą arkivyskupas baigė žodžiais: „Norime lydėti šį NATO valstybių narių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimą malda, kad jų sprendimai būtų nukreipti į bendrąjį gėrį siekiant žmonijos pažangos, stengiantis išspręsti konfliktus ir užtikrinti taiką.“

Ukrainos kapelionų vadovas t. Andrijus Zelenskis SJ kalbėjo apie kapelionų vaidmens raidą karo metu. Karo situacijoje, į kurią Ukraina pateko 2014 m. ir ypač po Rusijos invazijos 2022 metais, pasakoja jėzuitų kapelionas, matome agresiją prieš ištisas civilių bendruomenes, smurtą net prieš moteris ir vaikus; dėl jo radikaliai panaikinama erdvė ir laikas, peržengiama žmogiškumo riba, pasiekiamas tikras ontologinis žlugimas.

Tokiomis aplinkybėmis kapeliono vaidmuo – būti karo lauke, lydėti karius ir rūpintis jais dvasiškai: teikti sakramentus net tranšėjose, melstis mažose grupelėse, teikti paramą ir paguodą.

Tai tarnystė, kuri priklauso platesnei sričiai ir yra nuolatinio ugdymo dalis. Karo sukeltai netvarkai priešpastatoma paieška tvarkos, iš kurios kiltų taika, siekiant visiems įsipareigoti ieškoti tiesos, rinktis gėrį, kovoti už teisingumą, kontempliuoti grožį.“

Sarajevo arkivyskupas ir Bosnijos bei Hercegovinos kariuomenės ordinaras Tomo Vukšičius, pirmiausia remdamasis karo buvusioje Jugoslavijoje, daugiatautėje, daugiareliginėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje, patirtimi, kalbėjo apie kapelionų tarnystę ir jų situaciją teritorijose, kuriose vyko konfliktai. „Tačiau kapelionų indėlio negalima atskirti nei nuo likusios Bažnyčios, kuriai jie priklauso, nei nuo konkrečios teisinės, politinės, kultūrinės, ekonominės ir religinės situacijos visuomenėje, kurioje jie gyvena, nei nuo kariuomenės, į kurią jie siunčiami, kad teiktų dvasinę pagalbą.“

Vietovėse, kuriose konfliktas pasibaigęs, labai svarbus pastoracinis klausimas yra dvasinis palydėjimas kariškių ir veteranų, turinčių tiesioginę ir dažnai ilgametę karo patirtį, arba žmonių, kuriems dėl priežasčių, susijusių su ginkluotais konfliktais, kuriam laikui buvo atimta laisvė.

„Bosnijoje ir Hercegovinoje, – tęsė Sarajevo arkivyskupas, – per pastaruosius 30 metų padaryta nemaža pažanga atkuriant materialę gerovę, tačiau ir čia dar daug ką reikia nuveikti, o svarbiausia – gydyti psichologines žaizdas ir gilias traumas. Todėl absoliutus prioritetas yra kurti teisines, socialines, politines, kultūrines, politines, religines ir ekonomines prielaidas teisingos ir ilgalaikės taikos, pagrįstos dialogu ir visapusiška pagarba asmenų bei trijų ją sudarančių tautų teisėms. Kad tai pasiektume, būtinas konkretus visų visuomenės sluoksnių, taip pat religinių grupių, įskaitant karo kapelionus ir kitų Bažnyčių bei religijų dvasininkus, bendradarbiavimas.“

„Nepaisant sunkumų, Katalikų Bažnyčia Bosnijoje ir Hercegovinoje, – pridūrė arkivyskupas Vukšičius, – yra įsitikinusi, kad nuoširdus tarpreliginis, socialinis, politinis ir kultūrinis dialogas padėtų įtvirtinti socialinę santarvę ir skatinti bendrąjį gėrį, gydyti neramios praeities žaizdas ir stiprinti religinių bendruomenių sąmoningumą bei pašaukimą būti moraliniu orientyru. Ir iš tiesų, būtent dėl to, kad yra sunkumų, dialogas yra būtinas.“

Galiausiai kariuomenės ordinaras Italijoje arkivyskupas Santo Marcianò kalbėjo apie pastoraciją kariuomenėje, jos iššūkius ir galimybes.

„Kai kalbame apie Bažnyčios karinį ordinariatą ir pastoracijos uždavinius, kalbame apie evangelizaciją. Iš čia kyla pastoraciniai iššūkiai ir, tiesą sakant, visi iššūkiai, tenkantys mums kaip Bažnyčiai“, – sakė Italijos kariuomenės ordinaras.

„Pirmiausia esame Bažnyčia, tai gera visada pabrėžti, dalinė Bažnyčia, specialiai įsteigta teikti žmogiškąją ir dvasinę pagalbos ginkluotosioms pajėgoms. Ši dalinė Bažnyčia laikui bėgant perėjo – kaip šv. Jonas Paulius II įtaigiai paaiškino užbaigdamas pirmąjį Kariuomenės ordinariato Bažnyčios sinodą Italijoje – „nuo Bažnyčios tarnystės, siūlomos kariuomenei, prie tarnaujančios Bažnyčios, susibūrusios tarp karinio pasaulio žmonių, pašauktų vykdyti Krikštu gautą bendrąją kunigystę darbuojantis dėl taikaus žmonių sambūvio.“

Krikščionims, tęsė Marcianò, karinis įsipareigojimas yra tarnystė, tikra tarnystė, reikalaujanti didvyriškumo ir drąsos kuriant taiką.

„Ir manau, kad būtent čia glūdi mūsų užduoties esmė, stiprinama vertybių, kurias atneša karinis pasaulis: suvokti, kad kariškiai yra ne tik žmonės, kuriems siūlome paslaugą, bet ir šeima, bendruomenė, Bažnyčios dalis, tarnaujanti pasauliui.“

Šiame kontekste ir sinodiškumo, į kurį visa Bažnyčia yra pašaukta, akiratyje, Marcianò nurodo tam tikras pastoracijos kariniame pasaulyje galimybes, skirtas visiems:

Jaunimo ir ugdymo turtingumas. „Todėl Kariuomenės ordinariato Bažnyčia, jauna Bažnyčia, nes joje daugiau jaunimo, yra pašaukta kuo geriau išnaudoti šią nepaprastą savo dovaną – kartu ir didelę atsakomybę – kurdama specialias iniciatyvas, kurias siūlytų jauniems kariškiams, stengdamasi perimti mūsų kariuomenių jaunimo prasmės poreikį.“

Ekumeninė perspektyva ir tarpreliginis dialogas. „Karinis pasaulis, ypač kai kuriose šalyse ir misijose, vykdomose globojant tarptautinėms institucijoms, patiria vadinamąjį darbų ekumenizmą, kurį vėliausiai gyvenę popiežiai ne kartą nurodė ir Bažnyčios mokyme, ir konkrečiais gestais.“

Migracija ir priėmimas. „Kariuomenės įsipareigojimas įvairiose taikai palaikyti skirtose tarptautinėse misijose, kai ji padeda pabėgėliams vykdydama prevenciją ir gindama žmogaus teises, skatina mus įvertinti ne tik mūsų Italijos kariuomenės kompetenciją, bet ir jai būdingą etiką, kai ji rūpinasi teisingumo ir bendrojo gėrio, brolybės ir taikos vertybėmis – šios vertybės įmanomos tik tada, kai visa ko pagrindas yra kiekvieno žmogaus gynimas visais gyvenimo etapais ir sąlygomis bei rūpinimasis jo neatimamu orumu.“

Malda už taiką. „Jei tiesa, kad kariuomenė tarnauja taikai, ir jei tiesa, kad taika yra Bažnyčios širdyje, tai tiesa ir tai, kad Kariuomenės ordinariatas pašauktas nepaliaujamai melstis už taiką.

Pastoracija konkrečioje aplinkoje ir dvasinis palydėjimas. „Kariuomenės kapeliono tarnystė iš tiesų skirta visiems, ne tik tikintiesiems, ir jai būdingas toks dalijimasis gyvenimu, kuris pačią pastoracinę tarnystę padaro konkretesnę ir kryptingesnę. Taip mes tampame autentiška popiežiaus Pranciškaus svajota „išeinančia Bažnyčia“ su „aplinkos pastoracija“, kurios parapijos negali deramai aprėpti. Jos nereikia išrasti, bet ją būtina vertinti: galbūt tai gali būti pavyzdys besidarbuojantiems kitose srityse, ypač didžiuosiuose miestuose, kur žmonės studijų ir darbo vietose praleidžia didžiąją dalį savo gyvenimo. Gerai pagalvojus, tai pastoracija, kuri taip pat sukonkretina sinodo stilių.“

Susitikimą lydėjo daug maldos akimirkų – Aušros Vartų koplyčioje, Vilniaus katedroje ir Dievo Gailestingumo šventovėje vyskupai ir Europos kariuomenės ordinariatų atstovai ypač meldėsi už taiką Ukrainoje.

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-07-07

Mielieji,

birželio 30 – liepos 3 dienomis, Berlyno arkivyskupijoje lankėsi Vilniaus vyskupai ir arkivyskupijos bendradarbiai. Prieš septynis mėnesius Berlyno arkivyskupas Heiner Koch su bendradarbiais buvo atvykęs į Vilnių, kviesdamas Vilniaus arkivyskupiją bendradarbiauti, megzti santykius. Plačiau apie susitikimą čia.

Švenčiant Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas homilijoje priminė, kad pasitikėti Dievo žodžiu reikia ne tik asmeniniame, bet ir tautos gyvenime. Visas homilijos tekstas čia.

Gintaro Grušo žodis prie Bazilijonų vartų sveikinant Triumfo eiseną liepos 6 dieną
Vyskupo Dariaus Trijonio pamokslas viešnagės Berlyno arkivyskupijoje metu
Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, suaugusiems, šeimoms
Kunigų seminarija laukia kandidatų

Kalendorius:
Liepos 7–8 d. Ekskursijos „Sapiegos. Žemvaldžiai, politikai, mecenatai“ Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kriptoje
Liepos 8–16 d. Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai Marijampolėje
Liepos 8–12 d. Moksleivius ateitininkai kviečia į žygį Labanoro miškais
Liepos 12, 19, 26 d. 19.00 val. Tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis 2023
Liepos 13, 20, 27 d. 12.00 val. Vasaros Vox Organi Cathedralis vargonų muzikos koncertai Katedroje
Liepos 14, 21, 28 d. 11.30 val. Aušros Vartų vargonų koncertai
Liepos 16 d. Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijoje švenčiami Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai
Liepos 23 d. Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Nauja svetainė paveldas.katalikai.lt ir sąvadas Lituania Christiana
Vilniuje dienos stovyklą vaikams organizuoja saleziečiai (registracija)
Bažnytinio paveldo muziejus ieško Vilniaus katedros požemių ir varpinės administratoriaus-gido(-ės)
Vilnių su gimtadieniu sveikina Vilniaus kariliono festivalis
Vilniaus Kalvarijų parapija kviečia vykti į piligrimystę į Kryžių kalną (registracija)
Liškiavoje vyko šeimų bendruomenės „Namų Bažnyčia“ rekolekcijos (nuotraukos)
Vilniaus Kalvarijų parapijos piligrimystė į Žemaičių Kalvariją (nuotraukos)
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos komandos savaitgalis (nuotraukos)
Įspūdžiai iš Bernardinų parapijos stovyklos (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Liepos mėnesio naujienlaiškis
„Pažink Caritą“ – trumpas video apie socialinį centrą „Betanija“
Motinos ir vaiko namai nominuoti geriausių socialinių paslaugų teikėjų Vilniuje konkurse (galima balsuoti iki rugpjūčio 1 d.)
Karitiečiai susitiko su kolegomis Kijive (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-06-30

Mielieji,

liepos mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis, kad svarbiausiu gyvenimo dalyku katalikams taptų Eucharistijos šventimas, kuris iš esmės keičia žmonių tarpusavio santykius ir atveria susitikimui su Dievu ir broliais.

Liepos pirmąjį sekmadienį yra minima Globėjų diena, kurioje atkreipiamas dėmesys į šeimas, priėmusias globoti tėvų globos netekusius vaikus. Melskimės už tas šeimas, kurios atvėrė savo namus ir širdis vaikų globai.
Melskimės ir už tas šeimas, kurios galėtų imtis vaiko globos.

Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, suaugusiems, šeimoms
Kunigų seminarija laukia kandidatų

Kalendorius:
Liepos 1 d. 8.00 val. Kryžiaus Kelias Vilniaus Kalvarijose
Liepos 3–6 d. Piligriminis žygis Eišiškės-Aušros Vartai
Liepos 5, 12, 19 ir 26 d. 19.00 val. Tarptautinio Vilniaus kariliono festivalio koncertai
Liepos 6 d. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Iškilmingos šv. Mišios Katedroje
Liepos 7–8 d. Ekskursijos „Sapiegos. Žemvaldžiai, politikai, mecenatai“ Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kriptoje
Liepos 7, 14, 21 ir 28 d. 11.30 val. Aušros Vartų vargonų koncertai
Liepos 8–16 d. Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai Marijampolėje
Liepos 8–12 d. Moksleivius ateitininkai kviečia į žygį Labanoro miškais
Liepos 13, 20, 27 d. 12.00 val. Vasaros Vox Organi Cathedralis vargonų muzikos koncertai Katedroje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Naujuoju Vilniaus dominikonų vienuolyno prioru išrinktas Jokūbas Marija Goštautas
Bernardinų giedojimo mokykla kviečia vaikus ir jaunuolius (4–15 metų) prisijungti
Rudenį Ramintojos erdvėse vyks kūrybinės dirbtuvės apie kompleksinę socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje – paroda apie pal. Karolio Akučio surinktus Eucharistinius stebuklus iš viso pasaulio
Nuo rugsėjo „Vilnelės“ kultūros centras atveria studenčių bendrabutį
Ateitininkų federacija ieško generalinio (-ės) sekretoriaus (-ės)
Į Vilniaus benediktinių Šv. Kotrynos bažnyčios didįjį altorių sugrąžinti du Simono Čechavičiaus tapyti paveikslai(nuotraukos)
Bažnytinio paveldo muziejaus ekskursija Kaltanėnų bažnyčioje (nuotraukos)
Akimirkos iš parodos „Dvylika. Iliustracijos ir komiksai“ atidarymo Bažnytinio paveldo muziejuje (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro savanorių ir bendradarbių piligrimystė į Seinus (nuotraukos)
Katedros bendruomenės savanorių piligrimystė į Agloną (nuotraukos)
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija šventė 5 metų gimtadienį (nuotraukos)
Mokslo metų uždarymo šventės Vilniaus kunigų seminarijoje nuotraukos
„Namų Bažnyčios“ metinė šventė (nuotraukos)
Pal. Jurgio Matulaičio draugija šventė 15 metų veiklos sukaktį (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Nuteistųjų konsultavimo centras ieško socialinio(-ės) darbuotojo(-os) / nuteistųjų integracijos specialisto(-ės)
Socialinis centras „Betanija“ ieško naujo komandos nario – socialinio(-ės) darbuotojo(-os)
„Betanijoje“ – susitikimas su programos „Šeimų draugystė“ dalyviais ir koncertas (nuotraukos)
„Betanija“ ieško savanorių-vežėjų, galinčių padėti išvežioti maistą
Programos „Šeimų draugystė“ dalyviai keliavo į Lietuvos pajūrį (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-06-08

Mielieji,

sekmadienį švęsime Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines). Iškilmingas šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 12.30 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Po jų – Eucharistinė procesija nuo Katedros iki Aušros Vartų.

Šventasis Tėvas birželį kviečia melstis, kad tarptautinė bendruomenė konkrečiais veiksmais stengtųsi panaikinti kankinimus ir užtikrintų pagalbą aukoms bei jų artimiesiems.

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus širdžiai. Kviečiame bažnyčiose, bendruomenėse ar namuose melstis birželines pamaldas.

Kunigų skyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2023 m. birželis
Vilniaus arkivyskupijoje – keturi naujai įšventinti diakonai
Arkivyskupo Gintaro Grušo žinia apie kunigo Kęstučio Palikšos atvejį
Informacija po Lietuvos vyskupų konferencijos posėdžio
Pasaulinis Gailestingumo kongresas 2026 metais vyks Vilniuje
Arkivyskupas Gintaras Grušas dar kartą susitiko su Konstantinopolio Patriarchu Baltramiejumi

Kalendorius:
Birželio 8, 15, 22 ir 29 d. 12.00 val. Vasaros Vox Organi Cathedralis vargonų muzikos koncertai Katedroje
Birželio 9 d. 11.30 val. Aušros Vartų vargonų koncertai
Birželio 11 d. Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės) Vilniuje
Birželio 11 d. 13.00 val. Paveldo festivalyje Heritas Švenčionėliuose – ekskursijos po bažnyčią
Birželio 13 d. 19 val. Paramos koncertas „Ir atnaujinkime Šv. Kazimiero bažnyčios veidą“
Birželio 14 d. 19 val. „Baltijos malda“ Gedulo ir vilties dienai Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Birželio 15, 22 ir 29 d. 18.00 val. Pažink Ramintoją. Ekskursija Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Birželio 16, 23, 30 d. 11.30 Aušros Vartų vargonų koncertai
Birželio 16 d. 19.00 val. Meditacijos Mergelei Marijai. Grigališkųjų giesmių ir vargonų muzikos koncertas Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje
Birželio 22–25 d. Tylos rekolekcijos jaunimui (18–35 metų) Palendriuose

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Kunigų seminarija laukia kandidatų
„Dvylika. Iliustracijos ir komiksai“ – nauja paroda Bažnytinio paveldo muziejuje
Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, suaugusiems, šeimoms
Kun. Alessandro Barelli SDB apie Romoje vykusią Popiežiškųjų misijų draugijų asamblėją
Kun. G. Satkauskas: ligos kryžiaus visi bijome, bet gulint ligoninės lovoje jis gali tapti artimiausiu bičiuliu 
Lietuvių katalikų mokslo akademija skirs premiją už geriausią magistro darbą
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje pradėjo veikti Išklausymo tarnystė. Savanoriai laukia antradieniais
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ skelbia rudens sezono veiklas
Nuotraukos iš Sekminių Vilniaus Kalvarijose
Šv. Jono kontempliatyviosios seserys išleido knygą „Vienuolynų sodai ir augalai“
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras surengė: misijų dieną Rūdiškių parapijoje (nuotraukos) ir savaitgalį apie šlovinimą (nuotraukos)
Studentų Laudato Si‘ klubas surengė pokalbį „Antropocentrizmo problema: ar žmogus yra svarbiausias kūrinijoje?“(nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ naujienos:
Įvyko metinė šventė „Atpažinti gėrį ir grožį“ (nuotraukos)
Septintoji parapijų animatorių laida baigė mokymus (nuotraukos)
Nuteistųjų konsultavimo centras pristatė knygą „Mes, nuteistieji“
Žvakių dirbtuvės kviečia įsigyti žvakes, pagamintas iš bažnyčiose surinktų vaško likučių

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info

Arkivyskupo Gintaro Grušo žinia apie kunigo Kęstučio Palikšos atvejį

Ką besakyčiau, tai neatpirks žalos, kurią padaro netinkamas dvasininkų ar kitų Bažnyčios tarnautojų elgesys su nepilnamečiais ir pažeidžiamaisiais. Tai nekompensuos  skriaudos, padarytos  nusikaltimų aukoms, visai Bažnyčios bendruomenei, visuomenei. Tai nepateisins ir nežinojimo.

Vis iš naujo stengiuosi prisiminti tikslius faktus ir aplinkybes, kurias turėjau girdėti po kratos, įvykusios kurijoje, kanclerio kabinete.

Sužinojęs apie kratą, neišsiaiškinau tikrųjų kratos priežasčių, kokie rimti kaltinimai kunigui slypi už šio kratos veiksmo, o ne tik finansinės problemos. Tą dieną kurijoje dėl įvairių įsipareigojimų nebuvo nė vieno vyskupo.

Mano kaltė, kad neįsigilinau, neuždaviau svarbių, nors ir sunkių, klausimų kunigui Kęstučiui ir neišgirdau jo atsakymų. Gailiuosi, kad to nepadariau laiku.

Atsiprašau jaunuolio, kuris patyrė iš kunigo tai, ko neturėjo patirti.

Atsiprašau tikinčiųjų bendruomenės, brolių kunigų, kurie siekia eiti šventumo keliu. Atsiprašau visų, kurie jaučiasi išduoti, nuvilti Bažnyčios.

Aš, kaip ganytojas, kuriam patikėta vyskupija, nesugebėjau būti geras ganytojas – matyti visus man patikėtus, apsaugoti silpnuosius.

Atsiprašau, kad dvasininko nuodėmės ir nusikaltimai papiktino visuomenę. Atsiprašau, kad papiktino žmones ir tai, jog ši problema – kunigo Kęstučio nusikaltimas – nebuvo Bažnyčios pastebėta kuo anksčiau, tinkamai įvertinta, ištirta, atstatytas teisingumas, pagelbėta aukai.

Noriu patikslinti informaciją:
Mano nebuvimas šiomis dienomis, kaip jau buvo sakęs vyskupas Arūnas, – buvau išvykęs, o grįžus vyko vidinis tyrimas, dėl kurio tik pastarosiomis dienomis gavome aiškumą.

Krata, kuri vyko kurijoje, truko 13 minučių, jos metu nieko nerasta ir nieko nepaimta. Dabar matome, kad nors teismo nutarime nebuvo pareigos kurijos atstovui dalyvauti kratoje, atvykę pareigūnai ėmė ieškoti vyskupo, kuris galėtų dalyvauti. Kadangi nė vieno vyskupo nebuvo, pareigūnai telefonu susisiekė su vyskupu Darium. Jis paprašė tuo metu Ekonomo Tarnyboje buvusio advokato nueiti į vietą. Tai buvo su arkivyskupija bendradarbiaujantis advokatas.

Po kratos vyskupus pasiekė žinia, kad tai susiję su asmenine finansine byla ir kažkokiu šmeižtu. Apie įvykusį nuosprendį ir bylų baigtis negavome informacijos nei iš kunigo Kęstučio, nei iš teisėsaugos.

 

Per pastaruosius metus patvirtintos Gairės, kurios pradėtos įgyvendinti. Turime toliau veikti, kad vaikai ir pažeidžiamieji bei jų artimieji jaustųsi saugūs Bažnytinėje aplinkoje, kad visi būtų saugūs.

Akivaizdu, kad esamos priemonės mūsų vyskupijoje, kaip apsaugoti nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis nuo smurto, veikia nepakankamai. Vien gairių neužtenka.

Subursiu komandą, kurios prašysiu padėti sukurti efektyvią prevencijos, pranešimų apie nederamą elgesį ir pagalbos aukoms sistemą. Kitose šalyse yra sukurtų ir veikiančių struktūrų, iš kurių galime perimti patirtį.

Bet kokios priemonės, net ir griežčiausios tvarkos, mokymų programos bus bevaisės, jei nebus reguliariai tikrinamas jų įgyvendinimas. Bent kartą metuose atsiskaitysime visuomenei apie atliktas veiklas, esamą situaciją.

Šiam keliui, kuris nebus lengvas, reikės visų mūsų susitelkimo: psichologų, teisininkų, kitų specialistų įsitraukimo; bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis; finansinių ir kitų išteklių. Ačiū tiems, kurie jau atėjo su šia pagalba, ačiū ir už kritiką.

Vakar išsiunčiau Vyriausybei laišką, prašydamas įgyvendinti tarptautinėje sutartyje su Šventuoju Sostu numatytą bendradarbiavimą, kad valstybė informuotų apie visus atvejus, kai kunigai yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn.

Bažnyčia yra nusidėjėlių bendruomenė, kuri su Dievo pagalba siekia šventumo, bet šis atvejis primena atgailos, atsivertimo ir atsinaujinimo būtinybę, svarbą laikytis Dievo įsakymų ir siekti šventumo Bažnyčioje.

Tiek Bažnyčioje, tiek visoje mūsų visuomenėje turime atkreipti dėmesį į rimtas problemas: pedofilijos problemą, kuri yra per dažnai nuslepiama, ir pornografijos problemą, kurios aukos yra ir tie, kurie filmuojami (pirmiausia nepilnamečiai, bet ir suaugę žmonės), ir tie, kurie pakliūva į pornografijos priklausomybės liūną.

Šis atvejis mums primena ištikimybės savo duotoms priesaikoms svarbą – tiek kunigystėje, tiek pašvęstajame gyvenime, tiek santuokoje.

 

Noriu padėkoti žurnalistui, kuris iškėlė šią žinią į viešumą.

Ir noriu padėkoti Vilniaus apygardos prokuratūrai, kuri, remiantis tarptautine sutartimi, šią savaitę perdavė bylos medžiagą mūsų tribunolui, kas labai padės skubiam kanoninio tyrimo vykdymui.

Kviečiame pranešti apie patirtus ir žinomus nusikaltimus tiek teisėsaugos institucijoms, tiek Bažnyčios tyrėjams.

Arkivyskupas Gintaras Grušas

Informacija po Lietuvos vyskupų konferencijos posėdžio

2023 m. gegužės 29–31 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, S. Bužauskas, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Vyskupai aptarė Bažnyčią ir visuomenę sukrėtusią žinią apie kun. K. Palikšos padarytą nusikaltimą, už kurį jam buvo teisėsaugos institucijų skirta bausmė. Ganytojai labai apgailestauja ir visų atsiprašo dėl padaryto didelio papiktinimo, pakertančio pasitikėjimą. Vyskupai yra pasiryžę bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis ir kompetentingais specialistais, kad būtų kiek įmanoma užkirstas kelias panašiems nusikaltimams, tinkamai ir operatyviai reaguojama į gautus pranešimus, pagelbstima aukoms ir padedama nusikaltusiems prisiimti atsakomybę. Vilniaus arkivyskupo pranešimas šiuo klausimu numatomas penktadienį, birželio 2 d.

Daugiau apie plenarinį posėdį Lietuvos vyskupų konferencijos puslapyje

Apie žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Vilniaus arkivyskupijos kunigą

Vilniaus arkivyskupijos kurija, reaguodama į žiniasklaidoje pasirodžiusią publikaciją apie Vilniaus arkivyskupijos kunigą Kęstutį Palikšą, praneša:

Šiandien gavę žiniasklaidos pateiktą informaciją, aiškinamės situaciją ir pradedame tyrimą bei prašysime teisėsaugos pateikti medžiagą. Iki šiol kurija nebuvo gavusi pranešimo apie tai.

Pagal Kanonų teisės kodeksą ir kitus Bažnyčios dokumentus, gavus pranešimą dėl nederamo kunigo elgesio su pažeidžiamais asmenimis, Bažnyčioje vyksta informacijos vertinimas, tyrimas.

Kunigas Kęstutis Palikša šįryt pranešė, kad nusišalina nuo visų pareigų Bažnyčioje, ir teigia, kad daug dalykų publikacijoje yra melagingi ir neatitinka tikrovės. Arkivyskupas nusišalinimą priėmė, kol vyksta Bažnyčios tyrimas. Apie tyrimo rezultatus bus pranešta.

Nukentėję nuo dvasininkų nepilnamečiai ir pažeidžiami asmenys ar apie tokius nusikaltimus žinantys, kviečiami kreiptis tiek į vyskupijose paskirtus tyrėjus, tiek į teisėsaugos institucijas (Vilniaus arkivyskupijoje adresas pranešimams – tyrimas@vilnensis.lt).

Bet koks mažutėlių skaudinimas yra skausmas visai Bažnyčios bendruomenei.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-05-18

Mielieji,

Gegužės 22–28 dienomis Vilniaus Kalvarijose iškilmingai bus švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė.

Sekminių atlaidų Kalvarijose programa lietuvių ir lenkų kalbomis skelbiama Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) parapijose svetainėje. Taip pat kviečiami registruotis savanoriai, galintys talkinti bendruomenei atlaidų metu.

Vilniaus arkivyskupijos parapijos, bendruomenės, organizacijos organizuoja vasaros stovyklas vaikams, jaunimui, šeimoms. Skelbiame sąrašą ir kviečiame išsirinkti vasaros stovyklą.

Gegužė – mėnuo Švč. Mergelės Marijos garbei
Informacija norintiems stoti į kunigų seminariją

Kalendorius:
Gegužės 20 d. 15.30 val. Ekskursija Vilniaus senamiestyje „Unikali unija“, skirta Šv. Juozapato Kuncevičiaus metams
Gegužės 21 d. Pasaulinė socialinio komunikavimo diena
Gegužės 21 d. Misijų diena Rūdiškėse su Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centru
Gegužės 21 d. 14.30 val. Sekmadinio popietė vyrams Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijoje
Gegužės 21 ir 27 d. 17.00 val. Gegužinės pamaldos VU Botanikos sode Kairėnuose
Gegužės 22–28 d. Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 23 d. 18.00 val. Liongino Virbalo SJ knygos „Sekmadienių stabtelėjimai. Evangelijų meditacijos“ pristatymas Lojotekoje
Gegužės 23 d. 19.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje
Gegužės 23–24 d. Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijoje atlaidai ir giesmių Marijai vakaras
Gegužės 24 d. 15.00 val. Nuteistųjų konsultavimo centro išleistos knygos „Mes nuteistieji“ pristatymas Ramintojos bažnyčioje
Gegužės 24 d. 18.00 val. Choro „Aidija“ paskaita-koncertas, skirtas šv. Juozapato metams
Gegužės 26 d. 18.00 val. Maldos vakaras su Marcin Zieliński Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 27 d. 10.00 val. 90 metų Šv. Faustinos atvykimui į Vilnių. Gailestingumo kelias
Gegužės 28 d. 17.00 val. Gegužinės pamaldos VU Botanikos sode Kairėnuose
Gegužės 31 d. 13.00 val. Šv. Kryžiaus namuose susitikimas senjorams, kaip atpažinti ir išvengti sukčių
Birželio 2 d. 14.00 val. Vilniaus arkivyskupijos Carito metinė šventė: atpažinti gėrį ir grožį

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Bažnytinio paveldo muziejus ieško naujų kolegų (-ių): komunikacijos koordinatoriaus (-ės), parodų kuratoriaus (-ės), rinkinių kuratoriaus (-ės)
Naujas žurnalo „Magnificat vaikams“ Gegužės–birželio numeris
Vilniaus šv. Kryžiaus namuose baigėsi antrasis „Alfa kurso senjorams“ sezonas (atsiliepimai)
Popiežius po bendrosios audiencijos palaimino klierikus, netrukus tapsiančius diakonais (nuotraukos)
Grupės, vykstančios į Pasaulio jaunimo dienas, susitinka ir ruošiasi piligrimystei: Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centreVilniaus akademinės sielovados centre (nuotraukos)
Į Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią sugrįžo vargonai
Vilniaus Balsių bendruomenėje vyko Gegužinių šventė (nuotraukos)
Fatimos Dievo Motinos žiburių procesija Pašilaičių gatvėmis Vilniuje (vaizdo medžiaga)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Kviečia prisijungti į savanorių gretas
Žvakių dirbtuvės surenka vaško likučius iš išdegintų maldos žvakelių bažnyčiose ir išlieja naujas žvakutes
Programos „Šeimų draugystė“ susitikimai Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Ignalinoje
Visų Šventųjų šeimos paramos centras ieško savanorių vasaros stovykloms
Užsieniečių integracijos programos balandžio mėnesio ataskaita
Nuteistųjų konsultavimo centras kviečia nuteistųjų artimuosius į nuotolinius mokymus „Nepripažinta netektis – gyvas, bet nubaustas“

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info