Sinodinio kelio žingsniai Vilniaus arkivyskupijoje

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS SINODINIO KELIO KOMANDA

Koordinatoriai – vysk. Arūnas Poniškaitis ir Agnė Markauskaitė

Živilė Peluritienė, Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorė

Kun. Adžej Šuškevič, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius

Ses. Gintautė Giedrimaitė, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė

Kristina Trinkūnaitė, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovė

Raimonda Kuklienė, Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro vadovė

Algis Petronis, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovas

Ses. Jolita Matulaitytė, Vilniaus arkivyskupijos Caritas vadovė

Matas Macevičius, Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas

Lina Šapauskienė, Vilniaus piligrimų centro vadovė

 

Pagalba parapijoms ir bendruomenėms iš vyskupijos sinodinio kelio komandos:

 1. Mokymai koordinatoriams (gruodžio pradžia)
 2. Mokymai moderatorioms, kaip dirbti su grupele (sausio pradžia)
 3. Pasiūlymai, kaip organizuoti susitikimus
 4. Informaciniai paruoštukai
 5. Nuotolinės konsultacijos

 1. Pagalba viso proceso metu

 

Susisiekime: sinodas@vilnensis.lt


Kiekviena parapija, bendruomenė, organizacija yra kviečiama paskirti Sinodinio kelio koordinatorių (-ius) bei atrasti moderatorius, kurie galėtų vesti sinodinius susitikimus.

PARAPIJOS / BENDRUOMENĖS KOORDINATORIAUS UŽDUOTYS:

 • būti pagrindiniu pagalbininku kunigui parapijoje Sinodo reikalais
 • kartu su kunigais ir parapijos bendruomene suplanuoti, kokiu būdu, intensyvumu sinodinis kelias vyktų parapijoje
 • burti / sukviesti Sinodo grupeles, kuriose vyktų susitikimai
 • surasti moderatorius grupelėms
 • skleisti žinią, kad pasiektume ne tik bendruomenės narius
 • susitikimų metų gautas įžvalgas surinkti ir pateikti vyskupijai

Susitikimo moderatoriaus užduotis – suorganizuoti ir pravesti grupės susitikimą sinodo klausimais, užrašyti pagrindines grupės įžvalgas, jas pateikti vyskupijai ir / ar parapijai.