Pasiūlymai sinodo susitikimams

Prie Lietuvos vyskupų konferencijos suburta Sinodo kelio Lietuvoje koordinacinė komanda kas mėnesį rengia po vieną pasiūlymą susitikimui.

Lapkričio-gegužės mėnesiais bus parengti 7 susitikimai šiomis temomis:

 1. Kelionės bendrakeleiviai (jau paskelbta)
 2. Įsiklausymas ir kalbėjimas (jau paskelbta)
 3. Šventimas
 4. Atsakomybė už bendrą misiją
 5. Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas
 6. Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas
 7. Sinodalumo ugdymas

Kiekviena tema:

 • Trumpas video filmukas ~7 min
 • Parinkta Dievo žodžio ištrauka, meditacija
 • Tekstas su klausimais
 • Skaidrės (moderatoriui ir grupei)
 • Detalus susitikimo eigos aprašymas

Temos skelbiamos kas mėnesį sinodas.katalikai.lt, skiltyje „Temos“.


Susitikimų įžvalgos apibendrinamos ir perduodamos vyskupijos sinodinei komandai (forma įžvalgų pasižymėjimui), vienu iš šių būdų (per tris dienas po susitikimo):

 • google forma (nuoroda bus randama vilnensis.lt -> sinodas)
 • el. paštu sinodas@vilnensis.lt
 • adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.

 

Šį variantą parengė Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda (gali būti pritaikomas atitolusiems nuo Bažnyčios, retai besilankantiems).

Temas ir klausimus šiam susitikimui pasirikti galima iš šio sąrašo.

Trukmė ~ 1,5 val.

Optimalus grupės dydis: 5-7 asmenys. Jei bendrai susitikime dalyvauja daugiau žmonių – reikėtų juos paskirstyti į grupeles, kiekvienai iš jų reikalingas moderatorius

Pasirengimas:
 • pakviesti žmones iš anksto (patartina išsiųsti jiems ir susitikimo klausimus)
 • paskirti moderatorių (-ius)
 • patalpoje turėtų būti pakankamas skaičius kėdžių
 • patartina turėti Šventojo Rašto knygų (arba atspausdintų ištraukų kopijų) ir Sinodo maldą
 • turėti susitikimo klausimus dalyviams (atspausdintus ar matomus ekrane)
 • jaukumo suteiktų kava, arbata, sausainiai (pagal galimybes)
 • dalyviams galima pasiūlyti popieriaus užrašams ir rašymo priemones
 • paruošti vardų korteles (jei reikia)
Susitikimo eiga (kiekvienas punktas detalizuotas žemiau):

00.00 – 00.10 Pasisveikinimas, susipažinimas. Sinodo malda
00.10 – 00.20 Kas yra Sinodas? Pristatymas
00.20 – 00.30 Kaip vyks šis susitikimas? Procesas ir pagrindinės bendravimo taisyklės
00.30 – 01.20 Pokalbis grupėje
01.20 – 01.30 Padėka. Malda. Atsisveikinimas

00.00 – 00.10 Pasisveikinimas, susipažinimas. Sinodo malda

 • pagirtina pradėti numatytu laiku
 • pasveikinami susirinkę dalyviai
 • moderatorius prisistato pats ir pakviečia prisistatyti visus dalyvius (bent vardais). Jeigu iš pradžių susitikime dalyvauja daug žmonių ir į grupeles skirstysis vėliau – susipažinimą galima nukelti prieš pokalbį mažoje grupėje
 • pakviečiama susitikimą pradėti Sinodo malda 
 • pristatomas susitikimo tikslas, trukmė, eiga

00.10 – 00.20 Kas yra Sinodas? Pristatymas

 • glaustai pristatoma Sinodo esmė (galima naudotis arkivyskupijos komandos parengtomis skaidrėmis ar tekstu)

00.20 – 00.30 Kaip vyks šis susitikimas? Procesas ir pagrindinės bendravimo taisyklės

 • (susipažįstama, jei to nepadaryta anksčiau)
 • netrukus vyks pokalbis grupėje, todėl svarbu apsibrėžti pagrindines bendravimo taisykles:
  • elgsimės vienas su kitu ir tuo, ką kas sako, pagarbiai ir jautriai
  • vienu metu kalbės vienas žmogus. Mes visi klausysimės atvirai
  • kartais nutrauksime pokalbį, kad apmąstytume ir / ar pasimelstume
  • vengsime ginčų ar komentarų, kuriais siekiama įtvirtinti, įteigti savo požiūrį
  • neviršysime pasisakymui skirto laiko, kad visi turėtų laiko pasidalinti
  • kalbėsime po vieną kartą, kol kiti dalyviai nepasidalino savo mintimis
  • laikysimės konfidencialumo, jei grupės dalyvis papasakos ką nors apie save, tai liks grupėje, niekam kitam nepasakosim. Galima dalintis savo patyrimais, įžvalgomis, jausmais
  • esmines pokalbio įžvalgas ir atsiliepimus užrašysime ir perduosime vyskupijos sinodinio kelio komandai (nenurodant dalyvių pavardžių)  

00.30 – 01.20 Pokalbis grupėje

Pristatomi pokalbio klausimai: (klausimus pasirinkite iš sąrašo arba sugalvokite savo)

Pokalbis grupelėje trunka apie valandą ir apima tris ratus:

Pradžioje galima perskaityti parinką Šventojo Rašto ištrauką (ištraukų pasiūlymai), po to skiriama laiko dalyviams tyloje dar kartą pamąstyti apie klausimus, galima pasiūlyti pasižymėti pastabas užrašuose, kad būtų lengviau kalbėti. (~3 min)

 • Pirmame rate kiekvienas per vienodą laiko tarpą pasidalija savo įžvalgomis, maldos vaisiais apie klausimus. Šiame rate nediskutuojama, visi dalyviai įdėmiai klausosi vienas kito. (bendrai ~15 min, kiekvienam ~2-3 min)
 • TYLA (skirta apmąstyti išgirstas mintis) (~1 min)
 • Antrame rate dalyviai pasidalija, kas patraukė jų dėmesį per pirmąjį ratą (bendrai ~15 min, kiekvienam ~2-3 min)
 • TYLA (~1 min)
 • Trečiame rate dalyviai apmąsto tai, kas iškilo pokalbyje ir kas juos labiausiai sujaudino. Pažymimos naujos įžvalgos ir net neišspręsti klausimai. Įžvalgas ir mintis būtina užsirašyti. Dalyviai turėtų nuspręsti, kokius atsiliepimus jie norėtų pateikti arkivyskupijos komandai. (~15 min)

01.20 – 01.30 Padėka. Malda. Atsisveikinimas

 • trumpai primenama, kas buvo nuveikta
 • padėkojama už dalyvavimą,
 • pristatoma kito susitikimo data ir tema (jei numatyta)
 • galima pabaigti malda ar giesme
Po susitikimo:

Apibendrinamos ir perduodamos susitikimo įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), vienu iš šių būdų (per tris dienas po susitikimo):

 • google forma (nuoroda bus randama vilnensis.lt -> sinodas)
 • el. paštu sinodas@vilnensis.lt
 • adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.
Papildomi patarimai:
 • galima paprašyti žmones užsiregistruoti, palikti kontaktus, jei norėtų gauti tolimesnę informaciją apie bendruomenės veiklą / sinodo naujienas
 • galima patalpoje pakabinti Sinodo logotipą-plakatą, rodyti jį ekrane
 • galima turėti dalomosios medžiagos apie parapijos / bendruomenės veiklas

Lenkakalbėms bendruomenėms siūlome:

 • Buivydžių parapijos siūlomą susitikimų medžiagą (7 temos ir klausimai) (parsisiųsti
 • Bažnyčios Lenkijoje parengtą susitikimų medžiagą visoms 10 temų (parsisiųsti pdf) (pristatytų Vademekume). Kiekvienai temai paruošta: Evangelijos ištrauka ir refleksija; malda; klausimynas.

Vilniaus arkivyskupijoje rekomenduojame grupelės įžvalgas pasižymėti iškart po pasikalbėjimo ir pateikti ne vėliau nei trečią dieną po susitikimo.

Dėkojame už Jūsų norą keliauti drauge!

Vilniaus arkivyskupijoje sinodinio susitikimo grįžtamojo ryšio atsiliepimai, įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), perduodami vienu iš šių būdų:

google forma
– el. paštu sinodas@vilnensis.lt
– adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.

PLAČIAU APIE ĮŽVALGAS

Stalo žaidimas vaikams „Žąsys“, pritaikytas Sinodo temai (pagal Palencijos arkivyskupijos, Ispanija) pasiūlymus.

Atsispausdinti paruošta schema (A4 formatu ir A3 formatu) ir taisyklės.

Žaidžiant reikia turėti žaidimų kauliuką ir figūrėles.

Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras parengė metodinę medžiagą, kaip organizuoti sinodinius susitikimus su jaunuoliais progimnazijose ir gimnazijose. Visi pasiūlymai skelbiami Katechetikos centro puslapyje čia.

Paaugliams (nuo 14 metų) ir studentams, ypač tiems, kurie nėra aktyvūs Bažnyčios nariai,

prieš pradedant kalbėjimą apie klausimus (po Šventojo Rašto ištraukos), įtraukti „apšilimo“ veiklą:

 1. Pakviesti parašyti 7 asociacijas, susijusias su Bažnyčia

Asociacija – tai sąryšis tarp atskirų daiktų, vaizdų ar žmonių, kuris atsiranda matant šiuos daiktus / vaizdus / žmones kartu tiek gyvai, tiek medijose. Asociacijos gali būti suformuotos visuomenės arba asmeninės patirties. Pavyzdžiui: Mokykla man asociuojasi su stipriu skambučio garsu, šiltomis bandelėmis, daug skaičių. Atostogos man asocijuojasi su močiute, lietumi, ežeru, ilgu miegu. Lemputės man asocijuojasi su šv. Kalėdomis, jaukumu, Trakų ežero pakrante ir t.t.

 1. Pabraukti tas aociacijas, kurios yra susiformavusios iš jų asmeninės patirties

Kaip atskirti, kuri asociacija yra suformuota mano asmeninės patirties? Iš patirties kylančių asociacijų pavyzdžiai: mano pasirinkta bažnyčios asociacija yra muzika, nes, kai užėjau į bažnyčią, man labai patiko, kaip giedojo choras; mano pasirinkta bažnyčios asociacija yra kunigas, nes kartą į mūsų mokyklą buvo atvykęs kunigas, kuris pasakojo įdomią istoriją. Jei asocijacija kyla iš filmų, straipsnių ir kitų medijos kanalų – ji nėra suformuota asmeninės patirties.

 1. Pasidalinti įsimintiniausia patirtimi. 

Tuomet jau galima pereiti prie susitikimo klausimų aptarimo dalies

*** 

Kitas „apšilimo“ variantas – pasiūlyti įsižiūrėti į paveikslėlį, kuriame vaizduojamas baseinas ir įvairūs žmonės, bei pakviesti įsivaizduoti, jog baseinas yra Bažnyčia. Kuris personažas atspindėtų Jūsų santykį su Bažnyčia? Kiekvienas pakviečiamas papasakoti, kurį personažą pasirinko ir kodėl. Jei tokio personažo nėra, tuomet galima jį sukurti.


Medžiaga sinodiniam keliui su neįgaliaisiais (JAV, Newarko arkivyskupijos medžiaga anglų kalba)


Bendra veikla, pavyzdžiui, piligriminė kelionė, socialinės ar karitatyvinės iniciatyvos ar tiesiog pavalgymas drauge. Tai ne tik didintų dalyvių tarpusavio pasitikėjimą, bet ir galėtų paskatinti į dalyvavimą įsitraukti tuos, kuriuos labiau traukia ne intelektualinės diskusijos, bet praktinė veikla.


Vakarienė – Sinodo klausimus galima aptarti ir šeimos, draugų, bičiulių vakarienės metu. Greičiausiai griežtos susitikimo struktūros išlaikyti nepavyks, tačiau svarbu, kad ir neformalios vakarienės metu būtų moderatorius, kuris pristatytų Sinodo esmę, pakviestų kiekvieną pasidalinti mintimis duotais klausimais, pasižymėtų svarbiausias įžvalgas.


Įvairi medžiaga lenkų kalba: https://synod.org.pl

Įvairių šalių pasiūlymai skirtingomis kalbomis: https://www.synod.va/en/documents/tools-for-facilitating-synodal-consultation.html

Kitų Lietuvos vyskupijų parengta medžiaga: https://sinodas.katalikai.lt/medziaga/vyskupiju/ 

KAS YRA SINODINIS SUSITIKIMAS?

Tai raginimas žmonėms rinktis, drauge reaguoti, klausytis vieni kitų, teikti individualius ir grupinius grįžtamuosius atsiliepimus, idėjas, reakcijas ir pasiūlymus.

Įsiklausymo ir kalbėjimosi pagrindas susitikimuose – pagrindinis Sinodo klausimas ir jį lydinčios 10 temų.

Viliamasi, kad panašūs susitikimai galėtų tęstis ir pasibaigus sinodiniam etapui. 

KAS GALI DALYVAUTI SUSITIKIMUOSE?

Dalyvauti sinodiniame procese, pasidalinti savo patirtimi ir požiūriu, kviečiami visi pakrikštytieji – nevalia atstumti nė vieno. Ypatingas dėmesys skirtinas įtraukimui tų, kuriems kyla grėsmė likti nuošalyje (pavyzdžiui, vargšų, neįgaliųjų, migrantų, nepraktikuojančių tikėjimo ir t.t.).

Tai proga dialogui su ekonomikos ir mokslo, politikos ir kultūros, menų ir sporto, žiniasklaidos ir socialinių iniciatyvų žmonėmis. Susitikimai gali būti geras būdas suburti mūsų parapijų, bendruomenių žmones iš skirtingų profesinių sričių, skirtingų tautybių, amžiaus grupių, net gi skirtingų religijų ar krikščioniškų konfesijų. Juk nevalia atstumti nė vieno!

KAIP SUSITIKIMAS GALI VYKTI?

Sinodiniai konsultaciniai susitikimai gali būti organizuojami tarp parapijos įvairių grupių arba suburiant žmones iš skirtingų parapijų.

Idealiu atveju tarp dalyvių turėtų būti žmonių, atstovaujančių įvairioms bendruomenėms, patirtims, kultūroms, amžiaus grupėms ir skirtingiems visuomenės sluoksniams. Visos grupės dydį gali lemti prieinama susirinkimo vieta ir susirinkimo moderatorių kiekis.

Idealiu atveju tai pačiai dalyvių grupei reikėtų surengti daugiau nei vieną šių „sinodinių konsultacinių susitikimų“, kad jie galėtų labiau įsigilinti, o jų dialogas būtų turtingesnis. 

Susitikimų formos, struktūros, metodika gali būti labai įvairi. Toliau pristatome keletą variantų, kuriuos būtų galima pritaikyti einant Sinodinį kelią savo parapijoje, organizacijoje, bendruomenėje.