VA Bendruomenių sinodinio kelio koordinatoriai dalyvavo mokymuose

Vilniuje gruodžio 11 d. rinkosi Vilniaus arkivyskupijos parapijų, rektoratų, bendruomenių ir organizacijų sinodinio kelio koordinatoriai. Į kvietimą susitikti atsiliepė daugiau nei 80 paskirtų koordinatorių iš visos vyskupijos, dalyvavo pastoracinių centrų darbuotojai. Vilniaus arkivyskupijos sinodinė komanda, organizavusi susitikimą, dėkoja visiems šiems iniciatyviems žmonėms, skyrusiems šeštadienį gilinimuisi į sinodo temą ir sinodinio kelio bendruomenėse klausimus.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišioms Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje, kurioms vadovavo kardinolas J. Em. Audrys Juozas Bačkis. Vėliau dalyviai „Domus Maria“ salėje klausėsi kardinolo padrąsinimo drauge eiti sinodiniu keliu. Ses. Gintautė Giedrimaitė CC pasidalino mintimis apie sinodą ir jo kelią.

Galimą sinodinių susitikimų turinį ir metodus, kaip susitikimus rengti, pristatė Agnė Markauskaitė, sinodinio kelio Vilniaus arkivyskupijoje koordinatorė. Kalbėta apie įžvalgų iš susitikimų užrašymą ir jų surinkimą. Bendruomenės kviečiamos apsitarti viduje, kaip sinodinis kelias atrodys jų bendruomenėje, kokius žmones ir kaip pakviesti į susitikimus. Živilė Peluritienė pristatė siūlomus komunikacijos įrankius bei kryptis, kur ieškoti daugiau informacijos apie sinodą ir sinodinį kelią. Kaip parinkti ir kalbinti moderatorius grupelėms ir kaip moderuoti susitikimą, praktiniais patarimais dalijosi Algis Petronis, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovas.

Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda spalio mėnesį kvietė parapijų klebonus, rektorius, organizacijų vadovus paskirti sinodinio kelio koordinatorius bendruomenėje. Po gruodžio mėnesį vykusių mokymų sinodinio kelio koordinatoriai bendruomenėse kartu su kunigais, pastoracinėmis tarybomis, iniciatyvinėmis grupėmis ar organizacijų vyresniaisiais planuos, kaip sinodiniu keliu keliaus jų konkreti bendruomenė ir kaip bendruomenė pasieks tuos, kurie nėra jos nariai. Bendruomenėse bus renkami žmonės, kurie moderuos susitikimus grupelėse (grupelių moderatoriai), o netrukus prasidės ir susitikimai sinodo klausimais.

Šiame sinodiniame kelyje kviečiami prisijungi visi, norintys išreikšti savo nuomonę, pasidalinti mintimis, tad jei Jūsų nepasiekė pakvietimas per bažnyčios bendruomenę ar kitais kanalais, kviečiame suburti grupelę sinodiniam pokalbiui savarankiškai. Medžiaga, kaip moderuoti pokalbį ir teikti įžvalgas Vilniaus arkivyskupijoje, skelbiama viešai internete.

Vilniaus arkivyskupijos parapijos, organizacijos, dar nepaskyrusios sinodinio kelio bendruomenėje koordinatorių, tai vis dar gali padaryti, rašydamos el. paštu sinodas@vilnensis.lt. Negalėję dalyvauti mokymuose koordinatoriai netrukus gaus mokymų medžiagą el. paštu.

Koordinatorių susitikimo nuotraukos Feisbuke

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija