Październik – miesiąc misyjny

Dla wielu narodów świata cały miesiąc październik stał się „Miesiącem Misyjnym”, którego zadaniem – przygotowując przeróżne inicjatywy – jest przypomnieć dla każdego ochrzczonego o jego obowiązku uczestnictwa w powszechnej misji Kościoła. Motto Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w 2019 roku „Ochrzczeni i posłani” miało zachęcić wszystkich wierzących do aktywnego uczestnictwa w powszechnej misji Kościoła.
Tegoroczne motto „Oto ja, poślij mnie!” podkreśla, że w tym Światowym Dniu Misyjnym serce otwiera się ku niezmierzonym przestrzeniom misji: każdy z nas powinien poczuć się ważnym i niezastąpionym członkiem Kościoła w zobowiązaniu głoszenia Ewangelii. Papież Franciszek zaprasza nas nie delegować innych do ewangelizowania świata, ale samym natychmiast włączać się w tę misję. Jesteśmy przekonani, że misyjna świadomość miejscowego Kościoła rodzi się z pojęcia, że każdy wierzący i każda wspólnota ma swoje powołanie misyjne; dlatego każda parafia i wspólnota staje się misjonarzem, jeżeli przyjmuje swoją misję i ją wypełnia, jednocząc się po bratersku z wszystkimi wierzącymi.
„We wszystkich krajach październik powinien być miesiącem Powszechnej Misji. Przedostatnia niedziela października jest nazwana Światowym Dniem Misyjnym, ten dzień jest szczytem katolickiej świętości i powszechnej solidarności (Jan Paweł II, 1980).
Orędzie papieża Franciszkana na Światowy Dzień Misyjny 2020 r.„Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8)
Książeczka: „Oto ja, poślij mnie!”. Modlitwa różańcowa do Najświętszej Maryi Panny obchodząc Miesiąc Misyjny 2020 r.“
Wideo: 18 października 2020 r. Światowy Dzień Misyjny

Krajowe Dzieła Misyjne, 2020
misijos.katalikai.lt