Lietuvos vyskupai kviečia: Maldos intencijos 2018-iesiems

Lietuvos vyskupai paskelbė maldos intencijas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, vainikavimo 300-ojo jubiliejaus metams.

Kviečiame šeimas, parapijas, vienuolijas, bendruomenes ir visus tikinčiuosius šiais jubiliejiniais metais kartu melstis vyskupų paskelbtomis intencijomis.

Primename, kad Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldą lietuvių ir lenkų kalbomis (pdf formatu) rasite puslapyje www.trakubazilika.lt, skiltyje „Jubiliejaus metai“. Čia taip pat rasite Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metų logotipus ir plakatus.

MALDOS INTENCIJOS

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga

2017 gruodis Už kunigus ir jų bendruomenes, kad būtų gyvos Kristaus mokinių šeimos. Bažnyčios Motina, melski už mus.
2018 sausis Už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo. Taikos Karaliene, melski už mus.
2018 vasaris Už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus.
2018 kovas Už Lietuvos valstybės vadovus ir politikus, kad užtikrintų teisingumą visiems, o labiausiai – silpniausiesiems. Geroji Patarėja, melski už mus.
2018 balandis Už labiausiai gailestingumo reikalingus, kad priėmę atleidimą, nauju gyvenimu skelbtų Kristaus pergalę. Išganytojo Motina, melski už mus.
2018 gegužė Už pašauktuosius į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą, kad drąsiai ir dosniai atsilieptų. Dievo malonės Motina, melski už mus.
2018 birželis Už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu. Aušros Žvaigžde, melski už mus.
2018 liepa Už šeimas, kad santarvę suvoktų kaip gebėjimą vaisingai priimti skirtingumus ir netobulumus. Šeimų Karaliene, melski už mus.
2018 rugpjūtis Už tikėjimo ugdytojus, kad perduotų visiems Kristaus dovanojamą gyvenimo pilnatvę. Išminties Soste, melski už mus.
2018 rugsėjis Už popiežių Pranciškų ir visus ganytojus, kad Bažnyčiai, Lietuvai ir pasauliui skleistų Dievo pirmumo svarbą. Apaštalų Karaliene, melski už mus.
2018 spalis Už misionierius ir visus krikščionis, kad su misijos džiaugsmu liudytų Evangeliją aplinkoje, kurioje kiekvienas gyvena ir dirba. Naujosios evangelizacijos Žvaigžde, melski už mus.
2018 lapkritis Už laisvės gynėjus ir atidavusius gyvybę už Tėvynę, kad jų pasiaukojimas neštų taiką Lietuvai ir pasauliui. Gailestingumo Motina, melski už mus.
2018 gruodis Už našlaičius, bedarbius, benamius, prekybos žmonėmis aukas, pabėgėlius, vienišuosius ir apleistuosius, kad patirtų dieviškąją meilę žmonių artumu. Geroji Motina, melski už mus.