Pirmą kartą Trakuose įvyko Mariologinis kongresas

2017 m. gruodžio 8–10 dienomis Trakuose, švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, vyko pirmasis Trakuose Mariologinis kongresas.

Penktadienio vakaras buvo skirtas jaunimui. Apie tai, kodėl šiandien mergelė Marija turėtų būti svarbi, kodėl rožinis yra vadinamas širdies malda, kaip teisingai kalbėti „10 Sveika Marijų“, kalbėjo jėzuitas kun. Eugenijus Puzynia. Apie du šimtai jaunų žmonių drauge ėjo Šviesos Rožinį Trakų gatvėmis, meldėsi šv. Mišiose Trakų bazilikoje, kurioms vadovavo paskirtasis vyskupas Darius Trijonis. Po šv. Mišių vyko linksmavakaris.

Pagrindinę dieną, gruodžio 9-ąją, kongresas prasidėjo 10 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Arkivyskupas, sveikindamas susirinkusius į kongresą, kvietė irtis į gilumą, geriau pažinti savo tikėjimą per Marijos asmenį.

Konferencijoje dr. Vytautas Ališauskas kalbėjo apie Mariją kaip Kristaus mokinę: „Marija negali kontroliuoti dalykų, ji gyvena Dievo žodžio klausymu ir nori suprasti, ką Jėzus kalba, – tai tikros mokinystės ženklas.“

Kunigas dr. Arnoldas Valkauskas, kalbėdamas apie Mariją dogmose, pabrėžė, kad Marijos Dievo gimdytojos paskelbimas tiesiogiai susijęs su Kristaus asmeniu. Mariją galima suprasti tik išeinant iš Kristaus Šventosios Dvasios dėka.

Svečiai iš Lenkijos – prof. habil. dr. Stanislaw Celestyn Napiórkowski OFMConv ir dr. Monika Waluś kalbėjo apie Jono Pauliaus II pamaldumą M. Marijai ir akcentavo popiežiaus žodžius: „Per Jėzų pas Mariją“ ir „žvelgdami į Mariją mes galime matyti, kaip atrodo žmogus, pilnas Šventosios Dvasios“.

Popiečio teminiuose užsiėmimuose kun. Algis Vaickūnas kalbėjo apie tai, ką reiškia kreipiniai Švč. M. Marijos litanijoje. Diakonas dr. Benas Ulevičius pasakojo apie Mariją ir Šventąjį Raštą. Dailėtyrininkė Sandra Stonytė apžvelgė Švč. M. Marijos ikonografiją. Buvo kalbama apie Marijos giesmes grigališkajame chorale (Živilė ir Giedrius Tamaševičiai). Norintieji galėjo aplankyti Trakų baziliką, kur dr. Lina Leparskienė vedė paskaitą-ekskursiją apie Trakų Madonos kultą kaip atminties kultūros reiškinį.

Susirinkusieji po teminių užsiėmimų turėjo galimybę užduoti klausimų forume. Jame dalyvavo arkivysk. Gintaras Grušas, dr. Vytautas Ališauskas, prof. Stanislaw Celestyn Napiórkowski OFMConv. Diskusiją vedė dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

Vakare buvo rodoma monodrama „Tikiu visa apimančia tavo meile“ pagal Aldyth Morris pjesę „Damien“. Režisierius – Arvydas Lebeliūnas, vaidino aktorius Henrikas Savickis, kompozitorius – Vidmantas Bartulis. Pasibaigus programai dalyviai buvo pakviesti į Švč. Sakramento adoraciją Trakų Bazilikoje.

Gruodžio 10 d. Bazilikoje vyko katechezės, Mišias lenkų k. aukojo svečias kunigas, o į Mišias lietuvių k. atvyko vysk. Arūnas Poniškaitis. Po Mišių vyko koncertas „Giesmės Švč. Mergelei Marijai“, kuriame giedojo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras ir Vilniaus Arkikatedros bazilikos jaunimo choras.

Renginio nuotraukos

Parengta pagal Trakų parapijos informaciją