Kunigų susirinkime kalbėta apie Gender ideologiją

Gruodžio 6 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas.

Po Valandų liturgijos Dieninės maldos Laisvos visuomenės instituto direktorė Salomėja Fernandez Montojo pristatė Gender ideologiją, kuri visuomenėje vis labiau plinta. Ši ideologija kilo iš feministinio sąjūdžio, siekusio ginti moterų teises ir šalinti nelygybės bei diskriminacijos reiškinius ir atsisakyti vyrų viršenybės idėjos. Tačiau Gender ideologija vis labiau iškreipia visuomenę, siūloma atsisakyti biologinės dviejų lyčių apibrėžimo sampratos kaip suvaržymo, įvesti 30, 60 ar 115 lyčių pasirinkimą, neigti vyro ir moters šeimos reikšmę, atskirti tėvus nuo vaikų, leisti patiems vaikams pasirinkti lytį, atsisakyti bet kokių ribojimų seksualinėje srityje. Kai kuriose šalyse net šalinami užrašai, vengiama kreipinių, kuriuose įvardijama žmogaus lytis, esą tai gali įžeisti kitos lyties asmenis. Taip lytis laikoma ne prigimtiniu, o socialiniu reiškiniu, kuriuo galima manipuliuoti, ir siekiama belytės visuomenės. Krikščionybė čia tampa kliūtimi, nes gina prigimtines žmogaus teises, teigia, kad lytis – prigimtinė savybė, nulemta genetikos.

Teisininkas Vygantas Malinauskas pristatė Europos žmogaus teisių teismo sprendimų, susijusių su lyties klausimu, raidą. Iš pradžių buvo pabrėžiama, kad valstybės neprivalo išduoti naują tapatybę liudijančių dokumentų pasikeitus lytį. Vėliau apribojimai įteisinant lyties keitimą pradėti laikyti asmens teisių pažeidimu. Lyties keitimo šalininkų argumentas – neteisinga leisti kentėti žmonėms, jei jie dėl turimos lyties jaučiasi nepatogiai, reikia parodyti jiems gailestingumo. Lietuvoje pagal civilinės teisės kodeksą galima keisti lytį, teismas išduoda leidimą ir įpareigoja atsakingas instancijas išduoti naujus dokumentus teigdamas, kad nėra duomenų, jog tai trukdytų viešajam interesui. Vis dėlto taip įteisinamas melas apie žmogų. Tiesa, kad žmogus vartojo hormonus, buvo daromos plastinės operacijos, pasikeitė jo elgesys, drabužiai, bet taip pat tikra tai, kad tas žmogus gimė vyru arba moterimi, tam tikrą amžių buvo tos lyties ir net po intervencijų lieka tos pačios lyties. Lyties keitimo galimybė svarstoma žmogaus teisių kontekste. Viskas priklauso nuo to, kaip traktuojamos žmogaus teisės. Lyties keitimo šalininkai žmogaus teises traktuoja pagal asmens norą ir interesus. Teisė iš tiesų reali tada, kai suvokiamos ir su tuo susijusios pareigos. Žmogus gali vadintis kuo nori, tačiau neturime moralinės pareigos palaikyti kito asmens pasirinkimo. Gender ideologija apriboja sveiką protą ir visuomenės interesą, siekia keisti gamtos mokslus ir juos interpretuoti, keisti realybę. Jaunimui ši ideologija atrodo priimtina, nes pabrėžia laisvės idėją, todėl ji skverbiasi per tolerancijos, patyčių prevencijos programas. Tačiau tai apgaulingos laisvės pažadas, asmens žalojimas.

Iš Vilniaus arkivyskupijos kilęs kunigas Jurij Liubianiec, besidarbuojantis Kazachstane, pristatė šio krašto katalikų padėtį. Kazachstane yra trys vyskupijos ir apaštalinė administratūra, veikia viena tarptautinė kunigų seminarija. Pastoracijoje darbuojasi kunigai iš Vokietijos, JAV, Lenkijos, Ukrainos. Visuomenės daugumą sudaro musulmonai, tačiau jų išpažįstamas islamas skiriasi nuo praktikuojamo kitose šalyse. Vietos vyskupai ieško kunigų, pasauliečių ir šeimų, kurie norėtų vykti keleriems metams į šią šalį atlikti pastoracinės tarnystės.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas priminė apie 2017 m. gruodžio 16 d. Vilniaus arkikatedroje vyksiančią vyskupo nominato Dariaus Trijonio konsekraciją.

2017 m. gruodžio 8–9 d. Trakuose vyksta Mariologinis kongresas. Jo metu bus rengiama jaunimo diena, eisena su žibintais, konferencijos, diskusijų forumas, bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Daugiau informacijos www.trakubazilika.lt.

Trečiojo Advento sekmadienio Mišių rinkliava skiriama Carito reikalams. Pusė lėšų paliekama parapijos Carito reikmėms, kita pusė pervedama kurijai, čia paskirstoma arkivyskupijos Caritui ir visos Lietuvos Carito reikalams.

Kitas kunigų susirinkimas vyks 2018 m. sausio 10 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-