Gailestingumo jubiliejaus diena gailestingumo darbuotojams ir savanoriams

Gailestingumo jubiliejaus diena gailestingumo darbuotojams ir savanoriams vyks Vilniuje, Aušros Vartų atlaidų metu, lapkričio 14 d.

Jubiliejinėje dienoje laukiami socialiniai darbuotojai, medicinos, sveikatos darbuotojai, gydytojai. Kviečiami dirbantys ir padedantys ligoniams, neįgaliesiems, savarankiško gyvenimo namuose gyvenantiems, seniems žmonėms globos įstaigose ar namuose. Kviečiami tie, kurie dirba ar savanoriauja kūdikių, vaikų globos namuose, dienos centruose, šeimynose. Labai laukiami ir tie, kurie save dovanoja Bažnyčios karitatyvinėse tarnystėse. Nuoširdžiai kviečiami visi, kurie padeda labiausiai pažeidžiamiems žmonėms visoje Lietuvoje.

Susirinkusieji dalyvaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose, klausysis paskaitos, leisis į piligrimystę Gailestingumo keliu. Šis renginys yra Popiežiaus Pranciškaus paskelbto Gailestingumo jubiliejaus dalis Lietuvoje.

PROGRAMA UŽSIREGISTRAVUSIEMS IŠ ANKSTO

10.00 val.      Registracija Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje
10.30 val.      Paskaita Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Kalba kun. Ričardas Doveika
11.30 val.      Gailestingumo kelio, jubiliejaus pristatymas Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje
12.00 val.      Lengvi pietūs iš anksto užsiregistravusiems
12.30 val.      Piligrimystė Gailestingumo keliu Vilniaus senamiestyje
15.00 val.      Šv. Mišios už visus Gailestingumo darbuotojus ir savanorius Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje greta Aušros Vartų koplyčios. Mišias aukos arkivysk. Gintaras Grušas.
16.00 val.      Pavakariai prie Šv. Teresės bažnyčios

BENDROJI REGISTRACIJA Į RENGINĮ BAIGTA. Nesiregistravusieji iš anksto kviečiami į  paskaitą 10.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje ir šv. Mišias  už visus Gailestingumo darbuotojus ir savanorius Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje.

Užsiregistravusiems telefonas pasiteirauti – 8 652 85 903 (prašome skambinti darbo dienomis)